HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Nukahtamisviivetutkimus (MSLT), aikuiset ja lapset

1299 Pt-MSLT

Tiedustelut

KNF-osasto Jorvi (09) 471 82010, Uusi lastensairaala (09) 471 80500, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan (Västra Nyland) sairaalat (019) 380 1330.

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Leena Lauronen: leena.lauronenathus.fi / 050-4272119

Indikaatiot

Narkolepsian diagnostiikka. Poikkeavan päiväväsymyksen arvio ja seuranta. Unihäiriön vaikeusasteen arvio. Unihäiriöiden hoitojen vaikutuksen seuranta.

Esivalmistelu

Esivalmistelut ovat erittäin tärkeitä MSLT-tutkimuksen onnistumiselle. Olisi hyvä, jos potilaalla ei olisi käytössä mitään piristäviä, väsyttäviä tai REM-unta vähentäviä lääkkeitä tutkimukseen tullessaan. Näitä lääkkeitä ovat mm. amfetamiinijohdokset ja muut sympatomimeetit sekä kaikki depressiolääkkeet, do-pamiiniagonistit, neuroleptit, bentsodiatsepiinit, barbituraatit ja väsyttävät antihistamiinit, joiden käyttö pitäisi vähentää asteittain siten, että 2 viikon ajan ennen tutkimusta lääkitys on kokonaan tauolla. Lä-hettävän lääkärin tehtävänä on arvioida , onko tauko potilaan kohdalla mahdollinen ja antaa yksityiskoh-taiset ohjeet lääketauon toteuttamiseksi. Jos keskeytyksetön lääkitys on potilaalle välttämätön, tutki- mustulos suhteutetaan siihen.

Löydöksen luotettavuuden takia on oleellista, että potilas nukkuu edeltävänä yönä vähintään 6 h. Tämä varmistetaan edeltävän yön laajalla unipolygrafiatutkimuksella, joka tehdään yleensä kotirekisteröinti-nä, mutta joissakin tilanteissa osastolla. Samalla voidaan sulkea pois, ettei potilaalla ole narkolepsian sijasta tai lisäksi muuta päiväväsymystä pahentavaa unihäiriötä, kuten obstruktiivista uniapneaa. Myös aiempina öinä potilaan pitäisi nukkua riittävästi ja täyttää unipäiväkirja 14 vrk ajalta. Yötyön tekemisessä pitäisi mahdollisuuksien mukaan olla tauko. Tutkimuspäivän aamuna pitäisi olla hereillä ennen tutkimuksen alkua 1,5-3 h eli herätä viimeistään klo 6.30.

Tutkimukseen tullessa hiusten täytyy olla puhtaat ja kuivat. Hiustenmuotoiluaineita ei saa käyttää. Tut-kimuspäivänä ei saa juoda kahvia, teetä eikä muita kofeiinipitoisia juomia, paitsi aamulla saa juoda yh-den pienen kupillisen kahvia, mikäli potilas juo sitä säännöllisesti. Jos kofeiinipitoisten juomien käyttö on runsasta, määrää kannattaa asteittain vähentää viikon kuluessa.

Lapsipotilas viettää rekisteröintien väliajat sairaalan vuodeosastolla.

Lähetteessä tarvittavat tiedot, aikuiset

Lähetteessä tarvittavat tiedot, lapset

Suoritus

EEG:n lisäksi rekisteröidään silmänliikkeitä (EOG), lihasjänteyttä (EMG) ja EKG:tä sekä hengitystä. Pään pinnalle kiinnitetään (liimataan) elektrodit koko päiväksi. MSLT tutkimusta edeltävän yön laajassa unipolygrafia tutkimuksessa käytettyjä EEG-, EOG-, EKG- ja EMG-elektrodeja voidaan käyttää MSLT-rekisteröinnissä, jos impedanssit (elektrodikontaktit) ovat hyvät. Rekisteröinti suoritetaan 4-5 kertaa päivän aikana noin 30 minuuttia kerrallaan noin 2 tunnin välein. Tutkimus kestää koko päivän alkaen klo 8 ja päättyen useimmiten n. klo 15, mutta joskus vasta klo 17, jos tehdään viides osarekisteröinti. Väliajoilla potilaan on pysyttävä hereillä . Hän saa ulkoilla varoen elektrodeja ja esim. käydä tupakalla. Toisen ja kolmannen osarekisteröinnin välillä potilaalla on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen.

Menetelmä

Univiiveen määritys tapahtuu uniluokituksen avulla käyttäen EEG-, EOG- ja EMG-rekisteröintiä. Potilaalle annetaan ohje pyrkiä nukahtamaan. Mitataan keskimääräinen latenssi nukahtamiseen (ensimmäinen 30 sekunnin jakso useimmiten N1- univaihetta) ja mahdollinen REM-univaihe (REM-onset) 15 min kuluessa nukahtamisesta. Mittauksen aikana seurataan hengitystä, jotta voidaan todeta mahdolliset unenaikaiset hengityskatkokset.

Tulkinta

Poikkeava päiväväsymys aiheuttaa lyhentyneen univiiveen. Päiväväsymys voi johtua narkolepsiasta, hypersomniasta, muusta unihäiriöstä tai perustaudista tai olla toissijainen unen puutteen tai uni-valverytmin häiriön takia. Siksi tarkka valmistautuminen (unipäiväkirja, kahvin määrä, laaja unipolygrafia) on ensiarvoisen tärkeää.

Lausunnossa luokitellaan löydökset normaaliksi - poikkeavaksi, arvioidaan poikkeavuuden merkitsevyyttä ja otetaan kantaa kysymyksenasetteluun (kliiniset korrelaatiot, tutkimuksen toistotarve jne.).

Viitearvot: Normaali keskimääräinen unilatenssi (sleep latency, SL) on yli 10 minuuttia, selvästi poikkeava (pakonomaista nukahtamistaipumusta) alle 5 min ja 5-10 lievästi poikkeava löydös. Narkolepsiassa SL on alle 8 min ja vähintään kahdessa osarekisteröinnissä esiintyy REM- univaihe 15 minuutin kuluessa nukahtamisesta.

Vasta-aiheet: Yhteistyöhaluton potilas, valmistelun toistuva epäonnistuminen.

Tutkimus Pt-MSLT päivitetty 24.05.2021 / KHS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 26.11.2022 klo 01:29.