HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Elektroneuromyografia (ENMG), yhden raajan tai ongelman tutkimus

1302 Pt-ENMG-2

Tiedustelut

KNF-osastot: Meilahden sairaala ja Laakson sairaala (09) 471 72492, Jorvin sairaala (09) 471 82010, Peijaksen sairaala 040 6267676, Hyvinkään sairaala (019) 4587 2747, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat (019) 380 1330, Lasten ja nuorten sairaala (09) 471 80500.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Jussi P Toppila: jussi.p.toppilaathus.fi / 050 4279682

Indikaatiot

ENMG:llä selvitetään ääreishermojen ja lihasten toimintaa. Tutkimuskohteina ovat esim. ääreishermoston sairaudet ja vauriot, pinnetilat, pleksus- ja juurivauriot, polyneuropatiat, hermotulehdukset, transmissiohäiriöt ja lihassairaudet esim. myosiitit, lihasdystrofiat tai myotoniat. Lähetteessä on hyvä olla: Fokusoitu kysymyksenasettelu, enintään 2 kysymystä, riittävä anamneesi ja status sekä työdiagnoosi valmiina.

Esivalmistelu

Potilas tulee tutkimukseen hyvin peseytyneenä ja lämpimästi puettuna helposti riisuttavin vaattein. Iho ei saa olla rasvattu. Syödä ja juoda saa normaalisti. Poikkeavasta vuototaipumuksesta (mm. Marevan), veriteitse tarttuvista taudeista (esim. C-hepatiitti, HIV) ja sydämen tahdistimesta tulee ilmoittaa.

Suoritus

Tutkimus on useimmiten kaksiosainen: hermojen johtonopeusmittauksessa kiinnitetään iholle elektrodit ja hermoa ärsytetään pienillä sähkösykäyksillä. Lihasten toimintaa tutkitaan pistämällä ohut neulaelektrodi kulloinkin tutkittavaan lihakseen rekisteröimään lihaksen sähköistä toimintaa. Joissain kysymyksenasetteluissa (esim. hermotraumat) voidaan tehdä kolmantena osatutkimuksena oirealueen ääreishermojen UÄ-mittaus Meilahden KNF-osastolla. Tutkimuksen kesto on n. 0.5-1 tuntia.

Kysymyksenasettelusta riippuen KNF-lääkäri voi myös ohjata potilaalle suunnitellun ENMG-hermoratatutkimuksen tehtäväksi neurografia-pakettimittauksena. Neurografian (ENG) tekee sairaanhoitaja tai bioanalyytikko, ja lausunnon tutkimustuloksista antaa KNF-lääkäri.

Yleistä

TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tulkinta

Osa tuloksista on kvantitatiivista ja osa kvalitatiivista. Poikkeavuuksien arvioita helpottaa hyvät lähetetiedot. Eräät hermovaurioon liittyvät poikkeavuudet (fibrillaatio) kehittyvät vasta 2-3 viikon kuluessa.

Mittaustulokset kirjataan taulukkomuotoon. KNF-osaston lääkäri antaa lausunnossa yhteenvetokuvauksen ja arvion poikkeavuudesta ja sen merkitsevyydestä kysymyksenasettelun kannalta.

Viitearvot sisältävät mm. iän, raajan pituuden ja lämpötilan vaikutuksen. Viitearvot perustuvat kirjallisuuteen ja omiin mittaussarjoihin.

Vasta-aiheet: Poikkeava verenvuototaipumus, tutkittavan alueen infektio, tahdistinpotilaille ei käytetä stimulaatiosarjoja

Tutkimus Pt-ENMG-2 päivitetty 30.04.2019 / ST

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.10.2019 klo 01:09.