HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Elektroneuromyografia (ENMG), yhden raajan tai ongelman tutkimus, aikuiset ja lapset

1302 Pt-ENMG-2

Tiedustelut

KNF-osastot: Uusi lastensairaala (09) 471 80500, Meilahden sairaala (09) 471 72492, Jorvin sairaala (09) 471 82010, Peijaksen sairaala 040 626 7676, Hyvinkään sairaala (019) 4587 2747, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat (019) 380 1330, Kymenlaakson keskussairaala p.044 223 1816, Etelä-Karjalan keskussairaala p. 040 169 9274. Porvoon ENMG-tutkimukset tilataan Meilahden KNF:n kautta.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Jussi P Toppila: jussi.p.toppilaathus.fi / 050 4279682

Indikaatiot

ENMG:llä selvitetään ääreishermojen ja lihasten toimintaa. Tutkimuskohteina ovat esim. ääreishermoston sairaudet ja vauriot, pinnetilat, pleksus- ja juurivauriot, polyneuropatiat, hermotulehdukset, transmissiohäiriöt ja lihassairaudet esim. myosiitit, lihasdystrofiat tai myotoniat. Lähetteessä on hyvä olla: kohdennettu kysymyksenasettelu, enintään 2 kysymystä, riittävä anamneesi ja status sekä työdiagnoosi valmiina.

Katso ystävällisesti tarkemmat ohjeet lähetteessä tarvittavista tiedoista ja erikoisaloittaisista lisäohjeista seuraavista linkeistä:

Lähetteessä tarvittavat tiedot

ENMG-ohje PTHlle

ENMG-ohje fysiatreille

ENMG-ohje neurologeille

ENMG-ohje ortopedeille ja kirurgeille

ENMG-ohje Meilahden ja Porvoon neurologeille

Esivalmistelu

Potilas tulee tutkimukseen hyvin peseytyneenä ja lämpimästi puekeutuneena helposti riisuttavin vaattein. Iho ei saa olla rasvattu. Syödä ja juoda saa normaalisti. Poikkeavasta vuototaipumuksesta (mm. Marevan), veriteitse tarttuvista taudeista (esim. C-hepatiitti, HIV) ja sydämen tahdistimesta tulee ilmoittaa.

Suoritus

Tutkimus on useimmiten kaksiosainen: hermojen johtonopeusmittauksessa kiinnitetään iholle elektrodit ja hermoa ärsytetään pienillä sähkösykäyksillä. Lihasten toimintaa tutkitaan pistämällä ohut neulaelektrodi kulloinkin tutkittavaan lihakseen rekisteröimään lihaksen sähköistä toimintaa. Joissain kysymyksenasetteluissa (esim. hermotraumat) voidaan tehdä kolmantena osatutkimuksena oirealueen ääreishermojen UÄ-mittaus Meilahden KNF-osastolla. Tutkimuksen kesto on n. 0.5-1 tuntia.

Kysymyksenasettelusta riippuen KNF-lääkäri voi myös ohjata potilaalle suunnitellun ENMG-hermoratatutkimuksen tehtäväksi neurografia-pakettimittauksena. Neurografian (ENG) tekee sairaanhoitaja tai bioanalyytikko, ja lausunnon tutkimustuloksista antaa KNF-lääkäri.

Yleistä

Tutkimuksen TILAAVA yksikkö vastaa tulkin tilaamisesta potilaalle, jos potilas ei puhu sujuvasti suomea tai ruotsia.

Tulkinta

Osa tuloksista on kvantitatiivista ja osa kvalitatiivista. Poikkeavuuksien arvioita helpottavat hyvät lähetetiedot. Eräät hermovaurioon liittyvät poikkeavuudet (fibrillaatiot) kehittyvät vasta 2-3 viikon kuluessa.

Mittaustulokset kirjataan taulukkomuotoon. KNF-osaston lääkäri antaa lausunnossa kuvauksen ja arvion poikkeavuudesta ja sen merkitsevyydestä kysymyksenasettelun kannalta.

Viitearvot (osassa mittauksia) sisältävät mm. iän, raajan pituuden ja/tai lämpötilan vaikutuksen. Viitearvot perustuvat kirjallisuuteen ja omiin mittaussarjoihin.

Vasta-aiheet: Johtonopeusmittauksille (neurografia) ei absoluuttisia vasta-aiheita. Tahdistinpotilaille ei käytetä tiettyjä stimulaatiosarjoja. Neula-EMG-osiolle vasta-aiheita ovat poikkeava verenvuototaipumus (tilannekohtaisesti), tutkittavan alueen infektio, tutkittavan raajan hemodialyysifisteli.

Huomautuksia

Tämä koodi on tavalliselle ENMG-tutkimukselle, mikä käsittää pääsääntöisesti yhden raajan tutkimuksen tai yhden ongelmakokonaisuuden selvittämisen. Tutkimus sisältää 5-12 lihasta ja 4-10 hermosegmenttiä. Indikaatioita ovat esimerkiksi hermopinteen diagnostiikka, sisältäen vertailun terveisiin tai kontralateraalisiin hermoihin, toispuoleisen hermojuurivaurion selvittely tai yksinkertainen polyneuropatiatutkimus.

Tutkimus Pt-ENMG-2 päivitetty 04.01.2023 / NJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.