HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Yöpolygrafia, aikuiset

1784 Pt-PolAmb

Tiedustelut

KNF-osastot: Meilahden sairaala (09) 471 72492, Jorvin sairaala (09) 471 82010, Peijaksen sairaala 040 626 7676, Lohjan sairaala (019) 380 1330, Porvoon sairaala 050 427 9292 , Etelä-Karjalan keskussairaala p. 040 169 9274.

Konsultoiva KNF-lääkäri 050 452 9308

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Anniina Norrkniivilä: anniina.norrkniivilaathus.fi / 050-4109456

Indikaatiot

Epäily hoitoa vaativasta uniapneataudista. Epäily hoitoa vaativasta periodisesta raajaliikehäiriöstä silloin, kun diagnoosi ei ole selvä jo levottomien jalkojen oireiden perusteella.

Esivalmistelu

Potilaan motivaatio ja tutkimukseen sitoutuminen, kotirekisteröintikelpoisuus ja tulkin tarve tulee selvittää ennen tutkimukseen lähettämistä.

Katso lähetekriteerit ja ohjeet tutkimuksen tilaamiseen PTHlle. https://www.huslab.fi/neurofysiologia/02_suppean_yopolygrafian_ohje_pthlle.pdf

Potilaan STOP-Bang-kyselyn pistemäärä on hyvä ilmoittaa lähetteessä. http://www.stopbang.ca/translation/pdf/finnish.pdf

Lähetteessä tarvittavat tiedot https://huslab.fi/neurofysiologia/08_lahetteessa_tarvittavat_tiedot/yopolygrafiatutkimus_aikuiset.pdf)

Mainitse periodisen raajaliikehäiriön epäilystä lähetteessä, sillä jalkaliikkeitä ei rekisteröidä rutiinisti.

Potilas voi ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti tutkimusajankohtana.

Rekisteröintiä varten vähintään yhden sormen tulisi olla ilman kynsilakkaa tai rakennekynsiä, jotta pulssioksimetri toimisi luotettavasti.

Suoritus

Potilas hakee rekisteröintilaitteiston henkilökohtaisesti KNF-osastolta sovittuna aikana. Tehdystä ajanvarauksesta riippuen laitetta hakiessa hoitaja ohjaa laitteiston käytössä henkilökohtaisesti tai ryhmäohjauksessa. Tähän kuluu n. 1 tunti.

Potilas saa päättää, pukeeko hän laitteen itse päälleen kotona vai jätetäänkö se hänen ylleen ohjaustilanteessa.

Laite ohjelmoidaan tavanomaisesti rekisteröimään potilaan unta klo 21:00-9:00. Mikäli potilas nukkuu tavallisesti johonkin muuhun aikaan vuorokaudesta, tulisi asiasta mainita lähetteessä.

Potilaalta tiedustellaan oireistaan ja rekisteröinnin onnistumisesta kyselylomakkeilla, jotka annetaan potilaalle ohjaustilanteessa kotona täytettäväksi. Oirekysely kerätään ja liitetään lausuntoon lähettävää lääkäriä varten.

Menetelmä

Yöpolygrafiassa rekisteröidään unen aikana potilaan rintakehän hengitysliikkeitä, pallean hengitysliikkeitä, hengitysilmavirtausta, nukkuma-asentoa, kuorsausta, valtimoveren happisaturaatiota ja syketaajuutta (pulssioksimetrilla). Rekisteröidyt signaalit analysoidaan laitevalmistajan ohjelmalla ensin automaattisesti ja sen jälkeen tarkastetaan vielä manuaalisesti ennen lausunnon laatimista.

Meilahden sairaala, Jorvin sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat: Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Yleistä

Lähetteeseen tarvitaan potilaan voimassa oleva puhelinnumero.

TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin. Tulkiksi suositellaan ammattilaista, eikä ensisijaisesti omaisia.

Tutkimus vaatii kaksi käyntiä tutkimusyksikössä: rekisteröintilaitetta hakiessa ja palauttaessa. Laite pitää noutaa henkilökohtaisesti, mutta palautuksen voi tehdä myös toinen henkilö potilaan puolesta.

RYHMÄOHJAUS Osassa KNF-yksiköistä tehdään myös ryhmäohjauksia. Ryhmäohjaukset ovat vain suomenkielisiä. Ryhmäohjausajalle saapuessa potilas antaa suostumuksen siihen, että ohjaukseen osallistuu samanaikaisesti myös muita potilaita. Halutessaan potilas voi pyytää ryhmäohjauksen sijasta yksilöohjausta.

Tulkinta

Unenaikaista hengityshäiriötä arvioidaan unenaikaisten poikkeavien ilmiöiden määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella. Apneoiden ja hypopneoiden määrä (AHI) on normaalisti alle 5/h. AHI 15-29/h viittaa keskivaikeaan ja AHI yli 30/h vaikeaan uniapnean. Yli 15 periodista jalkaliikettä tunnissa (PLMI > 15) viittaa yölliseen periodiseen raajaliikehäiriöön.

Lausunnossa otetaan löydöksen poikkeavuuteen ja merkitsevyyteen kysymyksenasettelun osalta sekä annetaan tarvittaessa jatkohoito-ohjeita tai otetaan kantaa rekisteröinnin tekniseen onnistumiseen. Tiivistelmätulostus eli raportti liitetään lausuntoon.

Vasta-aiheet: Potilaalla ei saa olla akuuttia hengitystieinfektiota. Mikäli kotona tehty yöpolygrafia on edeltävästi toistuvasti epäonnistunut, on suositeltavampaa yrittää jatkossa sairaalassa unilaboratorio- olosuhteissa.

Huomautuksia

Epäonnistuneen tutkimuksen uusiminen:

KNF-osasto voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella järjestää uusintatutkimuksen ilman uutta lähetettä, mikäli epäonnistumisen syy on laitteesta johtuva tai kyseessä on inhimillinen tahaton vahinko.

KNF-osasto ei järjestä uusintatutkimusta, mikäli epäonnistuminen johtuu jostakin seuraavista syistä: - potilas ei ole käyttänyt/pyrkinyt käyttämään tutkimuslaitetta ohjeiden mukaisesti tai ei ole muutoin noudattanut hänelle annettuja ohjeita - tulkkia tarvitsevan potilaan lähetteeseen ei ole merkitty tulkkitarvetta ja tulkattavaa kieltä (lähettävä yksikkö tilaa tulkin) - potilas ei palauta tai pysty palauttamaan tutkimuslaitetta sovittuna ajankohtana - potilas jättää tulematta tutkimukseen - potilaan ko-operaation puute estää tutkimuksen suorittamisen

Edellä mainituista syistä epäonnistuneen tutkimuksen tapauksessa potilas ohjataan ottamaan yhteyttä lähettävään yksikköön.

Tutkimus Pt-PolAmb päivitetty 16.03.2023 / NJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.