HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Yöpolygrafia, aikuiset

1784 Pt-PolAmb

Tiedustelut

KNF-osastot: Meilahti sairaala 09-471 72492, Jorvin sairaala (09) 471 82010, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat sekä Porvoo (019) 380 1330, Peijas 040 6267676. p. 050 452 9308 (konsultoiva KNF-lääkäri).

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Anniina Norrkniivilä: anniina.norrkniivilaathus.fi / 050-4109456

Indikaatiot

Epäily hoitoa vaativasta uniapneataudista. Epäily hoitoa vaativasta periodisesta raajaliikehäiriöstä silloin, kun diagnoosi ei ole selvä jo levottomien jalkojen oireiden perusteella.

Esivalmistelu

Potilaan motivaatio ja tutkimukseen sitoutuminen, kotirekisteröintikelpoisuus ja tulkin tarve tulee selvittää ennen tutkimukseen lähettämistä.

Katso lähetekriteerit ja ohjeet tutkimuksen tilaamiseen PTHlle.

Potilaan STOP-Bang-kyselyn pistemäärä on hyvä ilmoittaa lähetteessä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Mainitse periodisen raajaliikehäiriön epäilystä lähetteessä, sillä jalkaliikkeitä ei rekisteröidä rutiinisti.

Potilas voi ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti tutkimusajankohtana. Potilas hakee rekisteröintilaitteiston KNF-osastolta sovittuna aikana, jolloin hoitaja ohjaa häntä laitteiston käytössä. Oireita ja rekisteröinnin onnistumista arvioidaan kyselylomakkeilla, jotka annetaan potilaalle ohjaustilanteessa kotona täytettäväksi. Oirekysely kerätään lähettävää lääkäriä varten.

Suoritus

Potilas tulee tutkimuspäivänä sovittuna aikana KNF-osastolle, joko laitteen käytön ohjaukseen tai laitteiston kiinnittämistä varten. Tähän kuluu n.1 tunti. Potilas saa päättää, pukeeko hän laitteen itse päälleen kotona vai jätetäänkö se hänen ylleen ohjaustilanteessa. Laite ohjelmoidaan pääsääntöisesti rekisteröimään potilaan unta klo 21.00-9.00, joten valtaosa potilaan yöunesta pitäisi tapahtua tämän ajan sisällä.

Menetelmä

Polygrafiamittaus, jossa rekisteröidään unen aikana potilaan rintakehän hengitysliikkeitä, pallean hengitysliikkeitä, hengitysilmavirtausta, nukkuma-asentoa, kuorsausta, valtimoveren happisaturaatiota (pulssioksimetri)ja syketaajuutta (pulssioksimetrista). Rekisteröidyt signaalit analysoidaan ensin ohjelmalla automaattisesti ja sen jälkeen tarkastetaan vielä manuaalisesti.

Yleistä

Tutkimus vaatii potilaalta kaksi käyntiä: Rekisteröintilaitteen haku ja palautus. Palautuksen voi potilaan puolesta tehdä myös toinen henkilö.

KNF yksikkö lähettää potilaalle tutkimusajan kirjeellä joko yksilöohjaukseen tai ryhmäohjaukseen.

POTILAAN TUTKIMUKSEEN TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin KNF-osaston pyynnöstä.

Tutkimuksia tehdään Meilahden, Jorvin, Peijaksen,Porvoon, Lohjan tai Raaseporin yksiköissä.

Tulkinta

Unenaikaista hengityshäiriötä arvioidaan unenaikaisten poikkeavien ilmiöiden (apneat ja hypopneat) määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella. Hengityshäiriöiden määrä (AHI) on normaalisti alle 5/tunti, vaikeassa uniapneassa jopa yli 30/tunti.

Yli 15 periodista jalkaliikettä tunnissa (PLMI > 15) viittaa yölliseen periodiseen raajaliikehäiriöön.

Tiivistelmätulostus eli raportti liitetään lausuntoon. Lausunnossa otetaan kantaa rekisteröinnin onnistumiseen, löydöksen poikkeavuuteen ja merkitsevyyteen kysymyksenasettelun osalta sekä annetaan tarvittaessa jatkohoito-ohjeita.

Vasta-aiheet: Potilaalla ei saa olla akuuttia hengitystieinfektiota. Yöpolygrafia on suositeltavampaa tehdä sairaalassa unilaboratorio- olosuhteissa, mikäli kotona tehty yöpolygrafia on toistuvasti epäonnistunut.

Huomautuksia

Epäonnistuneen tutkimuksen uusiminen:

KNF-osasto voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella järjestää uusintatutkimuksen ilman uutta lähetettä, mikäli epäonnistumisen syy on laitteesta johtuva tai kyseessä on inhimillinen tahaton vahinko.

KNF-osasto ei järjestä uusintatutkimusta, mikäli epäonnistuminen johtuu jostakin seuraavista syistä: - potilas ei ole käyttänyt/pyrkinyt käyttämään tutkimuslaitetta ohjeiden mukaisesti tai ei ole muutoin noudattanut hänelle annettuja ohjeita, - potilaan lähetteeseen ei ole merkitty tulkkitarvetta ja tulkattavaa kieltä (lähettävä yksikkö tilaa tulkin), - potilas ei palauta tai pysty palauttamaan tutkimuslaitetta sovittuna ajankohtana, - potilas jättää tulematta tutkimukseen, - potilaan ko-operaation puute estää tutkimuksen suorittamisen.

Edellä mainituista syistä epäonnistuneen tutkimuksen tapauksessa potilas ohjataan ottamaan yhteyttä lähettävään yksikköön.

Tutkimus Pt-PolAmb päivitetty 08.09.2022 / SR

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2022 klo 01:31.