HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 2 h)

20271 Pt-Gluk-R

Osatutkimukset

P -Gluk

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Ensisijainen tutkimus diabeteksen, heikentyneen glukoosinsiedon (IGT) ja kohonneen paastosokerin (IFG) diagnostiikassa.

Raskausdiabeteksen diagnostiikassa tulee käyttää tutkimusta 1483 Pt-Gluk-R1.

Esivalmistelu

Tutkittavan paastoglukoosi (1468 fP-Gluk) tulee olla tutkittu ja tulos arvioitu hoitoyksikössä ennen kuin glukoosikokeen saa tilata (ks. huomautukset).

Ennen glukoosikoetta potilas on ravinnotta 10 - 12 tuntia edellisestä illasta lähtien. Paaston aikana voi juoda vettä. Koetta edeltävänä päivänä tulee nauttia riittävästi hiilihydraatteja. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta, samoin ei-välttämättömiä lääkkeitä (ks. huomautukset, kortisoni). Tupakointi ja nikotiinivalmisteet on kielletty.

Glukoosikoe suoritetaan aamulla klo 7 - 10 välillä (mieluiten klo 7 - 9). Glukoosiliuoksen nauttimisen jälkeen vettä saa juoda tarpeen mukaan.

Kokeen aikana tulee mahdollisuuksien mukaan välttää imetystä, koska sen seurauksena 2 tunnin glukoosipitoisuus voi laskea. Tämä voi vaikuttaa tulkintaan, jos tulos jää vain 0.3 - 0.4 mmol/l alle raja-arvon.

Suoritus

Plasman glukoosinäytteet (P -Gluk) otetaan 0-hetkellä ennen glukoosin nauttimista ja 2 tunnin kuluttua glukoosin nauttimisesta. Kun paastoverinäyte on otettu, tutkittavalle annetaan glukoosijuoma (=75g glukoosia), joka tulee nauttia alle 5 minuutissa.

Osa potilaista voi oksentaa glukoosiliuoksen tai liuosta ei pystytä nauttimaan 5 min kuluessa. Tällöin koe keskeytyy, mutta jo otetut näytteet lähetetään aina analysoitavaksi.

Näyte

Aikuisilta otetaan 2 ml verta fluoridisitraattiputkeen.

Lapsilta näytteet voidaan ottaa myös ihopistosnäytteinä Li- hepariinigeeliputkeen (mikroputki). Näyteputket sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti (viimeistään 30 min kuluessa näytteenotosta), minkä jälkeen näyte voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Fotometrinen, heksokinaasimenetelmä. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Plasmanäyte (P-Gluk). Yksikkö mmol/l.

Laskimonäyte (suoninäyte)

               0-näyte (paasto)  2 h näyte
 Aikuiset, normaali
 glukoosin sieto       alle 6.1      alle 7.8
 Lapset, normaali
 glukoosin sieto       alle 7.2      alle 7.8
 Kohonnut paasto-
 glukoosi (aikuiset, IFG)  6.1 - 6.9     alle 7.8
 Heikentynyt glukoosin
 sieto (aikuiset, IGT)    alle 7.0      7.8 - 11.0
 Diabetes mellitus      >= 7.0       >= 11.1

Kapillaarinäyte (ihopistosnäyte)

               0-näyte (paasto)  2 h näyte
 Aikuiset, normaali
 glukoosin sieto       alle 6.1      alle 8.9
 Lapset, normaali
 glukoosin sieto       alle 7.2      alle 8.9
 Kohonnut paasto-
 glukoosi (aikuiset, IFG)  6.1 - 6.9      alle 8.9
 Heikentynyt glukoosin
 sieto (aikuiset, IGT)    alle 7.0      8.9 - 12.1
 Diabetes mellitus      >= 7.0       >= 12.2

Diabetes mellituksessa, myös piilevissä muodoissa, on kudosten glukoosin hyväksikäyttö huonontunut. Tämä voidaan todeta glukoosin nauttimisen aiheuttaman plasman glukoosipitoisuuden normaalia korkeamman nousun perusteella.

WHO:n suosituksessa erotetaan diabeteksen lisäksi tilat kohonnut paastoglukoosi (impaired fasting glucose, IFG), jossa paastoglukoosi on diabetesta lievemmin koholla ja glukoosikokeen tulos normaali, mutta diabeteksen riski on lisääntynyt, ja heikentynyt glukoosin sieto (impaired glucose tolerance. IGT), jossa glukoosikokeen tulos poikkeaa normaalista diabetestautia lievemmin. Virtsan glukoosipitoisuuden tutkiminen kokeen aikana voi olla aiheellinen mahdollisen renaalisen glukosurian (alentunut glukoosin erityskynnys) osoittamiseksi.

Huomautuksia

Tutkittavan paastoglukoosi (1468 fP-Gluk) tulee olla tutkittu ja tulos arvioitu ennen kuin glukoosikokeen saa tilata. Jos fP-Gluk on yli 10 mmol/l, KOETTA EI SAA TILATA. Jos fP-Gluk on yli 7 mmol/l, koetta ei välttämättä tarvita DM diagnoosiin. O-näytteen tulos ei valmistu glukoosikokeen tekemisen yhteydessä, eikä näytteenottopisteissä tehdä glukoosi-vieritestejä (POC).

Kortisonihoito suun kautta voi nostaa glukoositasoa ja vaikuttaa glukoosikokeen tuloksiin. Jos hoito on lyhytaikainen, glukoosikoe kannattaa tehdä vasta 2 viikon kuluttua hoidon lopetuksesta. Inhaloitavat kortisonivalmisteet vaikuttavat vähemmän, mutta niiden aamuannos kannattaa mahd. mukaan ottaa vasta kokeen päätyttyä.

Tutkimus Pt-Gluk-R päivitetty 23.11.2023 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.