HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Ulosteen bakteeripatogeenit, nukleiinihapon osoitus, ulosteesta

22405 F -BaktNhO

Tiedustelut

Lappeenranta: Mikrobiologian laboratorio, puh. 040 1274204

HUS-alue: Bakteriologian laboratorio, puh. 050 512 5294. Iltaisin ja viikonloppuisin puh. 050 427 2222.

Tutkimusta tehdään 18.12.23 alkaen myös HUS-alueella.

Yhteyshenkilöt

Heini Kutvonen: heini.kutvonenathus.fi / 0404804290 ja mikrobiologi Jenni Antikainen: jenni.antikainenathus.fi / 050 452 6712

Indikaatiot

Bakteeriperäiseksi epäillyn ripulitaudin (erityisesti turistiripulin) etiologian selvittely.

Tutkimukseen kuuluu ulostepatogeenien osoitus nukleiinihaponosoituksella sekä tiettyjen positiivisten löydösten osoittaminen viljelymenetelmällä. Tällä tutkimuksella voidaan osoittaa Salmonella, Shigella/EIEC, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Vibrio spp, Plesiomonas shigelloides sekä ns. ripuli-E. coli -kannat (Enterohemorraginen E. coli EHEC ja Enterotoksigeeninen E. coli ETEC) Näistä Plesiomonas shigelloides-, EIEC- ja ETEC-kannat osoitetaan ainoastaan nukleiinihaponosoituksella, eikä niistä tehdä viljelyä. Muiden lajien osalta PCR-positiivisesta näytteestä tehdään viljely, jossa löydös nimetään tarkemmin ja sille määritetään mikrobilääkeherkkyys. EHEC-löydökset viljellään ilman herkkyysmääritystä.

Harvinaisen, turistiripulia mahdollisesti aiheuttavan, Aeromonaksen tutkimus pyydetään erikseen: Aeromonas, viljely ulosteesta, 4374 F -AeroVi.

Näyteastia

eSwab-nestekuljetusputki

Näyte

Tuoretta ulostetta, erityisesti ulosteen pinnalla mahdollisesti esiintyvää verilimaa, yhteen eSwab-putkeen n Näytteet eivät saa jäätyä. Putki laitetaan omaan minigrip-pussiin tutkimuskohtaisesti.

Näytteenotto-ohje https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/potilasohjeet/ulostenaytteet/ulostenayte_f_baktnho_tutkimusta_varten/1f_baktnho_naytteenotto_ohje.pdf

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla, viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja herkkyysmääritys viljelylöydöksistä.

Tekotiheys

ma-pe

Huomautuksia

Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon mahdollisimman pian, mieluiten vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Yli kolme vuorokautta viipyneistä näytteistä negatiivinen tulos ei ole luotettava. Kuljetusta odotettaessa näytteitä säilytetään jääkaapissa. Nukleiinihaponosoitus on viljelyä herkempi, joten sillä saatetaan löytää kantoja, joita ei saada viljeltyä eikä täten herkkyysmääritystä tehtyä. Ripulia aiheuttavista E. coli -kannoista vain EHEC on mahdollista osoittaa viljelyllä. Nukleiinihaponosoituksella voidaan osoittaa myös ripulia aiheuttavat E. coli kannat ETEC ja EIEC. EIEC on hyvin samankaltainen Shigellan kanssa, eikä sitä voida nukleiinihaponosoituksella erottaa Shigella-kannoista. ETEC kanta aiheuttaa vesiripulia, joka yleensä menee itsestään ohi muutamassa päivässä. Nukleiinihaponosoituksella voidaan osoittaa Yersinia enterocolitica -kannat, mutta ei Y. pseudotuberculosis-kantoja eikä muita ns. Y. enterocolitican kaltaisia lajeja. Salmonella positiivisen potilaan seurantatutkimukseksi suositellaan F -SalmVi viljelytutkimusta.

Tutkimus F -BaktNhO päivitetty 29.02.2024 / JA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.