HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Laaja unipolygrafia, unilaboratoriossa, aikuiset

3542 Pt-PSG

Tiedustelut

KNF-osasto Jorvi (09) 471 82010

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Anniina Norrkniivilä: anniina.norrkniivilaathus.fi / 050-4109456

Indikaatiot

Unen rakenteen tutkiminen. Yöunen aikaisten hengityshäiriöiden, jalkojen periodittaisen liikehäiriön ja neuromuskulaaritautipotilaan yöllisen hengitysvajauksen diagnostiikka. REM-unen aikaisen käyttäytymishäiriön, unen keston kokemisen häiriön ja muiden unihäiriöiden diagnostiikka.

NREM-unen parasomnian diagnostiikka. Erotusdiagnostiikka yölliseen epilepsiaan hyvin rajoitetusti, koska EEG-kanavia on vain muutamia_ tutkimus ei sovellu varsinaiseen epilepsiadiagnostiikkaan eikä epilepsialääkkeitä pidä edeltävästi vähentää sitä varten.

Esivalmistelu

Potilas voi yleensä ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti tutkimusajankohtana. Tarvittaessa käytettävien nukahtamis- ja unilääkkeiden käyttöä on tutkimusyönä vältettävä, mikäli mahdollista. Kysymyksenasettelusta riippuen ja lähettävän lääkärin harkinnan mukaan unen rakenteeseen vaikuttavien lääkkeiden käyttö voidaan joissakin tilanteissa keskeyttää tutkimusta edeltävien 2 vuorokauden ajaksi. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. dopamiiniagonistit, jos selvitellään liikehäiriöitä, tai melatoniini, jos kyse on RBD-epäilystä. Unen laatua ja määrää pidemmältä ajalta voidaan tarvittaessa arvioida unipäiväkirjalla, joka annetaan potilaalle ajanvarauksen yhteydessä. Oireita ja rekisteröinnin onnistumista arvioidaan kyselylomakkeilla, jotka annetaan potilaalle täytettäväksi.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Suoritus

Potilas tulee tutkimusiltana sovittuna aikana KNF-osastolle laitteiston kiinnittämistä varten. Tähän kuluu n. 1 tunti. Laite käynnistetään potilaan käydessä nukkumaan. Hoitaja valvoo rekisteröintiä videoyhteyden välityksellä valvomohuoneesta ja käy tarvittaessa korjaamassa elektrodeja. Rekisteröinti lopetetaan, kun potilas on lopullisesti herännyt, viimeistään klo 11.

Menetelmä

Polygrafiamittaus, jossa rekisteröidään unen aikana aivojen sähköistä toimintaa (EEG), silmänliikkeitä, leuanaluslihasjännitystä, potilaan rintakehän hengitysliikkeitä, pallean hengitysliikkeitä, hengitysilmavirtausta, nukkuma-asentoa, kuorsausta, valtimoveren happisaturaatiota ja syketaajuutta (pulssioksimetrilla), EKG:tä ja jalkojen liikkeitä (tibialis anterior -EMG) sekä videokuvaa. Rekisteröidyt signaalit analysoidaan ensin tietokoneohjelmalla ja sen jälkeen tarkastetaan vielä manuaalisesti. Laajaan unipolygrafiatutkimukseen liitetään aina mukaan vähintään yön mittainen aktigrafiarekisteröinti.

Yleistä

Lähettävä yksikkö tilaa potilaalle tulkin.

Tulkinta

EEG:n, silmänliikkeiden ja leuanaluslihasjännityksen perusteella luokitellaan univaiheet ja ilmoitetaan unen määrä, unilatenssi, unen tehokkuusindeksi ja havahtumisindeksi. Unenaikaista hengityshäiriötä arvioidaan hengitystapahtumien (apneat ja hypopneat) määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella. Hengitystapahtumien määrä (apnea-hypopneaindeksi eli AHI) on normaalisti alle 5/tunti, pahassa uniapneassa jopa yli 60/tunti. Vähintään 3 prosenttiyksikön happisaturaation laskujen määrä (ODI3) ilmoitetaan samoin lukumääränä tuntia kohti. Jalkojen periodittaiset liikkeet arvioidaan samalla periaatteella. Yli 15 hengitystapahtumiin liittymätöntä periodista jalkaliikettä tunnissa viittaa yölliseen periodiseen liikehäiriöön (PLMD) tai levottomien jalkojen oireyhtymään, jos potilaalla on myös siihen liittyviä oireita. Parasomniaoireita voidaan arvioida univaiheen ja videokuvan perusteella.

Tiivistelmätulostus liitetään lausuntoon. Lausunnossa otetaan kantaa rekisteröinnin onnistumiseen, löydöksen poikkeavuuteen ja merkitsevyyteen kysymyksenasettelun osalta.

Huomautuksia

Vasta-aiheet: Potilaalla ei saa olla akuuttia hengitystieinfektiota. Sormien kynsissä (tai ainakaan yhdessä kynnessä) ei saa olla kynsilakkaa eikä rakennekynsiä . Potilaalla on oltava hyvä kooperaatiokyky ja riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Jos potilas ei puhu tai ymmärrä riittävästi em. kieliä, potilaalla tulee olla tulkki tutkimukseen tullessaan. Lähetteeseen tulee selkeästi merkitä tulkin tarve ja tulkattava kieli. Lähettävä yksikkö tilaa tulkin. KNF informoi lähettävää yksikköä kun on tehnyt ajanvarauksen PSG tutkimukseen.

Tutkimus Pt-PSG päivitetty 17.05.2023 / NJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.