HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Hepariinitrombosytopeniatutkimus, verestä

4399 B -HeparTP

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303, päivystysaikana 09 471 74330 tai 09 471 72645.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta (HIT). Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta. HIT-epäilyssä taudin todennäköisyyttä voidaan arvioida ns. 4T-pisteytyksellä 4T-pisteytys HIT-laskurilla. 4T-laskuri perustuu julkaisuun Lo et al, JTH 2006.

Esivalmistelu

Tutkimuspyyntöä tehtäessä pyydetään vastaamaan seuraaviin esitietokysymyksiin: 1. Onko nyt akuutti verisuonitukos? 2. 4T-Score pistemäärä

HIT:n todennäköisyyttä arvioidaan ns. 4T-pisteytyksellä (Lo ym. Thromb Haemost 2006:4:759-65).

HIT-Laskuri

HIT diagnostiikkaohje

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

Näyte säilyy erottelemattomana huoneenlämmössä 8 h. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 h sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 min, 2500 g), plasma eroteltava ja pakastettava. Plasma lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus potilaan plasmasta kemiluminesenssimenetelmällä (Anti-heparin-PF4 antibodies).

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulkinta

Hepariinivasta-aineita on voitu osoittaa noin 1-5%:lla potilaista fraktioimattoman hepariinihoidon aikana ja harvemmin pienimolekyylistä hepariinia saavilla potilailla. Osalla immunisoituneista potilaista hepariinin anto johtaa trombosytopeniaan ja tromboositaipumukseen (hepariinin indusoima trombosytopenia, HIT tyyppi II). Akuutissa vaiheessa lääkkeestä riippuvien vasta-aineiden osoitus voi jäädä negatiiviseksi. Tällöin on suositeltavaa tutkia vasta-aineet uudelleen 1-2 viikon kuluessa trombosytopenian toteamisesta.

Kemiluminesenssitesti (Acustar HIT-IgG) mittaa IgG-luokan vasta-aineiden esiintymistä hepariini-PF4-kompleksia vastaan, mutta ei muita mahdollisia hepariinin muodostamia komplekseja kohtaan.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautuksia

Tutkimus vastataan päivystyksellisesti 24.8.22 alkaen. Aikaisempi seulontatutkimus hepariinivasta-aineiden osoitus (4865 B -HeparAb) lopetetaan siirtymävaiheen jälkeen (ajankohdasta lähetetään tutkimustiedote)

Tutkimus B -HeparTP päivitetty 24.08.2022 / EK

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.11.2022 klo 01:26.