HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Transferriinireseptori, plasmasta

4720 P -TfR

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Marja-Leena Järvi-Holopainen: marja-leena.jarvi-holopainenathus.fi / 050 428 0993

Indikaatiot

Raudanpuutteen ja sekundaaristen anemioiden erotusdiagnostiikka. Raudanpuutteen osoittaminen yhdessä muiden rautastatusta kuvaavien tutkimusten kanssa.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

1 ml plasmaa, lapset vähintään 150 µl. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten (maks. 6 kk) pakastetaan.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin ma-pe

Viitearvot

Lapset 6 kk - 4 v alle 7.3 mg/l
Lapset 5 - 10 v alle 6.7 mg/l
Lapset 11 - 16 v alle 6 mg/l
Miehet yli 16 v alle 5 mg/l
Naiset yli 16 v alle 4.4 mg/l
KYMENLAAKSON LAB, alle 1 v 1.6 - 7 mg/l
KYMENLAAKSON LAB, K 1-3 v 2.7 - 5.4 mg/l
KYMENLAAKSON LAB, K 4-6 v 2.4 - 6.3 mg/l
KYMENLAAKSON LAB, T 7-12 v 2 - 5.1 mg/l
KYMENLAAKSON LAB, P 7-12 v 2.4 - 5.7 mg/l
KYMENLAAKSON LAB, T 13-17 v 1.6 - 5.2 mg/l
KYMENLAAKSON LAB, P 13-17 v 2 - 6.8 mg/l
KYMENLAAKSON LAB, Miehet 2.2 - 5 mg/l
KYMENLAAKSON LAB, Naiset 1.9 - 4.4 mg/l

Tulkinta

Transferriinireseptoreja (TfR) esiintyy kaikkien eukaryoottisolujen solukalvoilla kypsiä erytrosyyttejä lukuunottamatta. Plasmassa TfR esiintyy liukoisessa muodossa, solupinnan reseptorin monomeerisena alayksikkönä (molekyylimassa 85 kDa), joka on sitoutunut transferriiniin. Raudanpuutteen on todettu lisäävän TfR:n ekspressiota. Tämä ilmenee jo puutoksen varhaisessa vaiheessa kohoavana P -TfR-pitoisuutena. Kohonnut erytropoieettinen aktiivisuus (akuutti vuoto, autoimmuunihemolyyttinen anemia, sirppisoluanemia, hereditäärinen sferosytoosi, beta-talassemia, polysytemia vera) aiheuttaa myös kohonneita P -TfR-pitoisuuksia. Idiopaattisen hemokromatoosin yhteydessä esiintyy matalia P -TfR:n arvoja. Toisin kuin perinteiset raudanpuutemittarit (ferritiini ja rauta), P -TfR ei muutu akuutin faasin reaktion johdosta, joten se kuvaa tässäkin tilanteessa rautastatusta luotettavasti. Sen vuoksi P -TfR on hyödyllinen kroonisten tautien anemioiden (krooniset tulehdukselliset sairaudet, munuaisviat, maligniteetit) ja raudanpuuteanemian erotusdiagnostiikassa.

Huomautuksia

Tutkimuksen määritysmenetelmä on siirretty 30.6.2016 uudelle laitteelle, minkä seurauksena menetelmän kyky erottaa pieniä pitoisuuksia on aiempaa heikompi. Tästä syystä viitevälin alarajat on poistettu ja alin vastattava tulos on 2.0 mg/l. Määritysmenetelmän mittausepävarmuus pitoisuudella 5 mg/l on n. +/-30%.

Tutkimus P -TfR päivitetty 01.06.2018 / MS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 17.10.2019 klo 01:09.