HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Transferriinireseptori, plasmasta

4720 P -TfR

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Paula Savola: paula.savolaathus.fi / 0408218846

Indikaatiot

Raudanpuutteen ja sekundaaristen anemioiden erotusdiagnostiikka. Raudanpuutteen osoittaminen yhdessä muiden rautastatusta kuvaavien tutkimusten kanssa.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

1 ml plasmaa, lapset vähintään 150 µl. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Eroteltu näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten (maks. 6 kk) pakastetaan.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin ma-pe

Viitearvot

Lapset 6 kk - 4 v alle 2.2 mg/l
Lapset 5 - 10 v alle 2 mg/l
Lapset 11 - 16 v alle 1.8 mg/l
Miehet yli 16 v alle 1.4 mg/l
Naiset yli 16 v alle 1.2 mg/l
Kymenlaakson lab, alle 1 v 1.6 - 7 mg/l
Kymenlaakson lab, K 1-3 v 2.7 - 5.4 mg/l
Kymenlaakson lab, K 4-6 v 2.4 - 6.3 mg/l
Kymenlaakson lab, T 7-12 v 2 - 5.1 mg/l
Kymenlaakson lab, P 7-12 v 2.4 - 5.7 mg/l
Kymenlaakson lab, T 13-17 v 1.6 - 5.2 mg/l
Kymenlaakson lab, P 13-17 v 2 - 6.8 mg/l
Kymenlaakson lab, Miehet 2.2 - 5 mg/l
Kymenlaakson lab, Naiset 1.9 - 4.4 mg/l

Tulkinta

Transferriinireseptoreja (TfR) esiintyy kaikkien eukaryoottisolujen solukalvoilla kypsiä erytrosyyttejä lukuunottamatta. Plasmassa TfR esiintyy liukoisessa muodossa, solupinnan reseptorin monomeerisena alayksikkönä (molekyylimassa 85 kDa), joka on sitoutunut transferriiniin. Raudanpuutteen on todettu lisäävän TfR:n ekspressiota. Tämä ilmenee jo raudanpuutoksen varhaisessa vaiheessa kohoavana P -TfR-pitoisuutena.

Suurentunut erytropoieettinen aktiivisuus (akuutti vuoto, autoimmuunihemolyyttinen anemia, sirppisoluanemia, hereditäärinen sferosytoosi, beta-talassemia, polysytemia vera) aiheuttaa myös suurentuneita P -TfR-pitoisuuksia. Idiopaattisen hemokromatoosin yhteydessä esiintyy pieniä P -TfR -pitoisuuksia.

Toisin kuin perinteiset raudanpuutteen mittarit (ferritiini ja rauta), P -TfR ei muutu akuutin faasin reaktiossa (inflammaatio, kudostuho), joten se kuvaa tässäkin tilanteessa rautastatusta luotettavasti. Sen vuoksi P -TfR on hyödyllinen tulehdusanemioiden (krooniset tulehdukselliset sairaudet, munuaisviat, maligniteetit) ja raudanpuuteanemian erotusdiagnostiikassa.

Huomautuksia

30.10.2019 tiedotettu tulostasomuutos. (EI VOIMASSA POIKKEUSAIKANA 8.1.2020 - 16.2.2020, lisätietoja Tutkimustiedote 2020:02) : Tutkimuksen määritysmenetelmä on muuttunut HUSLAB-talossa 30.10.2019, minkä seurauksena tulostaso on n. 70% aikaisempaa matalampi Meilahden ja Uudenmaan alueilla. Tuloksen mittausepävarmuus viiteylärajalla on n. +/-40% (CV, 95% luottamusvälillä), josta biologisen variaation osuus on kohtalainen. Kymenlaakson alueella on käytössä eri menetelmä, minkä vuoksi viitevälit ovat siellä erilaiset ja säilyvät ennallaan. Uuden menetelmän ylin vastattava tulos on 11.8 mg/l korkeiden pitoisuuksien epälineaarisen laimentumisen vuoksi.)

Tutkimus P -TfR päivitetty 17.09.2021 / TP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 27.10.2021 klo 02:28.