HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Ferritiini, plasmasta

4826 P -Ferrit

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Titta Salopuro: titta.salopuroathus.fi / 040 486 9961 ja lääkäri Paula Savola: paula.savolaathus.fi / 0408218846

Indikaatiot

Raudanpuutteen diagnostiikka. Hypokromisten mikrosytaaristen anemioiden erotusdiagnostiikka. Elimistön rautavarastojen selvittäminen. Hemokromatoosin tai transfuusiosideroosin epäily.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

0,5 ml Li-hepariiniplasmaa, lasten näytemäärä vähintään 100 µl plasmaa. Eroteltu näyte säilyy 7 pv huoneenlämmössä tai jääkaapissa. Pakastettuna (-20C) säilyvyys 1 vuosi.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Etelä-Karjalan tai Kymenlaakson alueiden laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Pojat, 0-6 kk 6 - 410 µg/l
Tytöt, 0-1 kk 6 - 515 µg/l
Tytöt, 1-6 kk 6 - 340 µg/l
Pojat, 7-12 KK 6 - 80 µg/l
Tytöt, 7-12 kk 6 - 45 µg/l
Kaikki, 1-5 v 6 - 60 µg/l
Pojat, 6-17 v 6 - 320 µg/l
Tytöt, 6-17 v 6 - 70 µg/l
Miehet, 18 v täyttäneet 20 - 195 µg/l
Naiset, 18 v täyttäneet 15 - 125 µg/l
KYMENLAAKSON LAB, Miehet 30 - 400 µg/l
KYMENLAAKSON LAB, Naiset 13 - 150 µg/l

Tulkinta

Ferritiini on raudan varastoproteiini (molekyylimassa 450 kDa), jota esiintyy erityisesti maksassa, mutta myös monissa muissa kudoksissa. Ferritiini koostuu 24:stä alayksiköstä (apoferritiini), joihin voi sitoutua jopa 4000 rauta-atomia ferrimuodossa. Plasman ferritiinipitoisuus kuvastaa rautavaraston määrää, joten ferritiinimääritystä käytetään etenkin raudanpuutteen diagnostiikkaan. Plasman ferritiinipitoisuus alenee raudanpuutteessa varhain, ennen veren hemoglobiinin alenemista.

Viitevälissä oleva plasman ferritiinipitoisuus ei sulje pois raudanpuutetta, koska tulehdukselliset sairaudet voivat suurentaa ferritiinipitoisuutta. Lisäksi viitealaraja on epätarkka, koska piilevää raudanpuutetta ei voi sulkea pois viiteotoksen henkilöiltä. Raudanpuuteanemiaa sairastavalla ferritiinipitoisuus on yleensä alle 20 µg/l, ellei potilaalla ole samanaikaista tulehduksellista sairautta.

Tulehduksellisten sairauksien yhteydessä ferritiinipitoisuus alle 40 - 60 µg/l viittaa enemmän raudanpuuteanemiaan kuin tulehdusanemiaan. Tulehduksellisissa sairauksissa rautavarastot ovat riittävät ferritiinipitoisuuden ollessa yli 100 µg/l. Näiden pitoisuuksien väliin jää ns. harmaa alue, jossa rautavarastojen riittävyys jää epäselväksi. Raudanpuuteanemian ja tulehdusanemian erotusdiagnostiikassa plasman transferriinireseptorin (4720 P -TfR) määritys on hyödyllinen tutkimus.

Ferritiinipitoisuus nousee maksavaurioissa, akuutin faasin reaktiossa (tulehdukset ym), monissa kroonisissa taudeissa (nivelreuma), useiden malignien kasvainten yhteydessä, selvimmin akuutissa myelooisessa leukemiassa, jonka aktiivisuutta P -Ferrit voi kuvastaa. P -Ferrit nousee myös idiopaattisessa hemokromatoosissa ja runsaiden verensiirtojen aiheuttamassa transfuusiosideroosissa. Viimemainituissa ferritiinimäärityksen herkkyys on transferriinin rautakyllästeisyyteen verrattuna heikompi. Ferritiinipitoisuus on korkea myös harvinaisessa perinnöllisessä aineenvaihdunnan sairaudessa, lysinuurisessa proteiini-intoleranssissa (LPI).

Huomautuksia

HUS-alueen (Meilahti ja Uusimaa) miesten ja naisten viitearvot muuttuivat 12.12.2018. Viitearvot perustuvat HUSLABin omaan viiteotokseen. Laskennasta poistettiin henkilöt, joilla oli jokin seuraavista häiritsevistä tekijöistä: tulehduksellinen sairaus, CRP yli 10 mg/l, aikaa kulunut alle vuosi viimeisestä verenluovutuksesta, runsaat kuukautiset, rautalääkitys, P -TfR yli viiteylärajan, B -Hb, E -MCH/MCHC tai E -MCV alle viitealarajan, E -RDW tai B -Trom yli viiteylärajan. Lopullisessa viiteotoksessa oli miehiä 36 ja naisia 40. Pieni otos aiheuttaa tilastollista epätarkkuutta viiterajoihin.

Entiset viitearvot HUS-alueella (1.10.2009-11.12.2018): Miehet 10 - 220 µg/l ja Naiset 5 - 100 µg/l.

Kymenlaakson alueella on käytössä eri menetelmä, minkä vuoksi viitevälit ovat erilaiset ja säilyvät ennallaan.

Lasten viitearvot muuttuivat 2.1.2008. Lasten viitearvot perustuvat julkaisuun Soldin SJ ym., Clin. BioChem. 1995/28:603-6.

Tutkimus P -Ferrit päivitetty 12.02.2021 / EK

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 20.10.2021 klo 02:26.