HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Laaja unipolygrafia, ambulatorinen, aikuiset

4919 Pt-PSG-Amb

Tiedustelut

KNF-osasto Jorvi (09) 471 82010, Lohja ja Raasepori (019) 380 1330

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Anniina Norrkniivilä: anniina.norrkniivilaathus.fi / 050-4109456

Indikaatiot

Yöunen aikaisten hengityshäiriöiden, jalkojen periodittaisen liikehäiriön ja neuromuskulaaritautipotilaan yöllisen hengitysvajauksen diagnostiikka. REM-unen aikaisen käyttäytymishäiriön, unen keston kokemisen häiriön ja muiden unihäiriöiden diagnostiikka. Videokuvan puuttuessa parasomniadiagnostiikka hyvin rajoitetusti. Jorvin sairaalan KNF-osastolla laajaan unipolygrafiatutkimukseen liitetään aina mukaan vähintään vajaan vuorokauden mittainen aktigrafiarekisteröinti. MSLT-tutkimusta edeltävän yöunen riittävän määrän osoittaminen.

Esivalmistelu

Potilas voi yleensä ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti tutkimusajankohtana. Nukahtamis- ja unilääkkeiden käyttöä on tutkimusyönä vältettävä, mikäli mahdollista. Kysymyksenasettelusta riippuen ja lähettävän lääkärin harkinnan mukaan unen rakenteeseen vaikuttavien lääkkeiden käyttö pitäisi mahdollisuuksien mukaan keskeyttää tutkimusta edeltävien 2 viikon ajaksi. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. kaikki depressiolääkkeet, bentsodiatsepiinit ja dopamiiniagonistit. Potilas hakee rekisteröintilaitteiston KNF-osastolta sovittuna aikana, jolloin hoitaja kiinnittää laitteiston ja ohjaa häntä sen käytössä. Unen laatua voidaan tarvittaessa arvioida unipäiväkirjalla, joka annetaan potilaalle ajanvarauksen yhteydessä. Oireita ja rekisteröinnin onnistumista arvioidaan kyselylomakkeilla, jotka annetaan potilaalle ohjaustilanteessa kotona täytettäväksi.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Suoritus

Potilas tulee tutkimuspäivänä sovittuna aikana KNF-osastolle laitteiston kiinnittämistä ja käytön ohjausta varten. Tähän kuluu n.1,5 tuntia. Rekisteröintilaite, elektrodit ja mittausanturit kiinnitetään potilaan päälle valmiiksi KNF-osastolla. Potilaan niin halutessa osa antureista voidaan vielä ottaa pois, ja potilas (tai hänen avustajansa) kiinnittää ne uudelleen kotona nukkumaan mennessään. Laite ohjelmoidaan rekisteröimään potilaan unta klo 21 - 9, joten valtaosa potilaan yöunesta pitäisi tapahtua tämän ajan sisällä. Potilas saapuu seuraavana aamuna sovittuna aikana KNF-osastolle laitteiston irroittamista varten tai hänet voidaan ohjeistaa ottamaan itse elektrodit ja anturit irti herättyään ja palauttamaan kaikki tarvikkeet ja lomakkeet KNF-osastolle.

Menetelmä

Polygrafiamittaus, jossa rekisteröidään unen aikana aivojen sähköistä toimintaa (EEG), silmänliikkeitä, leuanaluslihasjännitystä, potilaan rintakehän hengitysliikkeitä, pallean hengitysliikkeitä, hengitysilmavirtausta, nukkuma-asentoa, kuorsausta, valtimoveren happisaturaatiota ja syketaajuutta (pulssioksimetrilla) ja jalkojen liikkeitä (Tibialis anterior -EMG). Rekisteröidyt signaalit analysoidaan ensin tietokoneohjelmalla ja sen jälkeen tarkastetaan vielä manuaalisesti.

Tulkinta

EEG:n, silmänliikkeiden ja leuanaluslihasjännityksen perusteella luokitellaan univaiheet ja ilmoitetaan unen määrä, unilatenssi, unen tehokkuusindeksi ja havahtumisindeksi. Unenaikaista hengityshäiriötä arvioidaan hengitystapahtumien (apneat ja hypopneat) määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella. Hengitystapahtumien määrä (apnea-hypopneaindeksi eli AHI) on yleensä alle 5/tunti, pahassa uniapneassa jopa yli 60/tunti. Vähintään 3 prosenttiyksikön happisaturaation laskujen määrä (ODI3) ilmoitetaan samoin lukumääränä tuntia kohti. Jalkojen periodittaiset liikkeet arvoidaan samalla periaatteella. Yli 5 hengitystapahtumiin liittymätöntä periodista jalkaliikettä tunnissa viittaa yölliseen periodiseen liikehäiriöön (PLMS). Tiivistelmätulostus liitetään lausuntoon. Lausunnossa otetaan kantaa rekisteröinnin onnistumiseen, löydöksen poikkeavuuteen ja merkitsevyyteen kysymyksenasettelun osalta .

Huomautuksia

Vasta-aiheet: Potilaalla ei saa olla akuuttia hengitystieinfektiota. Sormien kynsissä (tai ainakaan yhdessä kynnessä) ei saa olla kynsilakkaa eikä rakennekynsiä . Potilaan tulee olla kotirekisteröintikelpoinen eli hänellä on oltava hyvä kooperaatiokyky ja hienomotoriset taidot sekä riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Jos potilas ei puhu tai ymmärrä riittävästi em. kieliä, potilaalla tulee olla tulkki tutkimukseen tullessaan. Lähetteeseen tulee selkeästi merkitä tulkin tarve ja tulkattava kieli. KNF-osasto tilaa tulkin tutkimukseen. Tulkkauksesta laskutetaan potilaan lähettävää yksikköä. Mikäli kotirekisteröintikuntoisuudesta on vähänkään epäilyä , kotona on oltava rekisteröinnin ajan avustaja (esim. omainen) auttamassa ja hänen olisi hyvä olla mukana myös valmisteluissa KNF-osastolla. Unipolygrafia on suositeltavampaa tehdä sairaalassa unilaboratorio- olosuhteissa, mikäli kotona tehty unipolygrafia on aiemmin epäonnistunut. Tätä varten tehdään lähete Iho- ja allergiasairaalan Uniyksikköön.

Tutkimus Pt-PSG-Amb päivitetty 24.05.2021 / KHS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 26.11.2022 klo 01:29.