HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Unipolygrafia (PSG, sis. univaiheet) kotona

4919 Pt-PSG-Amb

Tiedustelut

KNF-osasto Jorvi (09) 471 82010

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Anniina Norrkniivilä: anniina.norrkniivilaathus.fi / 050-4109456

Indikaatiot

Unen rakenteen tutkiminen. Yöunen aikaisten hengityshäiriöiden, jalkojen periodittaisen liikehäiriön ja neuromuskulaaritautipotilaan yöllisen hengitysvajauksen diagnostiikka. Unen keston kokemisen häiriön ja muiden unihäiriöiden diagnostiikka. Videokuvan puuttuessa parasomniadiagnostiikka hyvin rajoitetusti.

Esivalmistelu

Potilas voi yleensä ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti tutkimusajankohtana. Tarvittaessa käytettävien nukahtamis- ja unilääkkeiden käyttöä on tutkimusyönä vältettävä, mikäli mahdollista. Kysymyksenasettelusta riippuen ja lähettävän lääkärin harkinnan mukaan unen rakenteeseen vaikuttavien lääkkeiden käyttö voidaan joissakin tilanteissa keskeyttää tutkimusta edeltävien 2 viikon ajaksi. Potilas hakee rekisteröintilaitteiston KNF-osastolta sovittuna aikana, jolloin hoitaja kiinnittää laitteiston ja ohjaa häntä sen käytössä. Unen laatua ja määrää pidemmältä ajalta voidaan tarvittaessa arvioida unipäiväkirjalla, joka annetaan potilaalle ajanvarauksen yhteydessä. Oireita ja rekisteröinnin onnistumista arvioidaan kyselylomakkeilla, jotka annetaan potilaalle ohjaustilanteessa kotona täytettäväksi.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Suoritus

Potilas tulee tutkimuspäivänä sovittuna aikana KNF-osastolle laitteiston kiinnittämistä ja käytön ohjausta varten. Tähän kuluu n. 1,5 tuntia. Rekisteröintilaite, elektrodit ja mittausanturit kiinnitetään potilaan päälle valmiiksi KNF-osastolla. Potilaan niin halutessa osa muualle kuin päähän tulevista antureista voidaan vielä ottaa pois, ja potilas (tai hänen avustajansa) kiinnittää ne uudelleen kotona nukkumaan mennessään. Laite ohjelmoidaan rekisteröimään potilaan tavanomainen nukkumisaika. Potilas ohjeistetaan ottamaan itse elektrodit ja anturit irti herättyään ja palauttamaan kaikki tarvikkeet ja lomakkeet KNF-osastolle sovittuna aikana.

Menetelmä

Polygrafiamittaus, jossa rekisteröidään unen aikana aivojen sähköistä toimintaa (EEG), silmänliikkeitä, leuanaluslihasjännitystä, potilaan rintakehän hengitysliikkeitä, pallean hengitysliikkeitä, hengitysilmavirtausta, nukkuma-asentoa, kuorsausta, valtimoveren happisaturaatiota ja syketaajuutta (pulssioksimetrillä), EKG:tä ja jalkojen liikkeitä (tibialis anterior -EMG). Rekisteröidyt signaalit analysoidaan ensin tietokoneohjelmalla ja sen jälkeen tarkastetaan vielä manuaalisesti. Laajaan unipolygrafiatutkimukseen liitetään aina mukaan vähintään vajaan vuorokauden mittainen aktigrafiarekisteröinti. Rekisteröinti voidaan tehdä tarvittaessa myös potilaan oman C-PAP-laitteen kanssa.

Tulkinta

EEG:n, silmänliikkeiden ja leuanaluslihasjännityksen perusteella luokitellaan univaiheet ja ilmoitetaan unen määrä, unilatenssi, unen tehokkuusindeksi ja havahtumisindeksi. Unenaikaista hengityshäiriötä arvioidaan hengitystapahtumien (apneat ja hypopneat) määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella. Hengitystapahtumien määrä (apnea-hypopneaindeksi eli AHI) on normaalisti alle 5/tunti, pahassa uniapneassa jopa yli 60/tunti. Vähintään 3 prosenttiyksikön happisaturaation laskujen määrä (ODI3) ilmoitetaan samoin lukumääränä tuntia kohti. Jalkojen periodittaiset liikkeet arvioidaan samalla periaatteella. Yli 15 hengitystapahtumiin liittymätöntä periodista jalkaliikettä tunnissa viittaa yölliseen periodiseen liikehäiriöön (PLMD) tai levottomien jalkojen oireyhtymään, jos potilaalla on myös siihen liittyviä oireita. Tiivistelmätulostus liitetään lausuntoon. Lausunnossa otetaan kantaa rekisteröinnin onnistumiseen, löydöksen poikkeavuuteen ja merkitsevyyteen kysymyksenasettelun osalta.

Huomautuksia

Vasta-aiheet: Potilaalla ei saa olla akuuttia hengitystieinfektiota. Sormien kynsissä (tai ainakaan yhdessä kynnessä) ei saa olla kynsilakkaa eikä rakennekynsiä . Potilaan tulee olla kotirekisteröintikelpoinen eli hänellä on oltava hyvä kooperaatiokyky ja hienomotoriset taidot sekä riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Jos potilas ei puhu tai ymmärrä riittävästi em. kieliä, potilaalla tulee olla tulkki tutkimukseen tullessaan. Lähetteeseen tulee selkeästi merkitä tulkin tarve ja tulkattava kieli. Lähettävä yksikkö tilaa tulkin tutkimukseen. Mikäli kotirekisteröintikuntoisuudesta on vähänkään epäilyä , kotona on oltava rekisteröinnin ajan avustaja (esim. omainen) auttamassa ja hänen olisi hyvä olla mukana myös valmisteluissa KNF-osastolla. Unipolygrafia on suositeltavampaa tehdä sairaalassa unilaboratorio- olosuhteissa (PSG), mikäli avustajaa ei tarpeesta huolimatta ole mahdollista järjestää tai kotona tehty unipolygrafia on aiemmin toistuvasti epäonnistunut.

C-PAP-Laitteen kanssa tehtävää rekisteröintiä ei pidä varata perjantaille, koska tarvitaan myös CPAP-laitteen tiedot rekisteröintiyöstä.

Tutkimus Pt-PSG-Amb päivitetty 15.03.2024 / SR

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.06.2024 klo 00:41.