HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Yöpolygrafia, ambulatorinen, jalkaliikerekisteröinnein

6541 Pt-PoAmLM1

Tiedustelut

KNF-osastot: Meilahden sairaala 09-471 72492, Jorvin sairaala (09) 471 82010, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat (019) 380 1330, Peijas 040 6267676. p. 050 452 9308 (konsultoiva KNF-lääkäri).

Indikaatiot

Yöunen aikaisten hengityshäiriöiden ja yöllisten jalkojen periodittaisen liikehäiriön diagnostiikka.

Esivalmistelu

Potilaan motivaatio ja tutkimukseen sitoutuminen, kotirekisteröintikelpoisuus ja tulkin tarve tulee selvittää ennen tutkimukseen lähettämistä.

Potilas voi ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti tutkimusajankohtana. Potilas hakee rekisteröintilaitteiston KNF-osastolta sovittuna aikana, jolloin hoitaja ohjaa häntä laitteiston käytössä. Oireita ja rekisteröinnin onnistumista arvioidan kyselylomakkeilla, jotka annetaan potilaalle ohjaustilanteessa kotona täyetttäväksi. Oirekysely kerätään lähettävää lääkäriä varten.

Suoritus

Potilas tulee tutkimuspäivänä sovittuna aikana KNF-osastolle, joko laitteen käytön ohjaukseen tai laitteiston kiinnittämistä varten. Tähän kuluu n.1 tunti. Potilas saa päättää, pukeeko hän laitteen itse päälleen kotona vai jätetäänkö se hänen ylleen ohjaustilanteessa. Laite ohjelmoidaan rekisteröimään potilaan unta klo 21.00-9.00, joten valtaosa potilaan yöunesta pitäisi tapahtua tämän ajan sisällä.

Menetelmä

Polygrafiamittaus, jossa rekisteröidään unen aikana potilaan rintakehän hengitysliikkeitä, pallean hengitysliikkeitä, hengitysilmavirtausta, nukkuma-asentoa, kuorsausta, valtimoveren happisaturaatiota (pulssioksimetri) ja syketaajuutta (pulssioksimetrista). Rekisteröidyt signaalit analysoidaan ensin ohjelmalla automaattisesti ja sen jälkeen tarkastetaan vielä manuaalisesti.

Yleistä

Lähetteeseen tarvitaan potilaan voimassaoleva puhelinnumero. Tutkimuksen TILAAVA (hoitava) yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Kotona tehtävä yöpolygrafiatutkimus tulee nettiajanvarauksen piiriin 18.6. alkaen. Lähetteen saapumisen jälkeen potilaat saavat kotiin kirjeen, jossa annetaan potilaalle ohjeet nettiajanvarauksen tekoon.

Sähköisessä ajanvarauksessa potilas voi valita itse tutkimuksen ajankohdan sekä tutkimusyksikön, (Meilahti, Jorvi, Peijas, Hyvinkää, Lohja tai Raasepori) josta hakee ja palauttaa unitutkimuslaitteen. Tutkimus vaatii siis potilaalta kaksi käyntiä.

Tarvittaessa potilas voi myös varata ajat puhelimitse keskitetystä ajanvarauksesta puh. 09 471 80900 ma-pe 8-15.30.

Ajanvaraus verkossa: https://ajanvaraus.hus.fi/

Tulkinta

Unenaikaista hengityshäiriötä arvioidaan unenaikaisten poikkeavien ilmiöiden (apneat ja hypopneat) määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella. Hengityshäiriöiden määrä (AHI) on normaalisti alle 5/tunti, vaikeassa uniapneassa yli 30/tunti.

Tiivistelmätulostus eli raportti liitetään lausuntoon. Lausunnossa otetaan kantaa rekisteröinnin onnistumiseen, löydöksen poikkeavuuteen ja merkitsevyyteen kysymyksenasettelun osalta sekä annetaan tarvittaessa jatko-ohjeita.

Vasta-aiheet: Potilaalla ei saa olla akuuttia hengitystieinfektiota. Yöpolygrafia on suositeltavampaa tehdä sairaalassa unilaboratorio-olosuhteissa, mikäli kotona tehty yöpolygrafia on toistuvasti epäonnistunut.Jalkojen periodittaiset liikkeet arvoidaan samalla periaatteella. Jalkojen periodittaiset liikkeet arvoidaan samalla periaatteella. Yli 15 periodista jalkaliikettä/tunti jotka eivät liity hengityshäiriöön, voivat viitata yöaikaiseen jalkojen periodiseen liikehäiriöön (PLMD).

Huomautuksia

Epäonnistuneen tutkimuksen uusiminen:

KNF-osasto voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella järjestää uusintatutkimuksen ilman uutta lähetettä, mikäli epäonnistumisen syy on laitteesta johtuva tai kyseessä on inhimillinen tahaton vahinko.

KNF-osasto ei järjestä uusintatutkimusta, mikäli epäonnistuminen johtuu jostakin seuraavista syistä: - potilas ei ole käyttänyt/pyrkinyt käyttämään tutkimuslaitetta ohjeiden mukaisesti tai ei ole muutoin noudattanut hänelle annettuja ohjeita, - potilaan lähetteeseen ei ole merkitty tulkkitarvetta ja tulkattavaa kieltä (lähettävä yksikkö tilaa tulkin), - potilas ei palauta tai pysty palauttamaan tutkimuslaitetta sovittuna ajankohtana, - potilas jättää tulematta tutkimukseen, - potilaan ko-operaation puute estää tutkimuksen suorittamisen.

Edellä mainituista syistä epäonnistuneen tutkimuksen tapauksessa potilas ohjataan ottamaan yhteyttä lähettävään yksikköön.

Tutkimus Pt-PoAmLM1 päivitetty 07.06.2022 / SR

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.11.2022 klo 01:26.