HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Verensiirtokomplikaatiotutkimus, verestä

9281 B -XKompl

Tiedustelut

Meilahden verikeskus (09) 471 72574. Veripalvelun Veriturvatoimisto puh. 029 300 1100; päivystysaika 029 300 1001).

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611 ja lääkäri Sari Bäckman: sari.backmanathus.fi / 040 828 6673

Lähete

SPRV-LÄHETE Verensiirron haittavaikutus

Indikaatiot

Tutkimus tehdään epäiltäessä vakavaa verensiirron haittavaikutusta. Näitä ovat mm. voimakas allerginen reaktio, anafylaksia, kuumereaktio (lämmön nousu yli 38oC tai lämpö nousee yli 1oC ennen verensiirtoa mitatusta arvosta), välitön tai viivästynyt hemolyysi, verenkierron ylikuormitus (TACO), TRALI, bakteeri- ja virusinfektiot ja posttransfuusiopurppura (PTP). Lievissä haittavaikutuksissa tutkimusta ei tarvitse tehdä, koska oireiden syitä ei tunneta: näitä ovat lievä horkkareaktio, lievä kuumereaktio (lämpö ei nouse yli 38 oC eikä nouse yli 1 oC ennen verensiirtoa mitatusta arvosta) ja lievä allerginen reaktio (oireena urtikaria, muu kutiava ihottuma tai paikallinen turvotus). Lievät haittavaikutukset ilmoitetaan puhelimitse verikeskukseen.

Tutkimus voidaan tehdä myös silloin, kun epäillään OctaplasLG-jääplasman aiheuttamaa vakavaa haittavaikutusta. Veripalvelun veriturvatoimisto tekee näissä tapauksissa tarvittavat ilmoitukset lääkevalmisteen aiheuttamasta haittavaikutuksesta myyntiluvan haltijalle ja Fimeaan.

Väärät verensiirrot tulee ilmoittaa välittömästi verikeskukseen myös niissä tapauksissa, joissa potilaalle ei ole ilmaantunut oireita: verikeskus tekee kaikki normaalit verensiirtotutkimukset ja huomioi mahdollisen ABO-siirtosääntöjen vastaisen väärän verensiirron seuraavissa verensiirroissa. Ilmoittaminen on tärkeää myös verivalmisteiden jäljitettävyyden ja veriturvatoiminnan vuoksi. B-XKompl-tutkimus tilataan pääsääntöisesti näissäkin tapauksissa.

Jos epäillään verivalmisteen aiheutamaa sepsistä tai muuta tartuntaa tai muuten viallisen verivalmisteen aiheuttamaa haittavaikutusta, tulee (STM:n veripalveluasetuksen mukaan) ottaa yhteyttä Veripalvelun Veriturvatoimistoon.

Tarvittaessa voi konsultoida verikeskusta tai Veripalvelua. Lisätietoja saa myös Terveysportin kautta SPR Veripalvelun nettisivuilta.

Näyteastia

EDTA-putki 2 x 7 ml

Näyte

Hoitoyksikkö toimittaa verikeskukseen/laboratorioon siirrettyjen punasoluvalmisteiden verivalmistepussien jäänteet ja täytetyn lähetteen. Verikeskus lähettää niiden lisäksi Veripalveluun ennen verivalmisteen siirtoa potilaasta otetun sopivuusnäytteen tai muun verinäytteen ja verensiirron jälkeen potilaasta otetetun verinäytteen (2 x 7 ml EDTA-verta).

Menetelmä

Veriryhmäserologiset tutkimukset. Tarvittaessa reaktiotyypin mukaiset jatkotutkimukset. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulkinta

Veripalvelu laatii selvityksistä lausunnon. Hoitoyksikkö saa sen paperivastauksena. Verikeskus syöttää lausunnosta Weblab Clinicaliin pääsääntöisesti lyhyen yhteenvedon.

Huomautuksia

Siirtolaite jätetään hoitoyksikössä kiinni reaktion aiheuttaneeseen verivalmisteeseen (punasolut, trombosyytit, jääplasma). Siirtoletku suljetaan tiukasti (tippakammion alapuolinen rullasulkija kiinni ja siirtolaitteen letkun päähän korkki tai tiukka solmu). Valmiste siirtolaitteineen pakataan kertakäyttöiseen muovipussiin. Myös muiden 24 tunnin sisällä ennen haittavaikutusta siirrettyjen valmisteiden tyhjät pussit lähetetään (jokainen pakataan omaan muovipussiin). Pusseja säilytetään jääkaapissa, kunnes ne lähetetään verikeskukseen/laboratorioon. Mukana lähetetään täytetty lähete.

Epäiltäessä verivalmisteen bakteerikontaminaatiota, tulee potilaasta tilata veriviljely (1153 B-BaktVi). Jos potilaalla on kiireellinen verentarve ja haittavaikutustutkimukset on tehtävä välittömästi, ilmoita asiasta verikeskukseen puhelimitse.

HUSin intranetin Verensiirtoketju-sivuilta löytyy lisäohjeita. (http://huslab.fi/veri)

Tutkimus B -XKompl päivitetty 09.11.2019 / KS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 12.12.2019 klo 01:08.