HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Verensiirtokomplikaatiotutkimus, verestä

9281 B -XKompl

Tiedustelut

Meilahden verikeskus (09) 471 72574. Veripalvelun Veriturvatoimisto puh. 029 300 1100; päivystysaika 029 300 1001).

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Lähete

SPRV-LÄHETE Verensiirron haittavaikutus

Indikaatiot

Tutkimus tehdään epäiltäessä vakavaa verensiirron haittavaikutusta. Näitä ovat mm. voimakas allerginen reaktio, anafylaksia, kuumereaktio (lämmön nousu yli 38oC tai lämpö nousee yli 1oC ennen verensiirtoa mitatusta arvosta), välitön tai viivästynyt hemolyysi, verenkierron ylikuormitus (TACO), TRALI, bakteeri- ja virusinfektiot ja posttransfuusiopurppura (PTP). Lievissä haittavaikutuksissa tutkimusta ei tarvitse tehdä, koska oireiden syitä ei tunneta: näitä ovat lievä horkkareaktio, lievä kuumereaktio (lämpö ei nouse yli 38 oC eikä nouse yli 1 oC ennen verensiirtoa mitatusta arvosta) ja lievä allerginen reaktio (oireena urtikaria, muu kutiava ihottuma tai paikallinen turvotus). Lievät haittavaikutukset ilmoitetaan puhelimitse verikeskukseen.

Tutkimus voidaan tehdä myös silloin, kun epäillään OctaplasLG-jääplasman aiheuttamaa vakavaa haittavaikutusta. Veripalvelun veriturvatoimisto tekee näissä tapauksissa tarvittavat ilmoitukset lääkevalmisteen aiheuttamasta haittavaikutuksesta myyntiluvan haltijalle ja Fimeaan.

Huomioitavaa: Hoitoyksiköt voivat kirjata haittavaikutuksen myös omaan tietojärjestelmäänsä (esim. My+Verikeskukseen tai Apottiin), mutta tämä kirjaaminen ei korvaa B-XKompl-tutkimuksen tilaamista eikä soittamista verikeskukseen!

Näyteastia

EDTA-putki 2 x 7 ml

Näyte

Hoitoyksikkö toimittaa verikeskukseen/laboratorioon siirrettyjen punasoluvalmisteiden verivalmistepussien jäänteet ja täytetyn lähetteen. Verikeskus lähettää niiden lisäksi Veripalveluun ennen verivalmisteen siirtoa potilaasta otetun sopivuusnäytteen tai muun verinäytteen ja verensiirron jälkeen potilaasta otetun verinäytteen (2 x 7 ml EDTA-verta).

Verensiirron jälkeen potilaasta otetun verinäytteen säilytys: Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa. Jos näyte lähetetään Veripalveluun näytteenottopäivänä, voi näytteen säilyttää huoneenlämmössä. Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään.

Menetelmä

Veriryhmäserologiset tutkimukset. Tarvittaessa reaktiotyypin mukaiset jatkotutkimukset. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulkinta

Veripalvelu laatii selvityksistä lausunnon. Hoitoyksikkö saa sen paperivastauksena. Verikeskus syöttää lausunnosta Weblab Clinicaliin pääsääntöisesti lyhyen yhteenvedon.

Huomautuksia

Verensiirtolaite (= tippaletku) jätetään hoitoyksikössä kiinni reaktion aiheuttaneeseen verivalmisteeseen (punasolut, trombosyytit, jääplasma). Siirtoletku suljetaan tiukasti (tippakammion alapuolinen rullasulkija kiinni ja siirtolaitteen letkun päähän korkki tai tiukka solmu). Valmiste siirtolaitteineen pakataan kertakäyttöiseen muovipussiin. Myös muiden 24 tunnin sisällä ennen haittavaikutusta siirrettyjen valmisteiden tyhjät pussit lähetetään (jokainen pakataan omaan muovipussiin). Pusseja säilytetään jääkaapissa, kunnes ne lähetetään verikeskukseen/laboratorioon. Mukana lähetetään täytetty lähete.

Jos potilaalla on kiireellinen verentarve ja haittavaikutustutkimuksilla on kiire, soita verikeskukseen.

Ilmoita verikeskukseen puhelimitse heti myös väärä verensiirto, vaikka potilas ei olisi saanut oireita. Verikeskus tekee kaikki normaalit verensiirtotutkimukset ja huomioi mahdollisen ABO-siirtosääntöjen vastaisen väärän verensiirron seuraavissa verensiirroissa. Ilmoittaminen on tärkeää myös verivalmisteiden jäljitettävyyden ja veriturvatoiminnan vuoksi. B-XKompl-tutkimus tilataan pääsääntöisesti näissäkin tapauksissa.

Epäiltäessä verivalmisteen bakteerikontaminaatiota, tulee potilaasta tilata veriviljely (1153 B-BaktVi).

Tarvittaessa voi konsultoida verikeskusta tai Veripalvelua. Lisätietoja saa SPR Veripalvelun internesivuilta (www.veripalvelu.fi). HUSin intranetin Verensiirtoketju-sivuilta (http://huslab.fi/veri) löytyy OHJE HOITOYKSIKÖLLE: TOIMENPITEET EPÄILTÄESSÄ VERENSIIRRON HAITTAVAIKUTUSTA.

Tutkimus B -XKompl päivitetty 21.09.2020 / SB

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 20.10.2021 klo 02:26.