HUSLAB - tutkimusohjekirja

Ohjeita mikrobiologisten tutkimusten käytöstä

-NiveNhO tutkimuksen tunnistamat mikrobit

Infektiohälytysohjeet

Mikrobiologian tilastoja

Tietoa mikrobilääkeherkkyystulkinnan muutoksesta

Tietoa veriviljelyn monianalyytti-PCR-testistä