HUSLAB - tutkimusohjekirja

Ohjeita mikrobiologisten tutkimusten käytöstä

Infektiohälytysohjeet

Korona-näytteenotto

Mikrobiologian löydösraportit

Mikrobiologian tilastoja

Tietoa mikrobilääkeherkkyystulkinnan muutoksesta