HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2016

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2016.83. Plasman mykofenolihapon, P -MyPA ja paastoseerumin sappihappojen, fS-Sappih -tekopaikka muuttuu 2.1.2017 alkaen

2016.82. Uusi tutkimus RET-proto-onkogeenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus verestä

2016.81. Uusi tutkimus Rettin oireyhtymä, yksittäisen MECP2-geenin mutaation DNA-tutkimus verestä

2016.80. Uusi periytyvän suolistosyöpäalttiuden NGS-paneeli Genetiikan laboratoriossa 2.1.2017 alkaen

2016.79. Suorien antikoagulanttien pitoisuusmääritysten menetelmät ja tekopaikka muuttuvat 2.1.2017 alkaen

2016.78. B -LyTbIFN -tutk näytteenotossa käytettävä CPT Na-sitraattinäytteenottoputki vaihtuu Li-Hepariiniputkeen 2.1.2017 alk

2016.77. Virtsan Huumeseulonnan määritysmenetelmä muuttuu 30.11.2016 alkaen

2016.76. Loppuvuoden ja vuodenvaihteen 2016-2017 poikkeusaikataulut koskien E -Coombp, B -Ly-S, B -PNH, B -LyTbIFN ja B -TbIFNG -näytteiden lähettämistä

2016.75. B -CD4-lymfosyyttien immunosupression taso -tutkimus lopetetaan 30.11.2016

2016.74. B -Artriittitutkimus -paketti lopetetaan 30.11.2016

2016.73. Mitokondriotautien laboratoriodiagnostiikan muutokset

2016.72. Uusi NGS-geenipaaneeli aivokasvainten somaattisille muutoksille Genetiikan laboratoriossa 24.11.2016 alkaen

2016.71. OctaplasLG -jääplasman sulatusaika pitenee 21.11.2016

2016.70. Muutos ulosteen viljely ja nukleiinihappo -tutkimuksessa 14.11.2016 alkaen

2016.69. HPV-tutkimuksen tekopaikka ja menetelmä muuttuvat 1.11.2016 alkaen

2016.68. Muutos dU-Oksalaatti-tutkimuksen näytteen säilöntäaineessa 1.11.2016 alkaen

2016.67. F -Norovirus nukleeinihappo, kval tehdään päivystyksellisesti viikonloppuisin alkaen 22.10.2016

2016.66. Tutkimuksen Treponema pallidum, vasta-aineet määritysmenetelmä, vastauskäytäntö, näytteenkäsittelyn ohjeistus ja tekopaikka muuttuvat 18.10.2016

2016.65. Laiteongelman seurauksena potilaille vastattu joitakin lievästi liian korkeita tuloksia glutamyylitransferaasi-tutkimuksessa

2016.64. Uusi tutkimus Pp-BaktNh käyttöön parodontiitin aiheuttajabakteerien osoitukseen 1.11.2016 alkaen

2016.63. Tutkimusten fS-ACE, S -Aldol ja S -LZM viiterajat muuttuvat 10.10.2016

2016.62. Muutoksia THLn HIV-tutkimusten tilaus- ja vastauskäytännöissä 10.10.2016 alkaen

2016.61. Uusi tutkimus Amyloidityypitys otetaan käyttöön 3.10.2016

2016.60. Seerumin netilmysiinin määritysmenetelmä ja tekopaikka muuttuvat 19.9.2016 alkaen

2016.59. Tutkimus Pt-GFRe-CG, Glomerulussuodosnopeus, estimoitu Cockeroftin-Gaultin kaavalla lopetetaan 1.9.2016

2016.58. Uusi alihankintatutkimus Alfa- ja betatalassemian sekä sirppisoluanemian DNA-tutkimus verestä

2016.57. S -FTAAbs, Li-FTAAbs ja S -FTAIgM jälleen tilattavissa 29.8.2016 alkaen

2016.56. Istukasta ja lapsivedestä tehtävän sikiön molekyylikaryotyypitystutkimuksen tutkimusnimike ja -numero muuttuvat 1.9.2016

2016.55. B -TbIFNg -tutkimuksen näyteputkien muutos 5.9.2016 lähtien

2016.54. Kuntaliiton tutkimusnumerot ja -nimikkeet tutkimuksille B -Y-DEL-D, B -JAK2-D ja Bm-JAK2-D otetaan käyttöön 1.9.2016 alkaen

2016.53. Molekyylikaryotyypitystutkimuksen hinnoittelu muuttuu siten, että tutkimus B -MKsyn ei enää sisällä vanhempien tutkimista 1.9.2016 lähtien

2016.52. Tutkimuksen D-vitamiini-25-OH plasmasta määritystä häiritsevä sameusongelma erottelemattomissa, postitse lähetetyissä plasmageeliputkissa

2016.51. Kesäajan palveluvaste eräissä immunofenotyypitystutkimuksissa 18.7.-8.8.2016 välisenä aikana

2016.50. Muutos tutkimuksen B -CD4Sup -näytteiden lähettämiskäytäntöön

2016.49. Tutkimus P -TfR siirtyy tehtäväksi HUSLAB-talon Automaatiolaboratorioon ja samalla viitealarajat poistuvat 30.6.2016

2016.48. Näyteastiamuutos eräissä kvantitatiivisissa kemiallisissa virtsatutkimuksissa

2016.47. Vastausviiveitä uuden tietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi

2016.46. Alumiinin, kuparin ja sinkin määritysten tekopaikka ja plasman kuparin ja sinkin näytemuoto vaihtuvat seerumiksi 13.6.2016 alkaen

2016.45. Fetomaternaalivuototutkimuksen nimi muuttuu 20.6.2016 alkaen

2016.44. Uudet alihankintatutkimukset Vihurirokkovirus, nukleeiinihappo ja Sikotautivirus, nukleiinihappo otetaan käyttöön 6.6.2016 alkaen

2016.43. Juhannuksen 2016 poikkeusaikataulut koskien B -TbIFNg ja B -CD4Sup -näytteiden lähettämistä

2016.42. Muutos toimintakokeiden Pt-Gluk-R4, Pt-Gluk-R5, Pt-LRH-R ja Pt-LRH-R L tilauskäytännöissä 1.6.2016 alkaen

2016.41. Pt-GFReEPI-tuloksen puuttuminen joidenkin potilaiden tuloksista, tietotekninen virhe havaittu

2016.40. Muutos moniresistenttien gramnegatiivisten sauvojen seulontatutkimuksessa

2016.39. Hormoni- ja peptiditutk siirtyy HUSLAB-talon Automaatiolab ja samassa yhteydessä tutkimusten menetelmät ja viitevälit muuttuvat 23.5.2016 lähtien

2016.38. Amylaasien isoentsyymitutkimusten, S -Amyl-Is ja U -Amyl-Is tekopaikka, määritysmenetelmä ja viiteväli muuttuvat 23.5.2016 alkaen

2016.37. Lopetettavia Automaatiolaboratorion kliinisen kemian tutkimuksia

2016.36. Muutoksia Automaatiolaboratorion kemiallisissa tutkimuksissa S -B2Miglo, S -Kerulo ja U -A1Miglo 17.5.2016 alkaen

2016.35. Muutos toimintakokeiden Pt-ACTH-R1, Pt-ACTH-Rm, Pt-ACTH L ja Pt-CRH-R tilauskäytännöissä 10.5.2016 alkaen

2016.34. Huumausaineiden erikoistutkimusten tekopaikoissa ja lähetekäytännöissä muutoksia

2016.33. Parvorokkovirus-PCR -tutkimusten tekopaikka muuttuu

2016.32. Uusien tutkimusnimikkeiden ja uusien ryhmätutkimusten käyttöönotto 9.5.2016 alkaen

2016.31. Muutoksia S -Virus, vasta-aineet -tutkimuksessa ja osatutkimukset S -CMVCF, S -HSVCF ja S -VZVCF lopetetaan 2.5.2016

2016.30. Rotavirus-vasta-aineet -tutkimus lopetetaan 2.5.2016

2016.29. Chlamydia trachomatis -viljelytutkimus lopetetaan 30.4.2016

2016.28. Muutoksia vastauskäytäntöihin lymfosyyttien alaluokkatutkimuksissa

2016.27. Ripuliepidemiat -pakettitutkimus lopetetaan 12.4.2016 alkaen

2016.26. Lopetettavia kliinisen kemian tutkimuksia

2016.25. Kevään 2016 poikkeusaikataulut koskien B -CD4Sup, B -PNH, B -LyTbIFN, B - TbIFNg ja E -Coombp -näytteiden lähettämista

2016.24. Tutkimuksen -HPVNhO menetelmä ja tekopaikka muuttuvat 1.4.2016 alkaen

2016.23. Tutkimuksen -hHPVNhO menetelmä muuttuu 1.4.2016 alkaen

2016.22. Uusi tutkimus Veren hemoglobiini Sn määritys sirppisolutaudin hoidon seurantaan

2016.21. Kirurgisen sairaalan laboratoriossa tehtävien erikoistutkimusten tekopaikka muuttuu 10.3.2016

2016.20. Plasman viskositeetti -tutkimuksen tekopaikka, yksikkö ja viiteväli muuttuvat

2016.19. Paastoseerumin gastriinin määritysmenetelmä ja viitearvot muuttuvat 14.3.2016 alkaen

2016.18. Veripalvelun trombosyyttien nimenmuutos 21.3.2016 Trombosyytit määrätään ja annostellaan jatkossa valmisteina, ei yksiköinä

2016.17. Viitealueella olevissa laboratoriotuloksissa voi esiintyä aiheettomia poikkeavuus merkintöjä tuloksissa

2016.16. Plasman fibroblastikasvutekijä-23 otetaan käyttöön HUSLABin alihankintana 7.3.2016 alkaen

2016.15. Uusi, herkkä tutkimus fetomaternaalivuodon havaitsemiseksi

2016.14. Paastoseerumin kalsitoniinin viitearvot muuttuvat 14.3.2016 alkaen

2016.13. Kirurgisen sairaalan laboratoriossa tehtävien eräiden tutkimusten tekopaikka muuttuu

2016.12. Hepatiitti E -virusvasta-ainemenetelmä ja vastauskäytäntö muuttuvat 1.3.2016 alkaen

2016.11. Lopetettavia immunologisia tutkimuksia 1.3.2016 alkaen

2016.10. Tulostaso muuttuu tutk. P -Bil-Kj, fP -Kol-LDL ja fP -Kol-HDL HUSLAB-talon ja Peijaksen lab 15.2.2016 ja muissa HUSLABin toimipisteissä kevään 2016 aikana

2016.09. APC-resistenssi -tutkimukset viitearvot muuttuvat 15.2.2016

2016.08. Tutkimuksen Bordetella pertussis vasta-aineet menetelmä ja viitearvot muuttuvat 10.02.2016 alkaen

2016.07. Näytemuodon muutos Prealbumiinin plasmamääritykset seerumin prealbumiinimäärityksiksi 9.2.2016 alkaen

2016.06. Lasten ja Nuorten sairaalan laboratoriotoimintaa keskitetään HUSLAB-taloon 2.2.2016 alkaen

2016.05. Seerumin amidaronin näytteen säilytys- ja lähetyskäytännöt muuttuvat

2016.04. Muutoksia HUSLABin verenkuvatutkimuksissa 18.1.2016 alkaen

2016.03. Veren hemoglobiini-A1cn määritysmenetelmä muuttuu ja HbA1cn vastaukset annetaan vain SI-yksiköissä 01.02.2016 alkaen

2016.02. Uusi tutkimus Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus on otettu käyttöön 1.1.2016

2016.01. Uuden Automaatiolaboratorion käyttöönotto alkaa vaiheittain 12.1.2016 alkaen


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 21.05.2024 06:14.