HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2020

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2020.95. F -BaktVi1 rakenne muutetaan yksinkertaisemmaksi 11.1.2021

2020.94. Terveyskeskusnäytteiden pyyntökäytäntömuutos patologian lab. 1.2.2021 Ts-PAD-TK poistuu käytöstä ja ihopatologian tutk.nimik. yhtenäistetään

2020.93. Terveyskeskusnäytteiden pyyntökäytäntömuutos patologian lab. 1.2.2021 alk. Pt-Papa-TK tutkimus poistuu käytöstä

2020.92. Tutkimuksen -pocCV19 tilaamisessa pyydetään käyttämään erityistä harkintaa joululun ja loppiaisen välisenä aikana

2020.91. Biologisten lääkkeiden hoidon monitorointiin liittyvissä tutkimuksissa vastausviiveitä

2020.90. Joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 poikkeusaikataulut koskien B -Ly-S-, B -LyTbIFN-, B -TbIFNg- ja B -PNH-La -näytteiden lähettämistä

2020.89. Harvoin käytettyjä allergiatutkimuksia lopetetaan

2020.88. -InfABAg -tutkimus ja -InfRPAK -pyyntöpaketti lopetetaan 7.12.2020

2020.87. Kudosnäytteestä tehtävä eksomisekvensointitutkimus suoritetaan 1.12.2020 alkaen HUSLAB Genetiikan laboratoriossa

2020.86. VGH-ML-tutkimus täydentyy akuutin lymfaattisen leukemian diagnostiikassa tarvittavien geenien osalta 30.11.2020 alkaen

2020.85. Laajennettu NGS-paneeli myelooisten leukemioiden somaattisille muutoksille 7.12.2020 alkaen

2020.84. Hyytymistekijä FXIII 24 7 vastattavaksi 12.11.2020 alkaen

2020.83. Likvorin Angiotensiini-1 -konvertaasi ja Lysotsyymi sekä plasman Transkobalamiinit, vapaat -tutk. vastausviivettä

2020.82. HbA1c-tutkimuksen tarkennettu vastauskäytäntö ja virhelähteet

2020.81. Estimoidun glomerulussuodosnopeuden tutkimusnimike muuttuu 15.10.2020

2020.80. Lapsiveden ja napaseerumin erytropoietiinin poikkeavat tekopäivät 21.9.-2.10.2020

2020.79. Likvorin Li-EBVAb-tutk.kokonaisuus lopetetaan ja S -EBVAbG-tutk. vaihtuu viitearvo 21.9.2020 alk

2020.78. Koronavirustaudin COVID-19 vasta-ainetutkimus avataan HUS-alueen erikoissairaanhoidon tilattavaksi 7.9.2020 alk

2020.77. Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, S -ENAAb lopetetaan 14.9.2020

2020.76. Uusi tutkimus Ts-MSIpika otetaan käyttöön kolorektaalisyövän diagnostiikassa patologian laboratorioissa 1.9.2020

2020.75. Poikkeusaikataulu B -LyTbINF-tutkimuksessa jatkuu toistaiseksi

2020.74. HUSLABin bakteriologian tutkimusvastauksissa esiintyy viiveitä

2020.73. LegiNhO-tutk. legionellan osoittamiseen PCRllä 24.8.2020 alk., LegiVi-tutk. lopetetaan

2020.72. Prokalsitoniini-tutkimus laajempaan käyttöön 25.8.2020 alkaen

2020.71. HUSLABin virologian ja immunologian tutkimusvastauksissa esiintyy viiveitä

2020.70. Lasten prealbumiini –tutkimuksen (21847 S -PrealbL) yksikkö ja viite-välit muuttuvat 20.8.2020

2020.69. Maksan toimintakoe galaktoosin puoliintumisaika lopetetaan 15.7.2020 ja sen korvaa indosyaniinivihreäkoe

2020.68. Päivystyskäyttöön Puutiaiskefaliittivirus Igm-vasta-ainetutk. seerumista tai likvor-näytteestä 8.7.2020 alk

2020.67. Likvorin spektrin kuvaajien lähetys lopetetaan 20.7.2020 alkaen

2020.66. Virheellisiä lab.tuloksia Meilahden automaatiolab. yhdellä kemian analysaattorilla to 25.6.2020 klo 10-15

2020.65. Muutoksia S -HAVAb-tutkimuksen rakenteessa ja tilaamisessa

2020.64. HUS Diagnostiikkakeskuksen ammattilaisten asiakaspalvelu muuttaa uusiin tiloihin 23.6.2020

2020.63. Tyroksiini-tutkimuksen tulostasosta tarkastelu v. 2019 menetelmämuutoksen jälkeen

2020.62. MRSANhO tutkimusmuutos 1.7.2020

2020.61. Lysotsyymi-tutkimusten vastaustapa muuttuu 16.6.2020

2020.60. Bl-Bal tutkimuksen käytöstä on luovuttu patologian laboratorioissa - korvaavat tutkimukset Bl-BAL-1 ja Bl-BAL-2

2020.59. Patologian laboratorioissa otetaan käyttöön 1.7.2020 Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus

2020.58. Pyyntökäytäntömuutos patologian laboratoriossa HER-2 -ISH-tutkimukselle 1.7.2020 alkaen

2020.57. Natrium-tutkimuksessa tulostasomuutos 23.6.2020 alkaen

2020.56. Herkän C-reaktiivisen proteiinin tulostasomuutos 2.6.2020 alkaen

2020.55. Juhannuksen 2020 poikkeusaikataulut koskien B -PNH-La ja B -TbIFNg -näytteiden lähettämistä

2020.54. Progesteronin määritysmenetelmä muuttuu 9.6.2020

2020.53. S -ASCA-tutkimuksen tekopaikka muuttuu 3.6.2020

2020.52. Muutoksia Q-kuumeen lab.diagn. 3.6.2020 alk. S -CobuAb-tutk. rakenne, menet. ja tekop. muuttuu ja S -QFevCF -tutk. lopetetaan

2020.51. Chlamydia psittaci -vasta-ainemääritys otetaan käyttöön 3.6.2020 alkaen

2020.50. Uusi tutkimus S -C-DefJt komplementtipuutosdiagnostiikkaan

2020.49. Uusi tutkimus S -HMGCRAb autoimmuunimyopatian ja statiinihoitoon liittyvän myopatian diagnostiikkaan 3.6.2020 alkaen

2020.48. Seerumin leptospiravasta-aineet tekopaikka, tutkimusrakenne, menetelmä ja viitearvot muuttuvat 3.6.2020 alkaen

2020.47. Orientia tsutsugamushi-vasta-ainemääritys S -OtsuAbg, käyttöön 3.6.2020 alkaen

2020.46. Nukleiinihaponosoitustutkimus käyttöön leptospiroosidiagnostiikassa 3.6.2020 alkaen

2020.45. Neutrofiilien oksidaatiokyky -tutk. tekopaikka muuttuu 3.6.2020 uusi tekopaikka TYKS-Mikrobiologia

2020.44. Poikk.til., jos eNAT-putkia ei ole saat, F -BaktVIP - ja F -EHECVTx -tutk. void. ottaa myös kahteen geelikulj.putk. ja F -ParaNhO -ja HepyNhO -tutk. tyhj. purkkiin

2020.43. Testosteronin määritysmenetelmä, tutkimusnimikkeet ja tilauskäytäntö muuttuvat 9.6.20 alk

2020.42. Uusi tutk. sairaalahoitoisten pot. nopeaan koronavirusdiagn. 18.5.2020 alk Kymenlaaksossa -COVID-19-korovavirustauti, POC-nukl.haponosoitus

2020.41. Poikkeusaikataulu B -LyTbIFN -tutkimuksessa 1.6.-30.8.2020

2020.40. Biologisten lääkkeiden tutkimusnumeroissa ja -lyhenteissä muutoksia 8.5.2020

2020.39. Uusi tutkimus Nesteen tyypitys punktionesteestä tai eritteestä sekä muutoksia muihin eritetutk. 7.5.2020

2020.38. Muutoksia Helicobacter pylori IgG-vasta-ainetutkimuksen menetelmään, viitearvoon ja mittausyksikköön 25.5.2020

2020.37. Muutoksia vihurirokkovirusvasta-ainetutk. menetelmään, viitearvoon ja mittausyksikköön 7.5.2020 alkaen

2020.36. HUSLAB aloittaa Infl. A- , infl. B- ja RS-virusinfekt. diagnostiikan nukl.haponosoitustestillä Lohjan sairaalassa 2.4.2020

2020.35. Ex-Eos ja Ns-Eos -tutkimukset keskeytetty toistaiseksi

2020.34. Angiotensiini-1-konvertaasi -tutkimuksissa viitearvomuutos 7.4.2020 alkaen

2020.33. HUS-alueella siirrytään koronavirusepäilypotilaiden nopeutettuun influenssa- ja RSV -diagnostiikkaan 27.3.2020

2020.32. Clostridium-värjäys -tutkimus lopetetaan 26.3.2020

2020.31. Tutkimusten Epstein-Barr -virus, nukl.happo ja BK-virus, nukl.happo tutk.men., tulosyks, tulosraja ja tulostaso muuttuvat 26.3.2020

2020.30. Laajennettu NGS-paneeli kiinteiden kasvainten somaattisille muutoksille 30.3.2020 alkaen

2020.29. Uuden koronaviruksen epäilypotilaiden influenssa- ja RSV-tutk. tehdään paikallisesti HUSLAB Kymenlaakson laboratoriossa 21.3. alk

2020.28. Lipoproteiini apo A1 ja lipoproteiini apo B apoA1 -suhde tutk. tulostasot muuttuvat 29.3.2020 alkaen

2020.27. -VirVi ja U -CMVVi eivät ole toistaiseksi tilattavissa ja -HSVVi -näytteet tutk. poik. nukleiinihaponosoituksella

2020.26. Kystatiini C -vastauksen yhteydessä raportoidaan glomerulussuodusnopeuden estimaatti 1.4.2020 alkaen

2020.25. HUSLABin ei-kriittisissä tutkimuksissa viiveitä

2020.24. S -VirAb-tutkimuspaketti ja sen osatutkimukset lopetetaan 30.3.2020 alkaen

2020.23. Likvorin ja seerumin neurovast.ain.tutk. voi pyytää vain erillistutk. 30.3.2020 alk. tutkimuspaketit lakkautetaan

2020.22. Li-VirEIA ja S -VirEIA tutk.paketit niiden osatutk. lop. 30.3.2020 alk. lukuunottamatta infl.vast.ain.tutk

2020.21. Kevään 2020 poikkeusaikataulut koskien B -TbIFNg, B -LyTbIFN ja B -PNH-La -näytteiden lähettämistä

2020.20. HUSLABin virologian ja immunologian tutkimusvastauksissa saattaa esiintyä viiveitä 13.3.2020 alkaen

2020.19. Terveyskeskusnäytteiden pyyntökäytäntömuutos patologian laboratorioissa 1.2.2020 alkaen

2020.18. Likvorin angiotensiini-1-konvertaasi -tutkimuksessa vastausviivettä

2020.17. Yksittäisen tunnetun mutaation sekvensointitutkimus

2020.16. MRSANhO-tutkimus MRSAn nopeaan osoittamiseen tai poissulkuun 4.3.2020 alkaen

2020.15. -HVAg-tutk. osatutk. lopetetaan 17.2.2020 alk. käyttöön otetaan nukleiinihappo-osoitustutk. rakkula-, limakalvo-, silmä- ja BAL-näytteille

2020.14. Keliakian laaja tutk.pkt lopetetaan ja yksittäiset gliadiinipeptidit, deamidoidut, vasta-ain. ja tutk.pyyn. muutetaan S -DGPad tutk.pyyn. 4.3.2020 alk

2020.13. Transferriinireseptori-tutkimuksen tulostaso ja viiteväli palaavat ennalleen HUS-alueella 17.2.2020 alkaen

2020.12. Keruloplasmiini-tutkimuksessa viitearvomuutos 20.2.2020 alkaen

2020.11. Muutoksia periytyvän rinta- ja munasarjasyöpäalttiuden NGS-paneelitestauksessa Genetiikan laboratoriossa 5.2.2020 alkaen

2020.10. Verensiirtoketju-sivuilla on OHJE HOITOYKSIKÖLLE VERENSIIRTOKETJUN LISÄOHJEITA APOTIN KÄYTTÄJILLE

2020.09. Syljen melatoniini -tutkimuksen viitearvot muuttuvat 24.1.2020 alkaen

2020.08. D -vitamiini -tutk. tulostaso ollut 30 % aiempaa matalampi 30.10.19-23.1.20 näytemuodon vaihto korjaa ongelman

2020.07. B -VirVi Kokoveren laaja virusvilj. lopetetaan ja Likvorin sytomegalovirusvilj. tutk.pyyn. - CMVVI lopetetaan 31.1.2020

2020.06. Hapan fosfataasi, tartraattiresistentti 5b tekopaikka ja viitearvot muuttuvat 24.1.2020

2020.05. Tutkimuksen FVIIIre menetelmäkalibrointi muuttuu ja nimike vaihtuu 27.1.2020 P -FKIIIkr

2020.04. Aldolaasitutkimuksessa viitearvo- ja vastauskäytäntömuutos 13.1.2020 alkaen

2020.03. Valpr-V, Fenyt-V ja Karba-V -tutkimukset jälleen tilattavissa

2020.02. Transferriinireseptori-tutk. väliaikainen tulostaso- ja viitevälimuutos HUS-alueella 8.1.2020 alkaen

2020.01. Tutkimusnimikkeistön yhtenäistäminen patologian laboratoriossa 1.2.2020 alkaen


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 18.07.2024 14:53.