HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2024

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2024.43. Ly-B-CD19 tutkimuksen vastauskäytäntömuutos 20.5.2024 alkaen

2024.42. Imeväisten viiterajojen päivitys ALAT-, ASAT- ja Bil -tutkimuksissa 29.5.2024

2024.41. Osa CtGcNhO-vastauksista on jäänyt siirtymättä tilaajalle, vastaukset on lähetetty uudelleen 19.4.2024

2024.40. Lipitutkimuksissa mahdollisesti satunnaisia virheellisiä tuloksia 26.10.2023-28.3.2024

2024.39. Laakso-Meilahti tunnelihankkeen louhintatyö aiheuttaa viiveitä virologisten päivystystutkimusten analytiikassa 23.4.2024 alkaen

2024.38. Neuronaalisten vasta-aineiden yksittäistutkimuksia lopetetaan vähäisen kliinisen tarpeen vuoksi 7.5.2024

2024.37. Laskonäytteen säilyvyysajan muutos

2024.36. -BaktVr -tutkimus keskitetään Meilahden bakteriologian laboratorioon 6.5.2024 alkaen HUS-alueella

2024.35. Yksittäistutkimukset S -SSAAb, S -SSBAb, S -SmAb, S -Scl70Ab, S -RNPAb, S -RNP70Ab, S -Jo1Ab ja S -SentBAb lopetetaan 27.5.2024

2024.34. HIV-todistusten kirjoittaminen lopetetaan 1.5.2024 alkaen

2024.33. Tutkimusnumero- ja lyhennemuutoksia virologian ja immunologian tutkimuksissa 24.4.2024

2024.32. ESBLVi tutkimus lopetetaan 16.4.2024 alk. ja jatkossa moniresistenttien gramnegatiivisten sauvojen seulontatutkimus on MDRsVi

2024.31. Pneumokokkivasta-aine-tutkimusten tuotantokatko on päättynyt 2.4.2024

2024.30. Haptoglobiinin menetelmän mittausalue muuttuu 9.4.2024 alkaen

2024.29. Lääkeainepitoisuustutkimusten terapeuttisissa alueissa päivityksiä

2024.28. Porfyriaentsyymitutkimukset E -PBGD, E -UporfDC ja Ly-FECH lopetetaan 15.4.2024 alkaen

2024.27. 15.4.2024 lähtien Li-BaktVr tutkimus tehdään vain, jos hoitoyksikkö on sen pyytänyt

2024.26. Bakteriologian laboratoriossa tutkimusnumeromuutoksia 16.4.2024 alkaen

2024.25. Osa CtGcNhO-vastauksista on jäänyt siirtymättä tilaajalle, vastaukset lähetetään uudelleen 26.3.2024

2024.24. Osmolaliteettitutkimuksissa viitevälipäivitys 2.4.2024

2024.23. Hepatiitti E -virusvasta-ainetutkimus saatavilla päivystystutkimuksena 20.3.2024 alkaen

2024.22. Kevään 2024 poikkeusaikataulut koskien B -Ly-S, B -LyTbIFN, B -PNH-La, Ly-BSc-Fc ja Ly-TSc-Fc -näytteiden lähettämistä

2024.21. Tyreoglobuliini ja Tyreoglobuliinivasta-aineet -tutkimuksissa muutoksia 25.3.2024 alkaen

2024.20. Tutkimusnumeromuutoksia virologian ja immunologian tutkimuksissa 3.4.2024

2024.19. Uudet tutkimukset insuliini- ja sinkkitransportteri 8 -autovasta-aineiden osoittamiseen 21.3.2024 alkaen

2024.18. Seerumin alfa-1-antitrypsiinin menetelmä ja tekotiheys muuttuvat väliaikaisesti 29.2.2024 alkaen

2024.17. Toksoplasma-vasta-ainetutkimuksen toksoplasma-IgA-vasta-aineet -osatutkimus (S -ToxoAbA) lopetetaan 19.3.2024 alkaen

2024.16. Sydämen ultraäänitutkimuksen (Pt-SydänUÄ) tutkimusnumero vaihtuu 20.3.2024 alkaen

2024.15. Uusi yhdistelmätutkimus Seerumin korona-antigeeni ja vasta-aineet on tilattavissa 11.3.2024 alkaen

2024.14. S -AITEndo-tutkimuspaketin sisältö muuttuu 19.3.2024 alkaen

2024.13. ABL90-verikaasuanalysaattoreiden tulosten vastausalueet laajenevat 5.3.2024 alkaen

2024.12. Tuotantokatko pneumokokkivasta-ainetutkimuksissa 14.2.2024 alkaen

2024.11. Tutkimuksen S -IF-Ab tekopaikka ja viitearvo muuttuvat 21.2.2024 alkaen

2024.10. Haloperidoli tutkimuksen yksikkö muuttuu 12.2.2024 alkaen

2024.09. B -LyTbIFN-tutkimuksen vastaustapa muuttuu ja PPD-osatutkimukselle käyttöön viitearvo 26.2.2024 alkaen

2024.08. Uudet lääkeainetutkimukset lakosamidi, tsonisamidi, brivarasetaami ja perampaneeli käyttöön 6.2.2024 alkaen

2024.07. Aptima Cervical Specimen Collection -putkissa saatavuusongelma

2024.06. Uusi maksafibroositutkimus (ELF) käyttöön 29.1.2024

2024.05. Puutiaisenkefaliittivirus IgG-vasta-ainetutkimuksen vastaustapa muuttuu 30.1.2024 alkaen

2024.04. F -ParaNhO tutkimuksen menetelmä vaihtuu 25.1.2024 alkaen

2024.03. S -ChpnAB -tutkimuksen IgA-osatutkimuksen tekeminen keskeytetään 10.1.2024 alkaen toistaiseksi

2024.02. Lateksin allergeenikomponenttitutkimuksessa mahdollisia virheellisen korkeita tuloksia ajalla kesäkuu 2022 - elokuu 2023

2024.01. Kalsiumkanava (N-tyyppi), vasta-aineet, seerumista tutkimuksen yksikkö ja viitearvo ovat muuttuneet


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 21.05.2024 06:14.