FIB4-laskuri
TutkimusPotilaan ikä ja tulokset
Ikävuotta
P ‑ASATU/l
P ‑ALATU/l
B ‑Trom×109/l
FIB4-indeksi
TulosalueTulkinta 35-65 vuotiailla
Merkittävä fibroosi epätodennäköinen
"Harmaa alue"
Merkittävä fibroosi todennäköinen

Kirjoita laskuriin potilaan ikä, P ‑ASAT, P ‑ALAT ja B ‑Trom ‑tulokset. Anna tulokset pelkkinä kokonaislukuina, ei desimaaleja, ei yksiköitä. Laskenta tapahtuu automaattisesti, kun kaikki tiedot on annettu tai jotain on muutettu.

FIB4-indeksi

Käyttöaihe

FIB4-indeksiä (Fibrosis-4 Index) käytetään merkittävän maksafibroosin ja -kirroosin todennäköisyyden arvioinnissa erityisesti ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin (NAFLD) yhteydessä. Indeksi on kehitetty HCV / HIV -virushepatiitteihin liittyvän merkittävän fibroosin arviointiin.

Tulkinta

FIB-4 -indeksin kasvaessa merkittävän maksafibroosin (F3-4) todennäköisyys lisääntyy. Vastaavasti mitä pienempi arvo on, sen epätodennäköisempi merkittävä fibroosi on.

35 - 65 vuotiailla merkittävä fibroosi on epätodennäköinen, kun FIB-4 <1,3, ja todennäköinen, kun FIB-4 > 2,67. Näiden välissä on harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen perusteella ei voi vetää diagnostisia johtopäätöksiä. Indeksi ei yksinään ole riittävän herkkä poissulkemaan merkittävää fibroosia, eikä riittävän tarkka ollakseen diagnostinen. Mahdollinen fibroosi tulee varmistaa muilla tavoin.

FIB-4 on kehitetty ja validoitu pääosin 35-65 vuotiaiden ikäryhmälle. Alle 35-vuotiailla indeksi ei ole kliinisesti käyttökelpoinen fibroosin arvioinnissa. Yli 65-vuotiaiden ryhmässä raja-arvoisten, "harmaalla alueella" olevien tulosten osuus kasvoi iän myötä. Yli 65-vuotialle olisi hyvä käyttää korkeampaa negatiivisen rajaa: kun FIB-4 <2,0, on merkittävä fibroosi epätodennäköinen (1).

Lisätietoa

Laskukaava: FIB4 = (ikä × ASAT) / (B ‑Trom × neliöjuuri ALAT)

Aikuisilla NAFLD-potilailla FIB-4 > 2,67 positiivinen ennustearvo merkittävän fibroosin suhteen on 80% ja vastaavasti FIB-4 < 1,3 negatiivinen ennustearvo merkittävän fibroosin suhteen on 90%. Raja-arvolla 2,67 herkkyys on 33% ja tarkkuus 98%, kun taas raja-arvolla 1,3 herkkyys on 84% ja tarkkuus 72% (2, 3).

Viitteet

1. McPherson S et al. Age as a confounding factor for the accurate non-invasive diagnosis of advanced NAFLD fibrosis. Am J Gastroenterol 2017; 112: 740-751.

2. Shah AG et al. Comparison of noninvasive markers of fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7:1104-1112

3. Sumida Y et al..Validation of the FIB4 index in a Japanese nonalcoholic fatty liver disease population. BMC Gastroenterol 2012;12:2

Laskuriin liittyviin kysymyksiin vastaavat HUSLABin lääkärit Anna Lempiäinen tai Janne Suvisaari (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi).