NFS-laskuri
TutkimusPotilaan tiedot ja tulokset
Ikävuotta
Painokg
Pituuscm
BMIkg/m2
Diabetes tai IFG  
P ‑ASATU/l
P ‑ALATU/l
B ‑Trom×109/l
P ‑Albg/l
NFS-indeksi
TulosalueTulkinta 35-65 vuotiailla
Merkittävä fibroosi epätodennäköinen
"Harmaa alue"
Merkittävä fibroosi todennäköinen

Merkitse laskuriin potilaan ikä, painoindeksi tai paino ja pituus (huom! senttimetreinä), onko potilaalla kohonnut paastosokeri (IFG) tai diabetes mellitus sekä tutkimusten P ‑ASAT, P ‑ALAT, B ‑Trom ja P ‑Alb ‑tulokset. Anna luvut kokonaislukuina, ei desimaaleja eikä yksiköitä. Anna joko paino ja pituus, joista lasketaan painoindeksi (BMI), tai pelkkä painoindeksi ilman pituutta ja painoa. Laskenta tapahtuu automaattisesti, kun kaikki tiedot on annettu tai jotain on muutettu.

NFS-indeksi

Käyttöaihe

NFS-indeksiä (NAFLD Fibrosis Score) käytetään merkittävän maksafibroosin ja -kirroosin todennäköisyyden arvioinnissa ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin (NAFLD) yhteydessä.

Tulkinta

NFS -arvon kasvaessa merkittävän maksafibroosin (F3-4) todennäköisyys lisääntyy. Vastaavasti mitä pienempi arvo on, sen epätodennäköisempi merkittävä fibroosi on.

35 - 65 vuotiailla merkittävä fibroosi on epätodennäköinen, kun NFS < -1,455, ja todennäköinen, kun NFS > 0,676. Näiden välissä on harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen perusteella ei voi vetää diagnostisia johtopäätöksiä. Indeksi ei yksinään ole riittävän herkkä poissulkemaan merkittävää fibroosia, eikä riittävän tarkka ollakseen diagnostinen. Mahdollinen fibroosi tulee varmistaa muilla tavoin.

NFS on kehitetty ja validoitu pääosin 35-65 vuotiaiden ikäryhmälle. Alle 35-vuotiailla indeksi ei ole kliinisesti käyttökelpoinen fibroosin arvioinnissa. Yli 65-vuotiaiden ryhmässä raja-arvoisten, "harmaalla alueella" olevien tulosten osuus kasvoi iän myötä. Yli 65-vuotialle olisi hyvä käyttää korkeampaa negatiivisen rajaa: kun NFS < 0,12, on merkittävä fibroosi epätodennäköinen (1).

Lisätietoa

Laskukaava: NFS = -1.675 + 0.037 × ikä (vuosissa) + 0.094 × BMI (kg/m2) + 1.13 × IFG/diabetes (kyllä = 1, ei = 0) + 0.99 × ASAT/ALAT suhde - 0.013 × B-Trom (E9/l) - 0.066 × albumiini (g/l)

Aikuisilla NAFLD-potilailla NFS > 0,676 positiivinen ennustearvo merkittävän fibroosin (F3-4) suhteen on 82% ja vastaavasti NFS < -1,455 negatiivinen ennustearvo merkittävän fibroosin suhteen on 88%. Raja-arvolla 0,676 herkkyys on 43% ja tarkkuus 96%; raja-arvolla -1,455 herkkyys on 77% ja tarkkuus 71% (2).

Viitteet

1. McPherson S et al. Age as a confounding factor for the accurate non-invasive diagnosis of advanced NAFLD fibrosis. Am J Gastroenterol 2017; 112: 740-751.

2. Angulo et al, The NAFLD Fibrosis Score: A Noninvasive System That Identifies Liver Fibrosis in Patients with NAFLD. Hepatology 2007; 45:846-854.

Laskuriin liittyviin kysymyksiin vastaavat HUSLABin lääkärit Anna Lempiäinen tai Janne Suvisaari (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi).