HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kalsium, ionisoitunut seerumista

9010 S -Ca-Ion

Osatutkimukset

S -Ca-IonA ja S -pH

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

kemisti Annukka Mäki: annukka.makiathus.fi / (09) 471 72573 / 050 427 9201 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Indikaatiot

Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöt erityisesti munuaisten vajaatoiminnassa, happoemästasapainon häiriöissä, postoperatiivisessä seurannassa, tehohoidossa ja pienillä lapsilla.

Esivalmistelu

Paastonäyte on suositeltava.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

Näyte suositellaan otettavaksi ilman staasia 5 ml:n vakuumigeeliputkeen. Jos staasia käytetään, aika minimoitava (maks 10 s). Näytteen annetaan hyytyä 20 - 30 minuuttia, minkä jälkeen se sentrifugoidaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden tunnin kuluessa näytteenotosta. Jos näytettä ei voida sentrifugoida tunnin kuluessa, se säilytetään jääkaapissa. Näyteputken korkkia ei saa avata. Mikäli määritystä ei voi tehdä heti, näyte säilyy tiiviisti suljetussa alkuperäisputkessa kaksi vuorokautta jääkaapissa. Sentrifugoitu näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, jos se on perillä samana päivänä.

Menetelmä

Potentiometrinen (ioniselektiivinen elektrodi)

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Tunnin kuluessa

Viitearvot

Lapset, alle 4 VRK 1.05 - 1.5 mmol/l pH 7.4:ssä
4 - 30 VRK 1.1 - 1.4 mmol/l pH 7.4:ssä
1 - 12 KK 1.16 - 1.39 mmol/l pH 7.4:ssä
1 - 4 V 1.17 - 1.35 mmol/l pH 7.4:ssä
Aikuiset ja lapset yli 4 V 1.16 - 1.3 mmol/l pH 7.4:ssä

Tulkinta

Huom. varsinkin avohoitopotilailla useimmiten riittävä ensilinjan tutkimus on kokonaiskalsiumin määritys, tarvittaessa albumiinikorjattuna:

 4598 P -Ca
 8293 P -Ca-albk

Noin puolet plasman kokonaiskalsiumista on vapaana (ionisoitunut kalsium, Ca-Ion), joka on kalsiumin fysiologisesti aktiivinen muoto, 40 % on albumiiniin sitoutuneena ja 10 % muissa komplekseissa. Ca-Ion-määrityksellä saadaan luotettavasti tieto näytteen vapaasta kalsiumista ja sen käyttöaiheena ovatkin alla mainittavat erityistilanteet, joissa veren koostumus selvästi poikkeaa normaalista tai kokonaiskalsiumin määritys muuten on virhealtis. Ca-Ion vaatii kuitenkin anaerobisesti otetun erillisen näytteen, johon liittyen tämän tutkimuksen preanalyyttiset virhelähteet ovat kokonaiskalsiumin määrityksiä suuremmat. Lisäksi Ca-Ion-määritysten automatisaatioaste on alhaisempi ja hinta näin ollen korkeampi. Täten varsinkin avohoitopotilailla kokonaiskalsiumin määritykset ovat suositeltavia ensilinjan tutkimuksia. Vapaa kalsium on kuitenkin tarpeen tutkia tietyissä erityistilanteissa:

 - Tehohoitopotilaat
 - Postoperatiivisesti
 - Selvä munuaisten vajaatoiminta
 - Happo-emästasapainon häiriöt
 - Selvät paraproteinemiat
 - Akuutti pankreatiitti
 - Hyperbilirubinemia
 - Verensiirrot, muut iv-infuusiot
 - Joskus lääkeaineet
 - Alle 1 kk ikäiset lapset

Syinä ovat mm. albumiinin kalsiumiin sitoutumisen muutokset munuais- ja tehohoitopotilailla ja pienillä lapsilla, ionisoituneen kalsiumin osuus kokonaiskalsiumista muuttuu pH-muutosten myötä (happo-emästasapainon häiriöt ja munuaispotilaat), verensiirroissa ja muissa iv-infuusioissa tulevat kalsiumia sitovat aineet (sitraatti, hepariini, fosfaatti ym), albumiinin kalsiumsitoutumisen mahdollinen muutos muiden aineiden sitoutuessa albumiiniin (korkea bilirubiini, korkea rasvahappopitoisuus pankreatiitissa, joskus albumiiniin sitoutuvat lääkeaineet, mutta yleensä lääkeaineet eivät vaikuta terapeuttisilla tasoilla). Muut proteiinit sitovat suurissa pitoisuuksissa kalsiumia (M-komponentit, alfa-fetoproteiini pienillä lapsilla).

Vastauksena annetaan näytteen pH ja ionisoituneen kalsiumin pitoisuus sekä näytteen alkuperäisessä (S -Ca-IonA, aktuaalinen pitoisuus) että "normalisoidussa" pH:ssa 7.40 (S -Ca-Ion).

Huomautuksia

HUOM! Reuman immunomobulaattorilääke leflunomidi (Arava, Leflunomide Medac, tai Leflunomide Stada), joka metaboloituu teriflunomidiksi, häiritsee Ca-ion-elektrodin toimintaa ja aiheuttaa vääriä pieniä ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksia Siemensin RapidLab-verikaasulaitteilla sekä Abbottin iSTAT-verikaasulaitteilla, mutta ilmeisesti ei Radiometerin ABL-sarjan laitteilla (Hubeek I ym, Clin Chem Lab Med 2012). Sama häiriövaikutus tulee esille suoraan teriflunomidilla (Aubagio), jota käytetään mm. MS-taudin hoitoon. Näitä lääkkeitä käytettäessä potilaan kalsiumtasapainon luotettava arviointi onnistuu albumiinikorjatun kokonaiskalsiumin määrityksellä (8293 P -Ca-albk, plasman kalsium, albumiinikorjattu), ellei potilaalla ole happo-emäs-taseen ongelmia.

Tutkimus S -Ca-Ion päivitetty 22.11.2022 / TV

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.