HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2009

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2009.82. Ajankohtaista veriryhmän ja sopivuuskokeen tilaamisesta

2009.81. Muutoksia lääkeainetutkimusten tekopaikoissa

2009.80. Tutkimusten B -Dystr-D ja Ts-Dystr-D lopettaminen Molekyyligen.laboratoriossa toistaiseksi

2009.79. Tutkimuksen B -PAI1P-D lopettaminen Molekyyligenetiikan laboratoriossa toistaiseksi

2009.78. Tutkimuksen B -ApoE-D lopettaminen Molekyyligenetiikan laboratoriossa toistaiseksi

2009.77. Tutkimusten B -GRACL-D ja Ts-GRACL-D lopettaminen Molekyyligenetiikan laboratoriossa toistaiseksi

2009.76. Muutoksia lasten näytteenoton laskutuksessa 1.1.2010 alkaen

2009.75. Muutoksia Multilabin kysyttävissä lisätietokentissä virtsan perustutkimusten yhteydessä

2009.74. Laskotutkimuksen määritysmenetelmä, näyteastia ja tekopaikat muuttuvat 4.1.2010 alkaen

2009.73. Plasman kvalit. Troponiini T -tutkimus lopetetaan Meilahden sairaalan päivystyslaboratoriossa 15.12.2009 alkaen

2009.72. Mitokondriaalisen DNAn läpisekvensointi -tutkimus avattu, muutoksia mitokondriotautien pistemutaatiotutkimuksissa

2009.71. Muutoksia klamydian näytteenottovälineiden tilauskäytännössä

2009.70. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset B -Ly-S viikoilla 52 ja 53

2009.69. Rekombinantti FVIII -korvaushoidon monitorointiin uusi tutkimus 20158 P -FVIIIre 14.12.2009 alkaen

2009.68. Joulunajan ja uudenvuoden rajoituksia lymfosyyttitutkimuksissa

2009.67. APC-resistenssi -tutkimuksen (4378 P -APCres) viitearvot muuttuvat 3.12.2009

2009.66. Uusi tutkimus, plasman lipokaliini, neutrofiilin gelatinaasiin assosioitunut lipokaliini, 6131 P -NGAL

2009.65. Uusi tutkimus, virtsan lipokaliini, neutrofiilin gelatinaasiin assosioitunut lipokaliini, 6132 U -NGAL

2009.64. Patologian ohje koskien kuolleen sikiön säilyttämistä, obduktiota ja hautaamista

2009.63. B1- ja B6-vitamiinitutkimusten viitearvot ja tekotiheys sekä näyteastia-, säilytys- ja lähetyskäytännöissä muutoksia

2009.62. Hepariinin indusoiman trombosytopenian (HIT) diagnostiikkaan muutoksia 19.10.2009 alkaen

2009.61. Uusi tutkimusnimike, Vainajien säilytys ja käsittely terveyskeskuksissa 20794 Pt-Vai-TK

2009.60. Napaveren hemoglobiini- ja happoemästutkimusten pyyntökäytäntö muuttuu Naistenklinikalla 1.10.2009 alkaen

2009.59. Ulosteen kalprotektiinin (4871 F -Calpro) vastaukset viivästyvät reagenssitoimitusongelmien vuoksi

2009.58. Plasman bilirubiini- (4592 P -Bil) ja ferritiinitutkimusten (4826 P -Ferrit) aikuisten viitealueissa muutoksia

2009.57. Virtsan Bladder tumor associated antigen -tutkimuksen (4866 U -BTA) tekopaikka muuttuu 14.09.2009 alkaen

2009.56. Likvorin leukosyyttien erittelylaskennan soluraja muuttuu

2009.55. Synnytyksen yhteydessä napalaskimonäytteestä tehtävät hyytymistekijätutkimukset otetaan käyttöön

2009.54. Seerumin estradiolin määritysmenetelmä muuttuu 7.9.2009 alkaen

2009.53. Muutoksia aldosteroni- ja reniinitutkimuksissa 2.9.2009 alkaen

2009.52. Virtsan pneumokokkiantigeenin osoitus saatavissa myös päivystystutkimuksena

2009.51. Tekopaikkamuutos, Ulosteen kalprotektiinitutkimuksen tekopaikka siirtyy HUSLABiin 1.9.2009 alkaen

2009.50. Päivystysaikaisten hyytymistekijätutkimusten valikko laajenee ja 8665 P-Hyyttek -tutkimuksen sisältö muuttuu 14.9.2009

2009.49. Toisen raskauskolmanneksen seulontatutkimuksen pyyntökäytäntö, riskiluvun arviointi ja tekopaikka muutoksia

2009.48. Muutoksia neurologisten tautien autovasta-ainetutkimusten tutkimusnumeroissa

2009.47. Naistenklinikan verenkuvatutkimusten tekopaikka on muuttunut 5.8.2009 alkaen

2009.46. Uusi tutkimus HHV-6 nukleiinihappo-osoituksiin otetaan käyttöön 1.9.2009 alkaen

2009.45. P -C1InhBk, kuntaliitonnumero muuttuu tutkimusrekisterissämme

2009.44. Tekopaikkamuutos, äitiysneuvoloiden seulontatutkimus kotiutetaan HUSLABiin

2009.43. INFLUENSSA A-PAKETTI korvaa LINTUINFLUENSSAPAKETTI -kokonaisuuden influenssa A (H1N1v) virusinfektiodiagnostiikassa

2009.42. Lkl laboratorion suorittaman leukosyyttien mikroskooppisen erittelylaskennan pyyntö- ja vastauskäytännössä muutoksia

2009.41. Tutkimus D-vitamiini-24,25-OH, seerumista lopetetaan 1.7.2009

2009.40. Tutkimusten tekopaikan muutos Kätilöopiston sairaalan laboratoriossa

2009.39. Seerumin immunoglobuliinien vapaat kevytketjut -tutkimusnumeroissa muutoksia 1.7.2009 alkaen

2009.38. P -Krea-tuloksesta laskettujen glomerulussuodosnopeus -tutkimusten nimikkeissä ja tutkimusnumeroissa muutoksia

2009.37. Statiinien aiheuttama myopatia, B -SLCO1B1

2009.36. Uusi tutkimus Sezaryn solujen osuus veren lymfosyyteistä (20773 B -Sezary) otetaan käyttöön 15.6.2009 alkaen

2009.35. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset B-Ly-S viikolla 25

2009.34. B -Lasko -tutkimuksen määrittäminen päivystysaikana loppuu 8.6.2009 lähtien

2009.33. Seerumin ionisoidun magnesiumin viitearvot, tulostaso ja näyteastia muuttuvat 15.6.2009 (täydennetty 23.6.09)

2009.32. Uusi tutkimus ADAMTS13-aktiivisuus (20695 P -ADAM13) otetaan käyttöön 1.6.2009 alkaen

2009.31. Tutkimusten B -TbIFNg (20448) ja B -LyImSup (20547) lähettäminen kesäkuussa viikoilla 25

2009.30. Tutkimus Streptococcus agalactiae (B), antigeeni lopetetaan

2009.29. Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori - tutkimusten S -TATI ja U -TATI tekopaikka muuttuu 8.6.2009 alkaen

2009.28. Kilpirauhastutkimusten tekopaikassa, menetelmissä ja viitearvoissa muutoksia 18.5.2009 alkaen

2009.27. Tutkimusten S -B12-Vit, S -CEA, S -Korsol, P -PSA ja P -PSA-suh tekopaikka ja menetelmät muuttuvat 18.5.2009 alkaen

2009.26. Tutkimuksen Ly-TbSpot (20187), B -TbIFNg (20448) ja B -LyImSup (20547) lähettäminen toukokuussa viikolla 21

2009.25. Kampylobakteerivasta-ainetutkimusten viitearvot muuttuvat 4.5.2009

2009.24. Lihaksen karnitiini -tutkimusten tekopaikka ja vastauskäytäntö muuttuvat 18.5.2009 alkaen

2009.23. Tutkimusten fS-Gastriini, S -Leptiini ja P -Glukakoni tekopaikka, menetelmät ja viitearvot muuttuvat 18.5.2009 alkaen

2009.22. KIT- ja PDGFRA-mutaatiotesti GIST-tuumorissa, kudosnäytteestä

2009.21. Tutkimuksen Ly-TbSpot, B -TbIFNg ja B -LyImSup lähettäminen huhtikuussa viikoilla 15 - 18

2009.20. Plasman transferriinireseptori-tutkimuksen (4720 P -TfR) menetelmä ja viitealueet muuttuvat 1.4.2009 alkaen

2009.19. Perusverenkuvaan uusi osatutkimus 1.4.2009 alkaen, 20408 E -RDW, Punasolujen kokojakauma

2009.18. Sikiön kehityshäiriöseulontatutkimuksen vastauksen postituskäytäntö muuttuu

2009.17. Puuttuvien ja epäselvien tutkimuspyyntöjen selvittelyn jatkosuorite-maksu 20717 Pt-PyySel perutaan toistaiseksi

2009.16. Virtsan ja aivo-selkäydinnesteen proteiinifraktioiden ja immunofiksaatiotutkimusten lausunnot lab. tietojärjestelmään

2009.15. Puuttuvien ja epäselvien tutkimuspyyntöjen selvittelyssä otetaan HUSLABissa käyttöön jatkosuoritemaksu 1.3.2009 alkaen

2009.14. Puhelinnumerot päivitetty transplantaatiolaboratoriossa

2009.13. Periytyvä rintasyöpäalttius, Brca1- tai Brca2-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus

2009.12. Periytyvä rintasyöpäalttius, Brca1- ja Brca2-geenien valtamutaatioiden DNA-tutkimus

2009.11. Uusi tutkimus, Esofaguksen pH ja impedanssin pitkäaikaisrekisteröinti 6046 Pt-EsoZPa 26.2.2009 alkaen

2009.10. Tutkimusten Immunoglobuliinigeenin somaattiset hypermutaatiot verestä ja luuytimestä lopettaminen toistaiseksi

2009.09. Tutkimuksen U -Huumeseulonta, kvalitatiivinen osatutkimusten valikoimaa karsitaan. Näytteenotto valvotaan.

2009.08. Molekyyligenetiikan laboratorion automaattilausuntojen käyttö laajenee ja lähetetarve poistuu HFE ja TPMT tutkimuksilta

2009.07. Seerumin lipoproteiini -tutkimuksissa muutoksia. Uusi tutkimus 20706 fS-ApoB A1.

2009.06. Sytogenetiikan kiireelliset näytteet

2009.05. Pr3AbG - ja MPOAbG -tutkimuksissa muutoksia

2009.04. Muutos Keliakiatutkimus, laaja S -KeliLa, no 8502 yhdistelmätutkimuksen sisältöön 2.2.2009 alkaen

2009.03. Uudet tutkimukset keliakian diagnostiikkaan otetaan käyttöön 2.2.2009

2009.02. Uusi tutkimus, BRAF geenin pistemutaatio, kudosnäytteestä

2009.01. Uudet tutkimukset, Mahalaukun biomerkkiainetutkimus, laaja ja suppea


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 21.05.2024 06:14.