HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2014

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2014.81. Glomerulussuodosnopeuden (GFR) automaattiraportoinnissa kreatiniinipitoisuuden perusteella (P -Krea) siirrytään CKD-EPI-kaavaan 7.1.2015

2014.80. Uusi päivystystutkimus influenssa A-, influenssa B- ja RS-virusinfektioiden diagnostiikkaan otetaan käyttöön 23.12.2014 alkaen

2014.79. Muutoksia bakteerilöydösten vastaamiskäytännöissä

2014.78. Uusi alihankintatutkimus Li-CXCL13-kemokiini (pitoisuus) otetaan käyttöön 12.1.2015 alkaen

2014.77. Ohjeistusta laboratoriopyyntöjen tekijöille näytteenottoajan suunnittelua varten

2014.76. TGFBI-geenin geenivirheistä johtuvan perinnöllisen sarveiskalvodystrofian kohdennettu DNA-tutkimus

2014.75. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset vuodenvaihteessa 2014-2015 viikoilla 52-1

2014.74. Uusi tutkimusnimike Pt-ruumiinavausnäytteiden histologinen tutkimus otetaan käyttöön 1.1.2015 alkaen

2014.73. Viitearvomuutos tutkimuksessa Helicobacter pylori, vasta-aineet (S -HepyAb) 11.12.2014 alkaen

2014.72. Joulun ja vuodenvaihteen poikkeusaikataulut koskien B -TbIFNg, B -LyTbIFN ja B -CD4Sup -näytteitä

2014.71. Punktionesteiden solututkimusten näyteastia ja nivelnesteen punasolujen pyyntökäytäntö muuttuvat 16.12.2014 alkaen

2014.70. Sikiön kehityshäiriön seulonta, toinen trimesteri -tutk siirrytään paperilähetteestä tutk tilauksen yhteydessä täytettäviin lisätietoihin 8.12.2014 alk

2014.69. Hepatiitti A -vasta-ainemääritysmenetelmä (S -HAVAb) muuttuu 1.12.2014 alkaen

2014.68. Virtsan laaja, kvalitatiivinen varmistustasoinen, MS-TOF huumeseula -tutk avataan kaikkien tilattavaksi 12.11.2014

2014.67. Virtsan lääkeaineseulonta -tutkimuksen U -Lääke-O lopettaminen ja korvaaminen muilla lääke- ja huumausaineiden seulontatutkimuksilla

2014.66. Monoklonaalisten kevytketjujen määritys vuorokausivirtsasta (dU-Bence) jää pois käytöstä 2.12.2014

2014.65. Uusi tutkimus JC-polyoomaviruksen vasta-aineiden osoittaminen

2014.64. Plasman glukagonin viitearvot sekä seerumin prokollageeni In aminoterminaalisen propeptidin määritysmenetelmä ja viitearvot muuttuvat 20.10.2014

2014.63. EKG-rekisteröintien paperitulosteiden lähettämisestä HUSin hoitoyksiköihin luovutaan 3.11.2014 alkaen

2014.62. SPR Veripalvelussa tehtävien hyytymistutkimusten tilaus- ja vastauskäytännöt muuttuvat ATK-välitteisiksi 9.10.2014 alkaen

2014.61. Plasman reniinitutkimusten määritysmenetelmä ja viitearvot muuttuvat 27.10.2014

2014.60. Uusi von Willebrandin tekijän aktiivisuustutk otetaan käyttöön 1.10.2014 alk ja tutk -vWFRCo poistuu käytöstä 1.10.2014 alk

2014.59. Seerumin kasvuhormonin määritysmenetelmä, yksiköt ja viitearvot muuttuvat 1.10.2014 alk

2014.58. Mycoplasma pneumoniae –herkkyysmääritys –MypnHe ja uusi pakettitutkimus –MyHeCp otetaan käyttöön 1.10.2014 alkaen

2014.57. FIX-aktiivisuusmenetelmän mittausalue laajenee 15.9.2014 alkaen

2014.56. Molekyyligenetiikan lähetteet ja lausunnot sähköiseen muotoon 15.9.2014 alkaen

2014.55. HUSLABin paperimuotoisten lausunnollisten vastausten siirtäminen sähköiseen muotoon aloitetaan 8.9.2014

2014.54. Tutkimuksen MDRsVi rakenne muutetaan yksinkertaisemmaksi 15.9.2014

2014.53. Varfariinihoidon toteutumisen arviointiin TTR-laskuri

2014.52. Luuydinnäytteiden morfologisten tutkimusten vastausaikaa pidennetään 1.9.2014 alkaen

2014.51. HUSLABin liuoslaboratorion faksi poistuu käytöstä 1.9.2014 alkaen

2014.50. EKG-rekisteröintien paperitulosteiden lähettämisestä Hgin SOTEn yksiköihin luovutaan 1.9.2014 alkaen

2014.49. Tutkimuksen Mitokondrioentsyymit kudosnäytteestä lähetteet ja lausunnot liitteineen sähköiseen muotoon 18.8.14 alk

2014.48. Ihmisen epididymaalisen antigeeni 4n määritysmenetelmä ja viiterajat muuttuvat 4.8.2014 alkaen

2014.47. Plasman kystatiini Cn viitearvot muuttuvat 1.9.2014 alkaen

2014.46. Ohjeistusta virtsan albumiini ja kreatininin suhde -tutkimusten tilaajille

2014.45. Menetelmämuutos StauPVL-tutkimuksessa

2014.44. Uudet iästä riippuvat valtimoveren happiosapaineen aikuisten viitearvot tulevat käyttöön 25.6.2014 alk

2014.43. Plasman HDL-kolesteroli- triglyseridi- ja apolipoproteiinitutkimusten tavoitearvot muuttuvat 25.6.2014 alk

2014.42. Plasman alaniiniaminotransferaasi- ja glutamyylitransferaasi- tutkimusten aikuisten viiterajat täsmentyvät 25.6.2014 alk

2014.41. Luuspesifisen alkalisen fosfataasin (S -AFOSluu) ja prokollageeni IIIn aminoterminaalisen propeptidin (S -PIIINP) menetelmä- ja viiterajamuutokset 18.6.2014

2014.40. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset viikolla 25

2014.39. Virtsan proteiinin ja kreatiniinin suhteelle Kl tutk.nro ja -lyhenne sekä viitealueet samalla myös kertavirtsan pitoisuuksille viitealueet 9.6.2014 alk

2014.38. Verivalmisteiden hakeminen Kirurgisen sairaalan verikeskuksesta muuttuu 16.6.2014

2014.37. Juhannuksen 2014 poikkeusaikataulut koskien B -TbIFNg ja B -CD4Sup -näytteiden lähettämistä

2014.36. Tutkimuksen Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet tekopaikka ja menetelmä muuttuvat 9.6.2014

2014.35. Likvorin albumiinin suhde seerumin albumiiniin otetaan käyttöön erillisenä tutkimuksena 28.5.2014 alkaen

2014.34. Virtsan huumausaineiden varmistusanalyysien tekopaikka ja pyyntökäytäntö muuttuvat 1.6.2014 alkaen

2014.33. Alihankintana Työterveyslaitokselta hankitut IgG-homepölyvasta-ainetutkimukset poistuvat valikoimastamme 20.5.2014

2014.32. Osatutkimusten muutoksia Salmonella, vasta-aineet, agglutinaatiotesti 23.5.2014 alkaen

2014.31. Muutos eräiden toimintakokeiden pyyntökäytännöissä (Pt-GlukR3L, Pt-Glkg-R1, Pt-Paasto ja Pt-GlukR6L)

2014.30. Puhelinnumeromuutoksia mikrobiologian laboratorioissa

2014.29. Veren lymfosyyttien stimulaatiotutkimukset viikolla 16

2014.28. Syöpägeenien syväsekvensointi (NGS) kaupallisella hotspot-paneelilla 4.4.2014 alkaen

2014.27. Syöpägeenien syväsekvensointi (NGS) in house -paneelilla 4.4.2014 alkaen

2014.26. Ohje synnyttäjän verensiirtoon varautumisesta löytyy nyt uusilta HUSLABin VERENSIIRTOKETJU-sivuilta HUSin intranetistä

2014.25. VERENSIIRTOKETJU-sivut on avattu HUSin intranettiin 1.4.2014

2014.24. Kevään 2014 poikkeusaikataulut koskien B -LyTbIFN, B -TbIFNg ja B -CD4Sup -näytteiden lähettämistä

2014.23. Reniinitutkimuksissa (fP-Renin, fP-Renin-M, fP-Renin-P, P -Ren-sel) esiintyy tilapäisesti vastausviivettä

2014.22. Uusi tutkimus oreksiini A aivo-selkäydinnesteestä tilattavissa narkolepsian diagnostiikkaan

2014.21. Muutos S -Lihasspesifinen tyrosiinikinaasi, vasta-aineet -tutkimuksen yksikössä ja viitearvoissa

2014.20. GBS seulontatutkimus muuttuu joustavammaksi

2014.19. Seerumin insuliinin ja insuliinivasta-aineiden tekopaikat ja määritysmenetelmät muuttuvat 1.4.2014 alkaen

2014.18. Muutos veren B1-vitamiini -tutkimuksen vastauksen yksikössä ja viitearvoissa 31.3.2014 alkaen

2014.17. Kromi ja koboltti -tutkimuksen (20854 B-CrCo) palveluvaste on palautunut ennalleen

2014.16. Muutoksia fosfolipidivasta-ainetutkimuksissa S -KardAbG poistuu käytöstä 2.4.2014 alkaen. Käyttöön jää P -KardAbG

2014.15. Sienilääketutkimusten tutkimusnumeroissa ja lyhenteiden kirjoitusasuissa muutoksia 24.3.2014 alkaen

2014.14. Li-Vara -tutkimuspyyntökäytäntö muuttuu 1.3.2014 alkaen

2014.13. Seerumin estradiolin määritysmenetelmä muuttuu 10.2.2014 lähtien. Menetelmävaihdoksen yhteydessä lopetaan tutkimusnimike S -Estradioli-pika

2014.12. -MRSAVi -tutkimuksen pyyntökäytäntömuutos

2014.11. RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-D-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset

2014.10. BCR ABL-fuusioproteiinien virtaussytometrinen lopetetaan 28.2.2014

2014.9. Tuumoriin liittyvän trypsiini-inhibiittorin tekopaikka ja menetelmä muuttuvat

2014.8.Uusi tutkimus äitiysneuvoloille 10.2.2014 alkaen Sikiön RhD-veriryhmä RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen rutiinimaisen suojauksen kohdentamista varten

2014.7. Uusi menetelmä Seerumin metanefriini ja normetanefriini otetaan käyttöön 1.2.2014

2014.6. Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant), muutos tutkimuksen yksikköön 10.2.2014

2014.5. Uusi alihankintatutkimus Adenovirus, nukleiinihappo (kvant) otetaan käyttöön 3.2.2014 alkaen

2014.4. Plasman ja virtsan NGAL-tutkimukset lopetetaan 1.2.2014 alkaen

2014.3. Kromi ja koboltti -tutkimuksen 20854 B -CrCo palveluvaste on pidentynyt tilapäisesti toukukuuhun 2014 asti

2014.2. Reniinitutkimuksissa (fP-Renin, fP-Renin-M, fP-Renin-P, P -Ren-sel) esiintyy tilapäisesti vastausviivettä

2014.1. Likvorinäytteiden putkitusta täsmennetään ja Li-solut tutkimukselle lisätään uusi osatutkimus infektioselvitysten varalle (Li-Vara) 2.1.2014 alkaen


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 21.05.2024 06:14.