HUSLAB - tutkimusohjekirja

Tutkimustiedotteet 2023

Tutkimustiedotteiden jakelulista

HUSLABin tutkimustiedotteet lähetetään automaattisesti käyttäen jakelulistaa, jolle voi itse lisätä tai poistaa sähköpostiosoitteensa. Lisäys tai poisto tehdään kirjoittamalla osoite allalolevaan laatikkoon ja painamalla "Lisää" tai "Poista" -nappia. Lisäyksestä tai poistosta lähetetään saman tien vahvistussähköpostiviesti annettuun osoitteeseen.


Kaikki tiedotteet ja tiedotteiden haku

2023.87. Elinsiirtoon, kantasolusiirtoon ja trombosyyttien siirtovasteeseen liittyvissä HLA-tutkimusmenetelmissä ja -paketeissa 1.1.2024 muutoksia

2023.86. F -BaktVIP tutkimus vaihtuu F -BaktNhO -tutkimukseen 18.12.2023 alkaen

2023.85. Yksittäiset C. trachomatis- ja N. gonorrhoae - nukleiinihaponosoitustutkimukset lopetetaan 12.12.2023 alkaen

2023.84. Laajennettu NGS-paneeli aivokasvainten somaattisille muutoksille 1.12.2023 alkaen

2023.83. Muutoksia tyreoglobuliini-vasta-ainetutkimuksiin 12.12.2023 alkaen

2023.82. HepyNhO-tutkimuksen (6314) tekeminen keskeytetään 23.11.23 alkaen toistaiseksi

2023.81. Muutoksia seerumin borreliavasta-ainediagnost. Seerumin borrelia-vasta-ainetutk. rakenne muuttuu ja varmistustutk. tutk.nimike ja sisältö muuttuvat 13.12.2023 alk.

2023.80. Erikoishyytymisanalytiikassa muutoksia 5.12.2023 alkaen

2023.79. APTT, FiDD ja Trombai tutkimukset muuttuvat 5.12.2023 alkaen

2023.78. Poikkeusaikataulut B -LyTbIFN, B -Ly-S, B -PNH-La, Ly-TSc-Fc ja Ly-BSc-Fc -näytteiden tutkimisessa joulukuussa 2023 ja tammikuussa 2024

2023.77. Likvorin ja seerumin kaliumkanava-, Ma1- ja Ma2-vasta-aineiden yksittäistutkimukset lopetetaan 4.12.2023

2023.76. Uusia EKG-tutkimuksia käyttöön 7.12.2023 alkaen

2023.75. Muutoksia syfilisserologian tutkimuskäytäntöihin 1.12.2023 alkaen

2023.74. F -ValtaVi tutkimus lopetetaan tarpeettomana 1.12.2023

2023.73. Stuart putken valmistus on lopetettu

2023.72. Tyreoglobuliini-tutkimuksessa palataan entiseen tutkimusrakenteeseen 7.11.2023

2023.71. Virtsan kuparitutkimuksissa viitearvo- ja yksikkömuutoksia 22.11.2023

2023.70. Altistetutkimuksissa viitearvo- ja yksikkömuutoksia 22.11.2023

2023.69. Farmakogenetiikkaopas päivittyy 13.11.2023

2023.68. 3 ml Copan UTM-viruskuljetusputket korvaavat 1.11.2023 alkaen 1,5 ml keittosuolaputket kaikissa virogian nukleiinihappotutkimuksissa

2023.67. MRSAVi-tutkimuksen tutkimusrakenne muuttuu 21.11.2023 alkaen

2023.66. Myosiittitutkimuksen tekopaikka muuttuu 30.10.2023 lähtien

2023.65. Herpes simplex virus IgM-vasta-ainetutkimuksen menetelmä muuttuu 14.11.2023 lähtien

2023.64. Vesirokkovirus IgG-vasta-ainetutkimuksen vastaustapa muuttuu 14.11.2023 alkaen

2023.63. Tyreoglobuliini-tutkimuksen osatutkimukseksi lisätään väliaikaisesti 2829 S -TyglAb 11.10.2023 alkaen

2023.62. Uusi tutkimus F -Pikornavirus, nukleiinihappo (kval), F -PicoNhO

2023.61. Harvoin käytettyjä tutkimuksia lopetetaan 22.9.2023

2023.60. Eksomisekvensointiin perustuva ituradan geenipaneeli kudoksesta avataan Genetiikan laboratoriossa tehtäväksi tutkimukseksi 13.9.2023 alkaen

2023.59. Mahdollisia viiveitä Porvoon sairaalan -pocABRC-tutkimusten tuloksissa

2023.58. Ns-Eos ja Ex-Eos tutkimukset lopetetaan

2023.57. B -HbS ja B -Hb-F- menetelmän pitkäaikaiset analyyttiset ongelmat ja yksittäiset virheelliset potilastulokset

2023.56. P -HIVpäiv -tutkimus lopetetaan Kymenlaakson hyvinvointialueella 28.6.2023 alkaen

2023.55. Likvorin angiotensiini-1-konvertaasi -tutkimuksessa menetelmä- ja viitearvomuutos 27.6.2023

2023.54. B -NeutOks tutkimus ei ole tilattavissa 26.6.-31.7.2023

2023.53. Virtsaviljelyseulonta keskitetään Raaseporin alueelta Bakteriologialle 13.6.2023 lähtien, oikeat putket erityisen tärkeät, ohjeistus näytteenottopisteille

2023.52. Virtsaviljelyseulonta keskitetään Lohjan alueelta Bakteriologialle 13.6.2023 lähtien, oikeat putket erityisen tärkeät, ohjeistus näytteenottopisteille

2023.51. Virtsaviljelyseulonta keskitetään Porvoon alueelta Bakteriologialle 13.6.2023 lähtien, oikeat putket erityisen tärkeät, ohjeistus näytteenottopisteille

2023.50. Virtsaviljeseulonta keskitetään Jorvin alueelta Bakteriologialle 13.6.2023 lähtien, oikeat putket erityisen tärkeät, ohjeistus näytteenottopisteille

2023.49. Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien suomalaisten mutaatioiden tutkimus

2023.48. Muutos NeurSyf-tutkimuksen rakenteeseen

2023.47. MRSANhO-tutkimuksen tekotiheys muuttuu

2023.46. Juhannusviikon (25) aikataulut virtaussytometrialaboratoriossa

2023.45. Juhannuksen 2023 poikkeusaikataulut koskien B -LyTbIFN-, B -PNH-La, Ly-TSc-Fc ja Ly-BSc-Fc -näytteiden lähettämistä

2023.44. Laajennettu NGS-paneeli myelooisten leukemioiden somaattisille muutoksille 1.6.2023 alkaen

2023.43. VDRL-flokkulaatiotesti jälleen käytössä S -KardAb-tutkimuksessa 29.5.2023 lähtien

2023.42. Virtsaviljelyiden analysointi automatisoidaan ja keskitetään Bakteriologialle Meilahteen vuoden 2023 aikana

2023.41. Muutos S -Kryog ja S -Kryopre-tutkimusten näyteastiaan ja viiveaikaan 22.5.2023 lähtien

2023.40. Kystisen fibroosin hikikoe uudistuu 8.5.2023 - hikinäytteen kloridimittaus käyttöön

2023.39. Raskauden ja ketoaineiden -osoitustestit S-hCG-O ja P -Keto-O lopetetaan tarpeettomina 24.5.2023

2023.38. Chikungunya-virus IgG-vasta-aineiden tutkimusmenetelmä ja yksikkö muuttuvat 17.5.2023 lähtien

2023.37. Sikiön trisomiatutkimus äidin verinäytteestä on siirtynyt tehtäväksi Genetiikan laboratoriossa 2.5.2023 alkaen

2023.36. S -Netil -tutkimus lopetetaan 15.5.2023 alkaen

2023.35. Sk-Kromos tutkimuksen pyyntökäytäntö muuttuu 20.4.2023 alkaen

2023.34. Dengue -viruksen antigeeniosoituksessa palattu normaaliin vastausaikaan

2023.33. Li-TBEAb -tutkimusrakenteen muutos 26.4.23 alkaen

2023.32. Uusi menetelmä ja tutkimusnimike otetaan käyttöön tuberkuloosin pikaherkkyysmäärityksessä 3.4.23 alkaen

2023.31. Ulostenäytteistä löytyneiden bakteeripatogeenien ilmoittaminen soittamalla lopetetaan 10.4.2023

2023.30. Plasman kreatiniini-määrityksen lasten viitealueissa muutoksia 13.4.2023

2023.29. Ts-ColSeul -tutkimuksen numerotunniste ja pitkä nimi vaihtuvat 2.5.2023

2023.28. Ct-arvojen tulkinnalliset haasteet hengitystienäytteiden virologisissa nukleeiinihaponosoitustutkimuksissa

2023.27. Kevään 2023 poikkeusaikataulut koskien B -Ly-S, B -LyTbIFN, N -PNH-La, Ly-BSc-Fc ja Ly-TSc-Fc -näytteiden lähettämistä

2023.26. Lääkeainepitoisuustutkimusten terapeuttisissa alueissa päivityksiä

2023.25. Plasman HSV- ja VZV-nukleiinihaponosoitustutkimukset käyttöön 20.3.2023 alkaen

2023.24. Pheumocystis jirovecii - positiivisten tulosten ilmoittaminen soittamalla hoitoyksikköön lopetetaan 15.3.2023 alkaen

2023.23. Virtsan raskaudenosoitustesteissä on havaittu vääriä positiivisia tuloksia

2023.22. Plasman uraatti -tutkmuksen tulokseen lisätään lausunto uraatin tavoitetasosta 14.3.2023 alkaen

2023.21. Uusi tutkimusnimike P -HIV1Res käyttöön 1.3.2023 alkaen

2023.20. Seerumin koliiniesteraasitutkimuksen saatavuus paranee kiireellisissä organofosfaattimyrkytysepäilyissä 1.3.2023

2023.19. Fuusiogeenipaneelitutkimusten vastauksissa viivästymistä reagenssien toimitusvaikeuksien vuoksi

2023.18. Inhibiibi B -tutkimuksen menetelmä- ja viitevälimuutos 1.3.2023

2023.17. Ulosteen Kalprotektiini -tutkimuksen näytteenottovälineen muutos 1.3.2023 alkaen

2023.16. Fetomaternaalivuototutkimuksen vastauskäytäntö muuttuu 27.2.2023

2023.15. fP-CTx -tutkimuksen vastauksen yksikkö muuttuu 9.2.2023

2023.14. Punktiotutkimusten näytteenotto-ohjeita päivitetty

2023.13. Merkittävä viivästyminen Dengue -viruksen antigeeniosoituksen vastauksissa 18.1.23 alkaen

2023.12. CA 19-9 Antigeeni -tutkimuksen tulostaso- ja viitevälimuutos 1.2.2023 alkaen

2023.11. Yksittäistutkimus lisämunuaisen kuorikerrosvasta-aineiden osoittamiseksi seerumista lopetetaan 2.2.2023

2023.10. Seerumin insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3 -tutkimuksen viitearvot ovat muuttuneet 2.1.2023

2023.09. Kliinisen kemian alihankintatutkimuksissa (altistetutkimukset) viitearvomuutoksia 24.1.2023

2023.08. Aripipratsoli-tutkimuksen rakenne-, yksikkö- ja viitearvomuutos 17.1.2023 alkaen

2023.07. -pocCV19-tutkimus 21909 lopetetaan 19.1.2023, jatkossa käytössä -pocABRC 22360

2023.06. S -SydlAb, S -Sydänlihas, vasta-aineet, tutkimus lopetaan 19.1.2023

2023.05. Biologisissa ym. lääkeainetutkimuksissa viitearvomuutoksia 17.1.2023

2023.04. F -hHb-O -tutkimuksessa muutoksia 10.1.2023 alkaen

2023.03. Fosfatidyylietanoli -tutkimuksessa muutoksia 17.1.2023

2023.02. LDL-kolesterolimenetelmän tulostaso laskee 11.1.2023

2023.01. Kliinisen kemian alihankintatutkimuksissa muutoksia 17.1.2023


Tutkimustiedotteiden RSS-syötteet

Voit tilata RSS-syötteet HUSLABin tutkimustiedotteista napauttamalla oheista tilausnappia: Tilaa HUSLABin tutkimustiedotteiden RSS-syöte
Syöte sisältää tiedot viimeisen 30 päivän aikana julkaistuista tutkimustiedotteista.


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 21.05.2024 06:14.