HUS-Kuvantaminen

HUS Kuvantaminen

På svenska

Aktigrafi och hur undersökningen utförs

Anamnesblanket för neurografiundersökning

Avancerad sömnregistrering (polysomnografi) för barn under dagtid och förberedelser inför undersökningen

BAEP (hjärnstamsaudiometri) och förberedelser för undersökningen

Barn vaken-EEG och förberedelser inför undersökningen

Begränsad nattregistrering av barn hemma och förberedelse inför den

Behandling av kronisk smärta med navigerad magnetstimulering

Blink (blinkreflex) och förberedelser inför undersökningen

Botulinuminjektion under EMG-kontroll och förberedelser inför undersökningen

EEG-undersökning av nyfödda och förberedelser inför undersökningen

EEG-undersökning och förberedelser inför den

ENG (mätning av ledningshastigheten i nervbanorna) och förberedelser inför undersökningen

ENMG (nerv- och muskelundersökning) och förberedelser inför undersökningen

JITTER-undersökning och förberedelser inför undersökningen

Jonkanal-ENMG och förberedelse inför den

JOSLER-test för mätning av vakenhet och förberedelser inför undersökningen

Kvantitativ smärttröskelmätning (QST) och förberedelser inför undersökningen

Lokalisering av motoriska hjärnbarken med navigerad magnetstimulering

Lokalisering av talområdena med navigerad magnetstimulering

Långtidsregistrering av EEG och förberedelser inför undersökningen

MEG-undersökning och förberedelser inför den

MEP (magnetstimulering) och förberedelser inför den

MSLT-undersökning av barn och förberedelser inför undersökningen

Muskelbiopsi och förberedelser inför den

Nattregistrering hemma och förberedelser inför registreringen

Omfattande (avancerad) sömnregistrering (PSG) för barn och förberedelser inför undersökningen

Omfattande sömnregistrering hemma (omfattande ambulatorisk sömnpolygrafi) och förberedelser inför undersökningen

SEP (responsundersökning av känselnerverna) och förberedelser för undersökningen

Sfinkter-ENMG -undersökning och förberedelser inför undersökningen

Sömn-EEG-undersökning av barn och förberedelser inför undersökningen

Sömndagbok

Sömndepriverat- och sömn-EEG och förberedelser inför undersökningen

Sömnlatenstest (MSLT) och förberedelser inför undersökningen

Sömnpolygrafi på somnlaboratoriet för vuxna

Sömnpolygrafi på sömnlaboratoriet för vuxna

Sömnutredning

Test för mätning av vakenhetsgrad (MWT) och förberedelser inför undersökningen

Uppföljning av smärtans styrka och sömn före rTMS-behandling

VEP (visuella reaktionspotentialer) och förberedelser för undersökningen

Information om ankomsten till undersökningen


Tämä sivusto on julkaistu viimeksi 05.12.2023 12:19.