HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kemia, maksa-haima-munuaiset

A B E F G H I K N P S U

A   (sivun alkuun)

Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta P -ALAT
Albumiini, askitesnesteestä As-Alb
Albumiini, keräysvirtsa cU-Alb
Albumiini, mikroalbuminuria, yövirtsasta (aamuvirtsasta) nU-Alb
Albumiini, plasmasta P -Alb
Albumiini, vatsaontelon dialyysinesteestä Pd-Alb
Albumiini, virtsasta U -Alb
Albumiini, vuorokausivirtsasta dU-Alb
Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta U -AlbKre
Albumiinin ja kreatiniinin suhde, yövirtsasta (aamuvirtsasta) nU-AlbKre
Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta cU-A1Miglo
Alfa-1-mikroglobuliini, virtsasta U -A1Miglo
Alfa-1-mikroglobuliinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta U -A1MiKre
Alkalinen fosfataasi, plasmasta P -AFOS
Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa fP-NH4-ion
Amylaasi  -Amyl
Amylaasi, haimaperäinen, askitesnesteestä As-AmylP
Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta P -AmylP
Amylaasi, haimaperäinen, virtsasta U -AmylP
Amylaasi, isoentsyymit, seerumista S -Amyl-Is
Amylaasi, plasmasta P -Amyl
Amylaasi, virtsasta U -Amyl
ASAT/trombosyytit -indeksi Pt-APRI
Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta P -ASAT

B   (sivun alkuun)

Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista S -B2Miglo
Bilirubiini, plasmasta P -Bil
Bilirubiinikonjugaatit, plasmasta P -Bil-Kj

E   (sivun alkuun)

Enhanced Liver Fibrosis, seerumista S -ELF

F   (sivun alkuun)

Fibrosis-4 indeksi Pt-FIB-4

G   (sivun alkuun)

Glomerulussuodosnopeus, estimoitu Pt-GFRe
Glomerulussuodosnopeus, estimoitu CKD-EPI kaavalla kystatiini C:stä Pt-GFReKCE
Glutamyylitransferaasi, plasmasta P -GT

H   (sivun alkuun)

Haptoglobiini, plasmasta P -Haptog

I   (sivun alkuun)

Indosyaniinivihreäkoe Pt-ICG-R

K   (sivun alkuun)

Kivianalyysi, virtsasta U -Kivi
Kreatiniini, plasmasta P -Krea
Kreatiniini, virtsasta U -Krea
Kreatiniini, vuorokausivirtsasta dU-Krea
Kreatiniinin poistuma Pt-Krea-Cl
Kystatiini C, plasmasta P -KysC

N   (sivun alkuun)

NAFLD Fibrosis Score Pt-NFS

P   (sivun alkuun)

Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta U -ProKre

S   (sivun alkuun)

Sappihapot, seerumista, paastotilassa fS-Sappih
Sappinesteen primaarisen sklerosoivan kolangiitin inflammaatiomarkkeripaketti, sapesta Bi-Inflamm
Sappiväriaineet, virtsasta U -Sappiv

U   (sivun alkuun)

Urea, plasmasta P -Urea
Urea, virtsasta U -Urea
Urea, vuorokausivirtsasta dU-Urea

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.