HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Hakemisto lyhenteiden mukaan

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Ä

Li-/S-Albs Likvorin albumiinin suhde seerumin albumiiniin, aivo-selkäydinnesteestä
S -11Dok Deoksikortisoli (11-), seerumista
B -12SrRNA Aminoglykosidien aiheuttama kuurous, 12SrRNA-A1555G mutaation DNA-tutkimus verestä
S -17aOHAb Steroidi-17-alfa-hydroksylaasi, vasta-aineet, seerumista
S -17HPROG Hydroksiprogesteroni (17-), seerumista
S -21-OHAb Steroidi-21-hydroksylaasi, vasta-aineet, seerumista
S -450scAb P450-side-chain-cleavage -entsyymi, vasta-aineet, seerumista
S -5-HT Hydroksitryptamiini (5-), seerumista
dU-5HIAA Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-), vuorokausivirtsasta
S -5HIAA Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-), seerumista
B -6-TGN Tioguaniini, verestä

A   (sivun alkuun)

fS-A-Vit A-vitamiini, seerumista, paastotilassa
cU-A1Miglo Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta
U -A1Miglo Alfa-1-mikroglobuliini, virtsasta
U -A1MiKre Alfa-1-mikroglobuliinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta
Ts-AA-O Amyloidi (kval), kudosnäytteestä
S -Aa-prot Seerumin amyloidi-a proteiini
Pt-AA5DS Aivojen aineenvaihdunnan PET-magneettitutkimus (AA5DS)
S -AavhepE Aavikkohiiren (gerbiilin) epiteeli (e209), IgE vasta-aineet, seerumista
-ABCG2 ABCG2-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
Pt-ABIRas Alaraajavaltimoiden verenkierron mittaus rasituksen yhteydessä
B -ABL-mR ABL1-geenin kinaasialueen mutaatiohaku, verestä
Bm-ABL-mR ABL1-geenin kinaasialueen mutaatiohaku, luuytimestä
B -ABOAbGM ABO-vasta-aineet, IgG ja IgM, verestä
P -ABOAbM IgM-luokan isoagglutiniinit, plasmasta
E -ABORh Veriryhmä, ABO ja Rh, punasoluista
Ts-Abortti Aborttikudoksen dissektiotutkimus, kudosnäytteestä
-AcantVi Acanthamoeba, viljely
As-ACE Angiotensiini-1-konvertaasi, askitesnesteestä
fS-ACE Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista, paastotilassa
Li-ACE Angiotensiini-1-konvertaasi, aivo-selkäydinnesteestä
Pf-ACE Angiotensiini-1-konvertaasi, pleuranesteestä
Ts-AChEs-O Asetyylikoliiniesteraasitutkimus kudosnäytteestä
S -AChR-Ab Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet, seerumista
S -AcrKilE S -Acremonium kiliense (m202), IgE vasta-aineet
S -AcrKilG Acremonium kiliense (Ceph. acremonium), IgG vasta-aineet, seerumista
P -ACTH Adrenokortikotropiini, plasmasta
Pt-ACTH-R1 Adrenokortikotropiinikoe, lyhyt
Pt-ACTH-Rm ACTH-koe, miniannos
Pt-ACTHNeo Adenokortikotropiini, vastasyntyneet
Li-ADA Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä
Pf-ADA Adenosiinideaminaasi, pleuranesteestä
S -ADA Adenosiinideaminaasi, seerumista
Pt-ADA-Ind ADA-Indeksi
S -AdaliAb Adalimumabi vasta-aineet, seerumista
S -Adalimu Adalimumabi, seerumista
S -AdaliPa Adalimumabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti
P -ADAM-Ab ADAMTS13 vasta-aineet, plasmasta
P -ADAM13 ADAMTS13, aktiivisuus, plasmasta
P -AdenNh Adenovirus, nukleiinihappo (kvant)
-AdenNhO Adenovirus, nukleiinihappo (kval)
S -ADIONI Androstendioni, seerumista
Pt-AdrenG Lisämunuaiskuoren gammakuvaus (BC1AN)
F -AeroVi Aeromonas, viljely ulosteesta
P -AFOS Alkalinen fosfataasi, plasmasta
S -AFOS-Is Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista
-AFP Alfa-1-fetoproteiini
Am-AFP Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä
S -AFP Alfa-1-fetoproteiini, seerumista
P -aFXaApi Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta
P -aFXaEdo Edoksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta, plasmasta
P -aFXaRiv Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta
L -AGalak Alfa-galaktosidaasi, leukosyyteistä
Li-AGM1Ab Asialogangliosidi-GM1, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -AGM1Ab Asialogangliosidi-GM1, vasta-aineet, seerumista
Pt-Agr-PSG Aktigrafia + unipolygrafia (PSG)
B -AGU-D Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus verestä
Ts-AGU-D Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus kudosnäytteestä
B -AIP-D Porfyria, akuutti intermittoiva, DNA tutkimus, verestä
S -AITEndo Endokriinisten tautien immunologiset tutkimukset
S -AITMa Maksatautien immunologiset tutkimukset
Li-AitNeu Enkefaliittien immunologiset tutkimukset, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -AitNeu Enkefaliittien immunologiset tutkimukset, vasta-aineet, seerumista
Li-AitPara Paraneoplastisten neurologisten syndroomien immunologiset tutkimukset, aivo-selkäydinnesteestä
S -AitPara Paraneoplastisten neurologisten syndroomien immunologiset tutkimukset, seerumista
Pt-Aiv-PET Aivojen aineenvaihdunnan PET-TT (AA5DR)
Pt-AivoVdG Aivoperfuusion gammakuvaus videovalvonnassa (AA5VN)
Pt-AivPerG Aivoperfuusion gammakuvaus (AA5CN)
S -AkasiaE Akasia, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-AKTIG-2 Liikeaktiviteettirekisteröinti, aktigrafia, aikuiset ja lapset
P -AkVuot Akuutin vuototaipumuksen selvittely, plasmasta
S -Al Alumiini, seerumista
U -Al U -Alumiini
P -ALAT Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta
Pt-AlaVdUÄ Alaraajavaltimoverenkierron ultraäänitutkimus
As-Alb Albumiini, askitesnesteestä
cU-Alb Albumiini, keräysvirtsa
dU-Alb Albumiini, vuorokausivirtsasta
nU-Alb Albumiini, mikroalbuminuria, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
P -Alb Albumiini, plasmasta
Pd-Alb Albumiini, vatsaontelon dialyysinesteestä
U -Alb Albumiini, virtsasta
nU-AlbKre Albumiinin ja kreatiniinin suhde, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
U -AlbKre Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta
S -Aldol Aldolaasi, seerumista
dU-Aldos Aldosteroni, vuorokausivirtsasta
S -Aldos S-Aldosteroni
S -AlfAmyE S -Alfa-amylaasi (k87), IgE vasta-aineet
S -AlfGalE Gal-alpha-1,3-Gal Thyroglobulin, bovine, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Alko Alkoholit, seerumista
U -Alko Alkoholit, virtsasta
B -AlkuCPT Molekyyligeneettinen tutkimus, verestä
Bm-AlkuCPT Molekyyligeneettinen tutkimus, luuytimestä
B -AlkuDNA Molekyyligeneettinen DNA-tutkimus, verestä
Bm-AlkuDNA Molekyyligeneettinen DNA-tutkimus, luuytimestä
B -AlkuRNA Molekyyligeneettinen RNA-tutkimus, verestä
Bm-AlkuRNA Molekyyligeneettinen RNA-tutkimus, luuytimestä
Ym-All Allergeeni, ympäristöstä
Ym-All3Ag Allergeeniantigeenit 3, ympäristönäytteestä
Ym-All5Ag Allergeeniantigeenit 5, ympäristönäytteestä
S -AllComE Pölyerittely, ruokaerittely ja komponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AllIgE Allergeeni, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AllIgG Allergeeni IgG, vasta-aineet, seerumista
S -Alprat Alpratsolaami, seerumista
S -AltAltE S -Altamaria alternata (m6), IgE vasta-aineet
S -AltAltG Alternaria alternata, IgG vasta-aineet, seerumista
S -AmebAb Ameeba, vasta-aineet
-AmebVr Ameeba, värjäys (trofozoiitit)
U -Amf-ena Amfetamiini, enantiomeerit (D- ja L-muotojen erittely), virtsasta
U -AmfetCt Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus, virtsasta
Li-AmfiAb Amfifysiini, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -AmfiAb Amfifysiini, vasta-aineet, seerumista
S -AMH Anti-Myller hormoni, seerumista
S -AMI Amikasiini, seerumista
fP-Aminoh Aminohapot, plasmasta, paastotilassa
Li-Aminoh Aminohapot, aivo-selkäydinnesteestä
U -Aminoh Aminohapot, virtsasta
S -Amiod Amiodaroni, seerumista
S -Amitrip Amitriptyliini, seerumista
B -AmokBAT Amoksisilliini basofiiliaktivaatio, verestä
S -AmoksE Amoksisilliini (c6), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Ampi5E Ampiaisen myrkky (i5), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Ampi77E Ampiaisen myrkky (i77), IgE vasta-aineet, seerumista
S -AmpisE Ampisilliini (c5), IgE vasta-aineet, seerumista
S -AmpmyrE S -Ampiaisen myrkky (i3), IgE vasta-aineet
S -AmpmyrG Ampiainen, IgG vasta-aineet, seerumista
S -AmpPakE Ampiaisallergian selvittelypaketti, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-Amy-PET Aivojen amyloidi-PET-TT
-Amyl Amylaasi
P -Amyl Amylaasi, plasmasta
U -Amyl Amylaasi, virtsasta
S -Amyl-Is Amylaasi, isoentsyymit, seerumista
Ts-Amyl-ty Amyloidiproteiinin tyypitys, kudosnäytteestä
As-AmylP Amylaasi, haimaperäinen, askitesnesteestä
P -AmylP Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta
U -AmylP Amylaasi, haimaperäinen, virtsasta
S -ANA Tuma, vasta-aineet
S -ANAAb-A Tuma, vasta-aineet, analyysi
S -ANAAbBl Tuma, vasta-aineet, immunoblotting-tekniikka
S -AnanasE S -Ananas (f210), IgE vasta-aineet
S -ANCA Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, vasta-aineet
S -ANCIF Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, IF -vasta-aineet, seerumista
P -Angap Anionivaje, plasmasta
S -AngiAb Angiostrongylus, vasta-aineet, seerumista
S -AnisAb Anisakis, vasta-aineet, seerumista
S -AnisE Anis, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AnjoviE Anjovis, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AnkkhöE Ankan höyhenet (e86), IgE vasta-aineet, seerumista
S -AnplAbG Anaplasma, IgG vasta-aineet, seerumista
-AnthrVi Bacillus anthracis, viljely
P -AntiDkv Anti-D-kvantitaatio, plasmasta
P -AntiFXa Antifaktori X-aktiivisuus, plasmasta
F -Antitry Alfa-1-antitrypsiini, ulosteesta
S -Antitry Alfa-1-antitrypsiini, seerumista
P -APCres APC-resistenssi, plasmasta
B -APECED APECED-oireyhtymä, AIRE-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä
Ts-APECED APECED-oireyhtymä, AIRE-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä
fP-ApoB/A1 fP-Lipoproteiini, apoB/A1-suhde
fS-ApoB/A1 FS-Lipoproteiini, apo B/apoA1-suhde
P -ApoB/A1 Lipoproteiini, apo B/apoA1-suhde, plasmasta
fP-Apot fP-Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B
fS-Apot FS-Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B
P -Apot Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B, plasmasta
S -AppelsE S -Appelsiini (f33), IgE vasta-aineet
Pt-APRI ASAT/trombosyytit -indeksi
S -AprikoE Aprikoosi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -APS1Ab Autoimmuunipolyendokrinopatia-syndrooma tyyppi 1 (APS1) vasta-ainetutkimukset
P -APTT Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen, plasmasta
S -Aqp4Ab Akvaporiini 4, vasta-aineet, seerumista
S -ArabikE Arabikumi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Aripipr Aripipratsoli, seerumista
B -ARPKD-D Autosomaalinen resessiivinen rakkulamunuaistauti, PKHD1-geenin valtamutaatiot verestä
Ts-ARPKD-D Autosomaalinen resessiivinen rakkulamunuaistauti, PKHD1-geenin valtamutaatiot kudosnäytteestä
L -ARYLS-A Aryylisulfataasi A, valkosoluista
aS-Bio Biopankki, arteriasta
aS-BioL Biopankki, lapset yli 12v, valtimoverestä
B -AS-D Angelmanin oireyhtymä, DNA tutkimus, verestä
U -As-i Arseeni, epäorgaaninen, virtsasta
P -ASAT Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta
B -ASAUR-D Arginosukkinaattiuria (ASA-uria), ASL-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-ASAUR-D Arginosukkinaattiuria (ASA-uria), ASL-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -ASCA Saccharomyces cerevisiae, vasta-aineet, seerumista
S -ASiroE S -Acarus siro (d70), IgE vasta-aineet
S -ASiroG Acarus siro, IgG vasta-aineet, seerumista
-AspeAg Aspergillus, antigeeni
S -AspeAg Aspergillus, antigeeni seerumista
S -AspFlaE S -Aspergillus flavus (m228), IgE vasta-aineet
S -AspFlaG Aspergillus flavus, IgG vasta-aineet, seerumista
S -AspFumE S -Aspergillus fumigatus (m3), IgE vasta-aineet
S -AspFumG Aspergillus fumigatus, IgG vasta-aineet, seerumista
S -AspNigE S -Aspergillus niger (m207), IgE vasta-aineet
S -AspNigG Aspergillus niger, IgG vasta-aineet, seerumista
S -AspTerE S -Aspergillus terreus (m36), IgE vasta-aineet
S -AspVerE Aspergillus versicolor, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AspVerG S -Aspergillus versicolor (Gm25), IgG vasta-aineet
S -AST Antistreptolysiini (AST)
S -ASTA Antistafylolysiini (ASTA)
F -AstrNhO Astrovirus, nukleiinihappo (kval)
B -ASUPD-D Angelmanin oireyhtymä, DNA-jatkotutkimus, verestä
B -Asyykar Asyylikarnitiini, verestä
P -AT-jatk Antitrombiini, jatkotutkimus vaihtoehtoisella reagenssilla, plasmasta
P -AT3 Antitrombiini III, plasmasta
P -AT3-Ag Antitrombiini III, antigeeni, plasmasta
B -AT73-D Antitrombiini P73L-mutaation määritys, verestä
S -Atomok Atomoksetiini, seerumista
B -AtryTyD Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys, verestä
S -AukusiE Auringonkukansiemen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AurkukE Auringonkukka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AurPulE S -Aureobasidium pullulans (m12), IgE vasta-aineet
S -AurPulG Aureobasidium pullulans, IgG vasta-aineet, seerumista
Pt-AutHerm Autonomisen hermoston tutkiminen
S -Avlos Dapsoni (Avlosulfoni), seerumista
S -AvokadE Avokado (f96), IgE vasta-aineet, seerumista

B   (sivun alkuun)

Ly-B-CD19 Immunofenotyypitys, B-solut, verestä
B-LyDiff-T Immunofenotyypitys, lymfosyyttien alaluokat, verestä
B-VasTRECK VasTREC-kontrolli, verestä
fB-B1-Vit B1-vitamiini, verestä, paastotilassa
S -B12-TC2 B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut, seerumista
S -B12-Vit B12-vitamiini, seerumista
P -B2GPAbG Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aine, plasmasta
S -B2Miglo Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista
fB-B6-Vit B6-Vitamiini, verestä, paastotilassa
Pt-BAEP Akustinen aivorunkoherätevastetutkimus (BAEP), aikuiset ja lapset
Pt-BAEP-Et Kuulo-BAEP, Akustinen aivorunkoherätevaste kuulokynnyksen määrittämiseksi, lapset
-BakteLm Bakteeri, lajimääritys
U -BaktEVi Bakteeri, virtsaviljely, erikoisviljely
B -BaktJVi Bakteeri, veriviljely, seulottu näyte, jatkoviljely
U -BaktJVi Bakteeri, virtsaviljely, seulottu näyte, jatkoviljely
-BaktNhO Bakteeri, nukleiinihapon osoitus
F -BaktNhO Ulosteen bakteeripatogeenit, nukleiinihapon osoitus, ulosteesta
Li-BaktNhO Bakteeri, nukleiinihappo (kval), aivo-selkäydinnesteestä
U -BaktRVi Bakteeri, virtsaviljely, rakkopunktioviljely
-BaktVi Bakteeri, viljely
B -BaktVi Bakteeri, veriviljely, seulomaton näyte
Ex-BaktVi Bakteeri, yskösviljely, tavallinen
Li-BaktVi Bakteeri, likvorviljely, seulomaton näyte
Pd-BaktVi Bakteeri, viljely, vatsaontelon dialyysinesteestä
Ps-BaktVi Bakteeri, nieluviljely, laaja
U -BaktVi Bakteeri, viljely, virtsasta
Pu-BaktVi1 Bakteeri, märkäviljely 1, (aerobinen ja anaerobinen, syvät märkänäytteet)
Pu-BaktVi2 Bakteeri, märkäviljely 2, (aerobinen, pinnalliset märkänäytteet)
F -BaktVi3 Bakteeri, ulosteviljely 3 (viljely 1 + Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus)
-BaktVr Bakteeri, värjäys
Fl-BaktVr Bakteeri, värjäys, emätineritteestä
Li-BaktVr Bakteeri, värjäys, aivo-selkäydinnesteestä
Bl-BAL-1 Bronchoalveolaarisen lavaationäytteen sytologinen tutkimus
Bl-BAL-2 Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, asbestikappaleiden kvantitointi
Li-BAm42 Beeta-amyloidi 42 proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä
S -BamverE Bambun verso (f51), IgE vasta-aineet, seerumista
S -BanaanE S -Banaani (f92), IgE vasta-aineet
S -BartAb Bartonella, vasta-aineet, seerumista
B -BasAkt Allergeenispesifinen basofiiliaktivaatio, verestä
S -BasgAb S-Basaaliganglio, vasta-aineet
S -BasiliE Basilika, IgE vasta-aineet, seerumista
S -BataatE Bataatti, IgE vasta-aineet, seerumista
B -BCL2-D IG/BCL-2-fuusiogeenitutkimus: t(14:18), verestä
Bm-BCL2-D IG/BCL-2-fuusiogeenitutkimus: t(14:18), luuytimestä
Ts-BCL2-D IG/BCL-2-fuusiogeenitutkimus: t(14:18), kudosnäytteestä
B -BCR-mR BCR/ABL fuusiolähetin tutkimus, verestä
Bm-BCR-mR BCR//ABL1-fuusiolähetin tutkimus, luuytimestä
B -BCR-QR BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, verestä
Bm-BCR-QR BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, luuytimestä
S -BelactE Betalaktoglobuliini (f77, natiivi, nBos d 5), IgE vasta-aineet, seerumista
B -Bendi Bentsodiatsepiinit, verestä
U -BendiCt Bentsodiatsepiinit, varmistus, virtsasta
S -BerbeeE Berlin beetle, IgE vasta-aineet, seerumista
L -BGlukos Beta-glukosidaasi, valkosoluista
P -Bil Bilirubiini, plasmasta
P -Bil-Kj Bilirubiinikonjugaatit, plasmasta
B -Bio Biopankki, verestä
F -Bio Biopankki, ulosteesta
fB-Bio Biopankki, verestä, paastotilassa
Li-Bio Biopankki, aivo-selkäydinnesteestä
P -Bio Biopankki, plasmasta
S -Bio Biopankki, seerumista
Sa-Bio Biopankki, syljestä
U -Bio Biopankki, virtsasta
aB-Bio-0 Biopankki-0, valtimoverestä
B -Bio-0 Biopankki-0, verestä
fB-Bio-0 Biopankki-0, verestä, paastotilassa
Sa-Bio2 Biopankki2, syljestä
-BIOantn Biopankki anteriorinen nenänäyte
aB-BioDNA Biopankki, lapset, DNA valtimoverestä
B -BioDNA Biopankki, lapset, DNA verestä
zB-BioDNA Biopankki, lapset, sentraalinen keskuslaskimoveri DNA
S -BioL Biopankki, lapset yli 12v, seerumista
S -BioL2 Biopankki, lapset alle 12v, seerumista
-BIONiel Biopankki, nielunäyte
-BIOnpha Biopankki nenänielunäyte
Pt-BIOPSli Lihasbiopsia konkotomilla, aikuiset
S -Biotase Biotinidaasi, seerumista
fS-BKarot Beetakaroteeni, paastoseerumista
-BKVNh BK-virus, nukleiinihappo (kvant)
Li-BKVNh BK-virus, nukleiinihappo (kvant), aivo-selkäydinnesteestä
P -BKVNh BK-virus, nukleiinihappo (kvant)
U -BKVNh BK-virus, nukleiinihappo (kvant), virtsasta
U -BlaCa-D Virtsarakkosyövän kvantitatiivinen DNA-tutkimus, virtsasta
S -BLakglG Beetalaktoglobuliini, IgG vasta-aineet, seerumista
S -Blas-Ab Blastomyces, vasta-aineet, seerumista
Li-Blastit Blastisolut, aivo-selkäydinnesteestä
S -BloTroE Blomia tropicalis, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-BodyPl Bodypletysmografia
Pt-BodyPlD Bodypletysmografia ja bronkodilataatiotutkimus
S -BopeAb Bordetella pertussis, vasta-aineet
-BopeNhO Bordetella pertussis, PCR-osoitus
S -BorAbCt Borrelia burgdorferi, vasta-aineet, laaja tutkimus, seerumista
B -BorecVr Borrelia recurrentis (toisintokuume), värjäys
Li-BorrAb Borrelia burgdorferi, vasta-aineet selkäydinnesteestä
S -BorrAb Borrelia burgdorferi, vasta-aineet seerumista
-BorrNhO Borrelia burgdorferi, nukleiinihapon osoitus
S -BotCinE Botrytis cinerea, IgE vasta-aineet, seerumista
S -BotCinG Botrytis cinerea, IgG vasta-aineet, seerumista
S -BP230Ab BP230-antigeeni, vasta-aineet, seerumista
S -Br Bromidi, seerumista
Br-PAD-4 Br-Rinnan histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Ts-BRAF-D BRAF-geenin pistemutaatio, kudosnäytteestä
B -BRAF-fD BRAF-geenin mutaatiotutkimus, solunulkoinen (free) DNA
B -BRCA-D Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien suomalaisten mutaatioiden tutkimus, verestä
Ts-BRCA-D Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien suomalaisten mutaatioiden tutkimus, kudoksesta
B -BRCAdel Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien deleetio- ja duplikaatiotutkimus, verestä
B -BRCAMut Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien sekvensointi NGS-menetelmällä ja MLPA
Ts-BRCAMut Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä
B -BRCAY-D Periytyvä rintasyöpäalttius, BRCA1- tai BRCA2-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-BRCAY-D Periytyvä rintasyöpäalttius, BRCA1- tai BRCA2-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -Brivar Brivarasetaami, seerumista
B -BrOvMut Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, NGS-menetelmällä, verestä
Ts-BrOvMut Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä
S -BrucAb Brucella, vasta-aineet
Ly-BSc-Fc Immunofenotyypitys, B-solut alaluokat, laaja, lymfosyyteistä
B -Bupre Buprenorfiini, verestä
U -BupreCt Buprenorfiini, varmistus, virtsasta
S -Buprop Bupropioni, seerumista

C   (sivun alkuun)

S -C-DEF Komplementti, puutostutkimus, seerumista
S -C-DefJt Komplementin puutostutkimus, jatkotutkimus, seerumista
S -C-Pep-A C-peptidi kaksi tuntia aterian jälkeen, seerumista
fS-C-Pept C-peptidi, proinsuliinin, seerumista, paastotilassa
S -C19AgAb COVID-19-koronavirustauti, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus seerumista
S -C1Inh C1-esteraasin inhibiittori
S -C1inhBk C1-esteraasin inhibiittori, biokemiallinen aktiviteetti
P -C1qAbG Komplementti C1q, vasta-aineet, plasmasta
-C3 Komplementti C3 (muu kuin seerumi)
S -C3 Komplementti C3, seerumista
S -C3Nef C3-Nefriittitekijä
S -C4 Komplementti C4, seerumista
B -C4-D Komplementti C4-tyypitys, DNA-tutkimus
dU-Ca Kalsium, vuorokausivirtsasta
P -Ca Kalsium, plasmasta
U -Ca Kalsium, virtsasta
P -Ca-albk Kalsium, albumiinikorjattu, plasmasta
P -Ca-Ion Kalsium, ionisoitunut, plasmasta
S -Ca-Ion Kalsium, ionisoitunut seerumista
B -CA1-fD Syöpägeenipaneeli, verestä
Li-CA12-5 CA 12-5 Antigeeni, aivo-selkäydinnesteestä
S -CA12-5 CA 12-5 Antigeeni, seerumista
S -CA15-3 CA 15-3 Antigeeni, seerumista
S -CA19-9 CA 19-9 Antigeeni, seerumista
Ts-CA1Mut Syöpägeenipaneeli somaattisille muutoksille, kudosnäytteestä
-CaauVi Candida auris, viljely
S -CaKNAb Kalsiumkanava (N-tyyppi), vasta-aineet, seerumista
S -CaKPQAb Kalsiumkanava (PQ-tyyppi), vasta-aineet, seerumista
P -CAktt Komplementin aktivaatiotutkimus, plasmasta
F -Calpro Kalprotektiini, ulosteesta
S -CampAb Kampylobakteeri, vasta-aineet
S -CanAlbE S -Candida albicans (m5), IgE vasta-aineet
S -CanAlbG Candida albicans, IgG vasta-aineet, seerumista
U -Canna-Y Kannabis, virtsasta, kvalitatiivinen, yksittäistutkimuksena
U -CannaCt Kannabis, varmistus, virtsasta
P -CAR-T Kimeerinen T-solureseptori, plasmasta
B -CashBAT Cashewpähkinä basofiiliaktivaatio, verestä
S -CaspähE Cashewpähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista
B -CBFB-QR CBFB-MYH11 geenien fuusio-RNA: inv(16), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, verestä
Bm-CBFB-QR CBFB/MYH11-geenien fuusiotranskriptin määritys: inv(16), kvantitatiivinen, luuytimestä
Ts-CC Soluviljely ja kryosäilytys kudoksesta
B -CCD-D Kongenitaalinen kloridiripuli (CCD), DRA-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-CCD-D Kongenitaalinen kloridiripuli (CCD), DRA-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -CCPAb Sitrulliinipeptidi, vasta-aineet
B -Cd Kadmium, verestä
U -Cd Kadmium, virtsasta
B -CD34-ks Immunofenotyypitys, kantasolut (CD34+), verestä
La-CD34-ks Immunofenotyypitys, kantasolut (CD34+), leukafereesinäytteestä
S -CDT Desialotransferriini, seerumista
-CEA Karsinoembryonaalinen antigeeni
As-CEA Karsinoembryonaalinen antigeeni, askitesnesteestä
Bl-CEA Karsinoembryonaalinen antigeeni, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä
Li-CEA Karsinoembryonaalinen antigeeni, aivo-selkäydinnesteestä
Pf-CEA Karsinoembryonaalinen antigeeni, pleuranesteestä
S -CEA Karsinoembryonaalinen antigeeni, seerumista
B -CFTR-D Kystisen fibroosin geeni, 50 yleiseurooppalaista geenivirhettä verestä
Ts-CFTR-D Kystisen fibroosin geeni, 50 yleiseurooppalaista geenivirhettä kudosnäytteestä
fP-CgA Kromograniini A, plasmasta, paastotilassa
S -ChaetGE Chaetomium globosum, IgE vasta-aineet, seerumista
S -ChaetGG Chaetomium globosum, IgG vasta-aineet, seerumista
S -CHE Koliiniesteraasi, seerumista
S -CHE-DN Koliiniesteraasi ja dibukaiiniluku, seerumista
S -ChikVAb Chikungunya-virus, vasta-aineet
S -ChinchE Chinchillan epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -ChipipE Chilipippuri, IgE vasta-aineet, seerumista
P -Chitotr Chitotriosidase, plasmasta
S -ChlorhE Chlorhexidine, IgE vasta-aineet, seerumista
B -CHM-D Korioideremiageeni, DNA-tutkimus verestä
Ts-CHM-D Korioideremiageeni, CHM SAL geenivirhe kudosnäytteestä
S -ChpnAb Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet
-ChpnNhO Chlamydia pneumoniae, nukleiinihappo (kval)
S -ChpsAb Chlamydia psittaci, vasta-aineet
S -ChtrAb Chlamydia trachomatis, vasta-aineet
Pf-Chylus Chylus, pleuranesteestä
S -CIC Immunokompleksit, kiertävät, seerumista
-CilFunk Harjanäyte cilioiden toiminnan arvioimiseksi
Li-CJD-Pak Proteiinin 14-3-3 ja muuntuneen prioniproteiinin (PrPSc) osoitus aivo-selkäydinnesteestä, aivo-selkäydinnesteestä
P -CK Kreatiinikinaasi, plasmasta
S -CK-Is Kreatiinikinaasi, isoentsyymit, seerumista
P -CK-MBm Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa, plasmasta
S -CK-tot Kreatiinikinaasi, kokonaisaktiivisuus
dU-Cl Kloridi, vuorokausivirtsasta
F -Cl Kloridi, ulosteesta
P -Cl Kloridi, plasmasta
Sw-Cl Kloridi, hiestä
U -Cl Kloridi, virtsasta
S -CladClE Cladosporium cladosporioides, IgE vasta-aineet, seerumista
S -CladClG Cladosporium caldosporioides, IgG vasta-aineet, seerumista
S -CladHeG Cladosporium herbarum, IgG vasta-aineet, seerumista
S -ClaHerE S -Cladosporium herbarum (m2), IgE-vasta-aineet
B -CLCN1-D Myotonia congenita, CLCN1-geenin mutaatiot, verestä
B -CLD-D Synnynnäinen laktaasinpuutos, laktaasigeenin valtamutaation tutkimus verestä
Ts-CLD-D Synnynnäinen laktaasinpuutos, laktaasigeenin valtamutaation tutkimus kudosnäytteestä
F -CldTNhO Clostridioides difficile, nukleiinihappo (kval), ulosteesta
B -CLN3-D Juveliini neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN3-geenin valtamutaatioiden DNA-tutk. verestä
Ts-CLN3-D Juveliini neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN3-geenin valtamutaatioiden DNA-tutk. kudosnäytteestä
B -CLN5-D Variantti myöhäisinfantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN5-geenin valtamut. DNA-tutk. verestä
Ts-CLN5-D Variantti myöhäisinfantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN5-geenin valtamut. DNA-tutk. kudosnäytteestä
B -CLN8-D Pohjoinen epilepsia (EPMR), CLN8-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-CLN8-D Pohjoinen epilepsia (EPMR), CLN8-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -ClteAb Clostridium tetani, vasta-aineet
S -CMVAb Sytomegalovirus, vasta-aineet
-CMVNh Cytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant)
P -CMVNh Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant)
U -CMVNhO Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kval), virtsasta
Cn-PAD Keskushermoston erillinen neuropatologinen tutkimus
U -Co Koboltti, virtsasta
S -CobuAb Coxiella burnetii, vasta-aineet
S -CocciAb Coccidioides, vasta-aineet, seerumista
S -CodiAb Difteria, vasta-aineet (Corynebacterium diphtheriae)
-CodiNhO Difteriatoksiini, (Corynebacterium diphtheriae), nukleiinihapon osoitus
-CodiVi Difteria, viljely (Corynebacterium diphtheriae)
B -COHEN-D Cohenin oireyhtymä, COH1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-COHEN-D Cohenin oireyhtymä, COH1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
Ts-ColSeul Suolistosyöpäseulonta kolonoskopianäytteistä, kudosnäytteestä
E -Coomb-O Coombs, suora (mono-/polyspesifinen antiseerumi)(kval), punasoluista
E -Coombp E -Coombs, suora (polyspesifinen antiseerumi)
S -Cora14E rCor a 14 (f439,rekombinantti,hasselpähkinä), IgE vasta-aineet, seerumista
U -Cot Kotiniini, virtsasta
U -Cr Kromi, virtsasta
B -CRCMut Periytyvä kolorektaalisyöpäalttius, NGS-menetelmällä, verestä
Ts-CRCMut Periytyvä kolorektaalisyöpäalttius, NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä
B -CrCo Kromi ja koboltti, kokoverestä
Pt-CRH-R Adrenokortikotropiinin vapauttajahormonikoe
Li-CRMP5Ab CRMP-5/CV2, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -CRMP5Ab CRMP-5/CV2, vasta-aineet, seerumista
Li-CrneAg Cryptococcus neoformans, antigeeni, aivo-selkäydinnesteestä
S -CrneAg Cryptococcus neoformans, antigeeni, seerumista
P -CRP C-reaktiivinen proteiini, plasmasta
P -CRP-O C-reaktiivinen proteiini (kvan), plasmasta
-CrypVr Cryptosporidium, Cyclospora (ja Cystoisospora) värjäys
F -CrypVr Cryptosporidium, Cyclospora (ja Cystoisospora) värjäys
fS-CT Kalsitoniini, seerumista
-CtGcNhO Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval)
U -CtGcNhO Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval)
-CtJtNhO Chlamydia trachomatis, LGV, nukleiinihappo (kval), jatkotutkimus
fP-CTx Kollagen I:n beta-karboksiterminaalinen telopeptidi (CTx)
dU-Cu Kupari, vuorokausivirtsasta
S -Cu Kupari, seerumista
Ts-Cu Kupari, kudosnäytteestä
U -Cu Kupari, virtsasta
S -CurLinE Curvularia lunata, IgE vasta-aineet, seerumista
S -CV19Ab COVID-19-koronavirustauti, vasta-aineet, seerumista
-CV19NhO COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval)
B -Cx26-D Perinnöllinen kuulovammaisuus, Cx26-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-Cx26-D Perinnöllinen kuulovammaisuus, Cx26-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
B -Cx26L-D Perinnöllinen kuulovammaisuus, Cx26-geenin laaja mutaatiohaku verestä
Ts-Cx26L-D Perinnöllinen kuulovammaisuus, Cx26-geenin laaja mutaatiohaku kudosnäytteestä
Li-CXCL13 CXCL13-kemokiinipitoisuus, aivo-selkäydinnesteestä
B -CyA-MS Siklosporiini A, massaspektrometrinen, verestä
S -Cyclos Sykloseriini, seerumista
-CYP2B6 CYP2B6-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
-CYP2C19 CYP2C19-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
-CYP2C9 CYP2C9-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
-CYP2D6 CYP2D6-geenin variaatiot, DNA-tutkimus
-CYP3A5 CYP3A5-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
-CYP4F2 CYP4F2-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
Li-CystAb Cysticercus, vasta-aineet likvorista, aivo-selkäydinnesteestä
S -CystAb Cysticercus, vasta-aineet seerumista, seerumista

D   (sivun alkuun)

S -D-1,25 D-Vitamiini-1,25-OH, seerumista
S -D-25 D-vitamiini-25-OH, seerumista
S -D-25-32 D-vitamiini-25-OH, D3- ja D2-muodot, seerumista
Pt-D2-ResG Aivojen dopamiinireseptoreiden gammakuvaus (AA5PN)
P -Dabi-Ta Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan)
nU-DALA Delta-aminolevulinaatti, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
U -DALA Delta-aminolevulinaatti, virtsasta
E -DALADT Delta-aminolevulinaattidehydrataasi, punasoluista
S -DaraFix Immunofiksaatiotutkimus, daratumumabi, seerumista
Pt-DcoSB-X Diffuusiokapasiteetti, kertahengitysmenetelmä, ilman lausuntoa
Pt-DcoSB1 Diffuusiokapasiteetti, single breath menetelmä, tavallinen perusmittaus
S -DenAgAb Denguevirus, pakettitutkimus, seerumista
B -Dend-Fc Immunofenotyypitys, dendriittisolut, verestä
S -DengAb Denguevirus, vasta-aineet
S -DengAg Denguevirus, antigeeni, seerumista
S -DeZAgAb Dengue- ja zikavirus, pakettitutkimus, seerumista
-DeZiNhO Dengue ja zikavirus, nukleiinihappo (kval)
S -DFarinE S -Dermatophagoides farinae (d2), IgE vasta-aineet
S -DFarinG Dermatophagoides farinae, IgG vasta-aineet, seerumista
S -DGPAb Gliadiinipeptidit, deamidoidut, vasta-aineet, seerumista
Bm-DgSoluV Diagnostinen soluviljely, luuytimestä
S -DHEA Dehydroepiandrosteroni, seerumista
S -DHEAS Dehydroepiandrosteroni, sulfaatti, seerumista
S -DhTesto Dihydrotestosteroni, seerumista
S -Diatsep Diatsepaami, seerumista
F -DifrNhO Dientamoeba fragilis, nukleiinihappo (kval), ulosteesta
S -Digoks Digoksiini, seerumista
S -Disop Disopyramidi, seerumista
B -DM1-D Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä
Ts-DM1-D Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -DMicroE S -Dermatophagoides microcereas (d3), IgE vasta-aineet
S -DMicroG Dermatophagoides microceras, IgG vasta-aineet, seerumista
S -DNAAb DNA, vasta-aineet (natiivi), EIA
-DNAex DNA-eristys
S -DNAnAb DNA, vasta-aineet (natiivi), IF
S -Doksep Doksepiini, seerumista
Pt-DopaTrG Aivojen dopamiinikuljettajaproteiinien gammakuvaus (AA5QN)
S -DPteroE S -Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE vasta-aineet
S -DPteroG Dermatophagoides pteronyssinus, IgG vasta-aineet, seerumista
-DPYD DPYD-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
S -DsgAb Desmogleiini, vasta-aineet
B -DTD-D Diastrofinen dysplasia, SLC26A2-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä
Ts-DTD-D Diastrofinen dysplasia, SLC26A2-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä
Pt-DXM-R1 Deksametasonikoe, lyhyt
Pt-DXM-R2 Deksametasoni-koe, pitkä

E   (sivun alkuun)

fS-E-Vit E-Vitamiini, seerumista, paastotilassa
S -E222E Sian seerumialbumiini (e222, natiivi, nSus s), IgE vasta-aineet, seerumista
S -EBVAb Epstein-Barr -virus, vasta-aineet
S -EBVAbTx Epstein-Barrin virus, vasta-aineet (kudoslaitoksille), seerumista
-EBVNh Epstein-Barrin virus, nukleiinihappo-osoitus, kvantitatiivinen
P -EBVNh Epstein-Barr -virus, nukleiinihappo (kvant)
-Echi-O Ekinokokki (kval)
S -EchiAb Ekinokokki, vasta-aineet, seerumista
S -ECP Eosinofiilisten granulosyyttien kationinen proteiini, seerumista
Pt-EEG-2 EEG lapset, valve
Pt-EEG-3 EEG aikuiset, päivystys
Pt-EEG-Ai Lausunto aEEG:sta (amplitudi-integroitu EEG), vastasyntyneet tai lapset
Pt-EEG-Häl Elektroenkefalografia (EEG), hälytysindikaatiot
Pt-EEG-Mo1 Elektroenkefalografia (EEG) ja videomonitorointi, 1. vrk, lapset
Pt-EEG-Sep EEG SEP-tutkimuksella, vastasyntyneet tai lapset
Pt-EEG-Tav EEG aikuiset, valve
Pt-EEG-Toi Elektroenkefalografia muun toimenpiteen aikana (mm. WADA)
Pt-EEG-Ud EEG aikuiset, uni
Pt-EEG-Ud2 EEG lapset, uni
Pt-EEG-Ud3 EEG vastasyntyneet tai lapset, päivystys
Pt-EEGAmb1 EEG ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti, kaikki ikäryhmät
Pt-EEGAmb3 EEG ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti osastolla, kaikki ikäryhmät
Pt-EEGfMRI EEG-fMRI-tutkimus
Pt-EEGMon4 EEG ja videomonitorointi, 3-4 tuntia, kaikki ikäryhmät
Pt-EEGMon8 EEG ja videomonitorointi, 5-8 tuntia, kaikki ikäryhmät
Pt-EEGPaV1 EEG ja videomonitorointi, vuorokausi, kaikki ikäryhmät
Pt-EEGToiL EEG muun toimenpiteen aikana (mm. WADA), lapset
P -EFA Rasvahapot, välttämättömät, plasmasta
Ts-EGFpika EGFR-geenin mutaatioiden pikatutkimus
B -EGFR-fD EGFR-geenin mutaatiotutkimus, solunulkoinen (free) DNA, verestä
Pt-EKG-12 EKG, 12 kytkentää levossa
Pt-EKG-24 EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (24h), kytkentä ja analysointi
Pt-EKG-24A EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (24h), analysointi ja lausunto
Pt-EKG-48 EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (48h), kytkentä ja analysointi
Pt-EKG-48A EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (48h), analysointi ja lausunto
Pt-EKG-48L EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (48h), kytkentä, analysointi ja lausunto
Pt-EKG-FAL EKG, eteisvärinän seulonta, valvontamonitori-EKG, lisätallenne
Pt-EKG-FAS EKG, eteisvärinän seulonta, valvontamonitori-EKG
Pt-EKG-O2w EKG, oireen aikainen rekisteröinti, 2 viikkoa
Pt-EKG-O4w EKG, oireen aikainen rekisteröinti, 4 viikkoa
Pt-EKG-Pa EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (24h), kytkentä, analysointi ja lausunto
Pt-EKG-PaO EKG, oireen aikainen rekisteröinti lausuntoineen
F -Elast1 Elastaasi 1, ulosteesta
S -ELF Enhanced Liver Fibrosis, seerumista
S -Eläi1Er Eläinerittely (ex1), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Eläi1Ry Eläinryhmä (ex1), IgE vasta-aineet, seerumista
S -EMAbA Endomysium, IgA-vasta-aineet
S -EMAbG Endomysium, IgG vasta-aineet
S -EMayneE S -Euroglyphus maynei (d74), IgE vasta-aineet
S -EMayneG Euroglyphus maynei, IgG vasta-aineet, seerumista
-EMCilia Cilioiden rakennetutkimus elektronimikroskoopilla
S -ENAAbLa Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, laaja tutkimus
Pt-ENEG-1 Elektroneurografia (ENG), hoitajan tekemä neurografiatutkimus, aikuiset
Pt-ENMG-1 Elektroneuromyografia (ENMG), 1-4 lihaksen tai hermosegmentin tutkimus, aikuiset ja lapset
Pt-ENMG-2 Elektroneuromyografia (ENMG), yhden raajan tai ongelman tutkimus, aikuiset ja lapset
Pt-ENMG-3 Elektroneuromyografia (ENMG), usean raajan tai ongelman tutkimus, aikuiset ja lapset
Pt-ENMG-Et Elektroneuromyografia (ENMG), erikoistekniikka (mm. SFEMG), aikuiset ja lapset
Pt-ENMG-Ik Elektroneuromyografia, ionikanavatautien tutkimus, aikuiset ja lapset
Pt-ENMG-L Botuliinihoito elektromyografia (EMG)-ohjauksessa, lapset
Pt-ENMGBo2 Botuliinihoito elektromyografia(EMG)-ohjauksessa, vaativa, aikuiset
S -EnteAbG S-enterosyyttivasta-aineet
F -Enve-O Kihomadot (Enterobius vermicularis)
S -EnvopAb COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval)
Pt-EP1DS Pään ja kaulan aineenvaihdunnan PET-magneettitutkimus (EP1DS)
S -EpicocE Epicoccum purpurascens, IgE vasta-aineet, seerumista
B -EPM1-D Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1), CSTB-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä
B -EPM1M-D Progressiivinen myoklonusepilepsia, CSTB-geenin harvinaisten mutaatioiden DNA-tutkimus verestä
Ts-EPM1M-D Progressiivinen myoklonusepilepsia, CSTB-geenin harvinaisten mutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä
Am-EPO Erytropoietiini, lapsivedestä
S -EPO Erytropoietiini, seerumista
uS-EPO Erytropoietiini, napaseerumista
B -EPP-D Erytropoieettisen protoporfyrian DNA-diagnoosi, verestä
Li-Eryfaag Erytrofaagit, aivo-selkäydinnesteestä
Sy-Eryt Erytrosyytit, nivelnesteestä
U -ErytDys Erytrosyytit, dysmorfiset, virtsasta
Pt-EsoFunG Ruokatorven toiminnan gammakuvaus (JC2FN)
Pt-EsoPai Esofaguksen ja kardian paineenmittaus
Pt-EsopHPa Esofaguksen ja kardian pH:n mittaus, pitkäaikaisrekisteröinti
Pt-EsoZPa Esofaguksen pH:n ja impedanssin pitkäaikaisrekisteröinti
S -Estdio Estradioli, seerumista
S -EstdioL Estradioli, lapset, seerumista
S -Estroni Estroni, seerumista
S -EtanaE Etana, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Etane Etanersepti, seerumista
Me-Etg Etyyliglukuronidi mekoniumista
Bm-ETO-QR RUNX1/ETO-geenien fuusiotranskriptin määritys: t(8:21), kvantitatiivinen, luuytimestä
P -EtOH Etanoli, plasmasta
S -Etosux Etosuksimidi, seerumista
Pt-EturPET Eturauhasen aineenvaihdunnan PET-TT (KE1DR)
Pt-EturPMK Eturauhasen PET-magneetti
S -EtyloE S -Etyleenioksidi (k78), IgE-vasta-aineet
S -EukpuuE Eukalyptuspuu, IgE vasta-aineet, seerumista
B -EveroMS Everolimuusi, massaspektrometrinen, verestä
-EvirNhO Enterovirus, nukleiinihappo (kval)
Li-EvirNhO Enterovirus, nukleiinihappo (kval), aivo-selkäydinnesteestä
S -EvirNhO Enterovirus, RNA-osoitus, seerumista
S -Ex2Ryh Eläinryhmä (ex2), IgE vasta-aineet, seerumista
B -ExKon-D Eksomisekvensoinnin sukulaisen verrokkinäyte, verestä
Ts-ExKon-D Eksomisekvensoinnin sukulaisen verrokkinäyte, kudosnäytteestä
Ts-ExMut-D Eksomisekvensointiin perustuva ituradan geenipaneeli,kudosnäytteestä, kudosnäytteestä
Pt-Expkond Uloshengitysilman kondensaattinäytteen ottaminen
B -ExSeq-D Eksomisekvensointi, verestä
Ts-ExSeq-D Eksomisekvensointi, kudosnäytteestä
B -ExTri-D Eksomisekvensointi potilas ja vanhemmat, verestä
Ts-ExTri-D Eksomisekvensointi potilas ja vanhemmat, kudosnäytteestä

F   (sivun alkuun)

S -F296E Johanneksenleipäpuun hedelmä, IgE vasta-aineet, seerumista
P -F8-Ab Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet, plasmasta
P -FakBb P -Komplementti Faktori B, aktivaatiotuotteet
B -FAPY-D Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), yksittäisen APC-geenin mutaation DNA-tutkimus verestä
Pt-FDG-PET Koko kehon aineenvaihdunnan PET-TT (JN6DR)
Pt-FDGVPET Koko kehon aineenvaihdunnan PET-TT varjoaineella (JN4JR)
fP-Fe Rauta, plasmasta, paastotilassa
S -FenkolE Fenkoli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fenob Fenobarbitaali, seerumista
U -Fenol Fenoli, virtsasta
E -FenoTy Fenotyypitys, punasoluista
U -FentaCt Fentanyyli, varmistus, virtsasta
S -Fenyt Fenytoiini, seerumista
S -FenytV Fenytoiini, vapaa, seerumista
P -Ferrit Ferritiini, plasmasta
Pt-Fes-PET Estrogeenireseptorien (JR1SR) PT-Fes-PET
Pt-FesVPET Estrogeenireseptorien PET-TT varjoaineella (JR2LR)
B -FetalRH Sikiön RH-genotyypitys, äidin plasma, DNA-tutkimus, verestä
fS-FFA Rasvahapot, vapaat, seerumista, paastotilassa
P -FGF23 Fibroblastikasvutekijä-23, plasmasta
Pt-FIB-4 Fibrosis-4 indeksi
P -Fibr Fibrinogeeni, plasmasta
P -FibrAg Fibrinogeeni, antigeeni, plasmasta
P -FiDD Fibriinin D-dimeerit, plasmasta
P -FIDD-O Fibriinin D-dimeerit (kval), plasmasta
P -FII Protrombiini, plasmasta
B -FII-D Protrombiini (hyytymistekijä II) geenin nukleotidivariaation osoitus verestä
P -FiMo-O Fibriinimonomeerit, osoittaminen (kval), plasmasta
Ts-FIP1L1 Ts-FIP1L1-PDGFRalpha fuusiogeeninen etsintä
B -FISH Fluoresenssi in situ -hybridisaatio (FISH) maligniteeteissa (interf. ja/tai metaf.), verestä
Bm-FISH Fluoresenssi in situ -hybridisaatio (FISH) maligniteeteissa (interf. ja/tai metaf.), luuytimestä
Ts-FISH Fluoresenssi in situ -hybridisaatio (FISH) maligniteeteissa (interf. ja/tai metaf.), kudosnäytteestä
-FISH-S FISH-tutkimus erikseen sovittavalla koettimella jolla ei ole omaa tutkimusnumeroa
B -FISHDel FISH mikrodeleetiotutkimus sovittavalla koettimella, verestä
Ts-FISHDel FISH mikrodeleetiotutkimus sovittavalla koettimella, kudosnäytteestä
P -FIX Hyytymistekijä IX, plasmasta
P -FIXkr Hyytymistekijä FIX, kromogeeninen, plasmasta, plasmasta
S -Flekain Flekainidi, seerumista
B -FLT3-D FLT3-geenin mutaatioanalyysi, verestä
Bm-FLT3-D FLT3-geenin mutaatioanalyysi, luuytimestä
Bm-FLT3sek FLT3-geenin sekvenssianalyysi ASO-aluketta varten, luuytimestä
S -Fluoks Fluoksetiini, seerumista
Pt-FNAB Varattu numero Pt-FNAB tutkimuksen uudeksi numeroksi
Ts-FNAB Ohutneulabiopsiatutkimus
Ln-FNABfix Imukudoksen ohutneulabiopsia, fiksoitu, imusolmukkeesta
Ln-FNABtuo Imukudoksen ohutneulabiopsia, tuore, imusolmukkeesta
fS-Folaat Folaatti, seerumista, paastotilassa
S -FormalE Formaldehydi (k80), IgE vasta-aineet, seerumista
Li-FosTau Fosfo-Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä
S -FraAcaE False ragweed (w4, Franseria acanthicarpa), IgE vasta-aineet, seerumista
E -Fragm Fragmentaatioaste, punasoluista
B -FraX-D Fragiili X-oireyhtymä, DNA-tutkimus verestä
Ts-FraX-D Fragiili X-oireyhtymä, DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -FrtuAb Francisella tularensis, vasta-aineet
S -FSH Follikkelia stimuloiva hormoni, seerumista
B -FSHr-D FSH-reseptorigeenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
S -FTAAbs Treponema pallidum, FTA-absorptio
S -FtaalhE Ftaalihappoanhydridi (k79), IgE vasta-aineet, seerumista
S -FTAIgM Treponema pallidum, IgM-vasta-aineet
S -FusMonE S -Fusarium moniliforme (F. proliferatum, m9), IgE vasta-aineet
S -FusMonG Fusarium moniliformae, IgG vasta-aineet, seerumista
B -Fuus-mR Hematologinen fuusiogeeniseulonta, verestä
Bm-Fuus-mR Hematologinen fuusiogeeniseulonta, luuytimestä
P -FV Hyytymistekijä V, plasmasta
B -FV-D Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus verestä
Pt-fVEP Visuaalinen herätevaste (VEP) välkestimulaatiolla, lapset
P -FVII Hyytymistekijä VII, plasmasta
P -FVIII. Hyytymistekijä VIII., plasmasta
P -FVIIIkr Hyytymistekijä VIII, kromogeeninen, plasmasta
Pt-FVSpirD Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe
Pt-FVSpiro Virtaustilavuus-spirometria
P -FX Hyytymistekijä X, plasmasta
S -Fx13Ryh Ruoka-aineet (fx13), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx14Ryh Ruoka-aineet (fx14), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx16Ryh Ruoka-aineet (fx16), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx17Ryh Ruoka-aineet (fx17), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx18Ryh Ruoka-aineet (fx18), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx21Ryh Ruoka-aineet (fx21), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx22Ryh Ruokaryhmä (fx22), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx24Ryh Ruoka-aineet (fx24), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx25Ryh Ruoka-aineet (fx25), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx26Ryh Ruoka-aineet (fx26), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx27Ryh Ruoka-aineet (fx27), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx29Ryh Hedelmäryhmä (fx29), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx31Ryh Hedelmät (fx31), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx73Ryh Ruoka-aineet (fx73), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx74Ryh Kalaryhmä (fx74), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Fx7Ryh Ruokaryhmä (fx7), IgE vasta-aineet, seerumista
P -FXI Hyytymistekijä XI, plasmasta
P -FXII Hyytymistekijä XII, plasmasta
P -FXIII Hyytymistekijä XIII, plasmasta
S -Fytah Fytaanihappo, seerumista

G   (sivun alkuun)

S -G214E rPhl p 7, rPhl p 12 (g214,rekombinantti,timotei), IgE vasta-aineet, seerumista
E -G6PD Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi, punasoluista
S -Gabapen Gabapentiini, seerumista
S -GadAb Glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet
U -GAG Glykosaminoglykaanit, virtsasta
S -GangAb Gangliosidi GM1, vasta-aineet
P -Gast17S FP-Gast17S, proteiinistimulaation jälkeen
fS-Gastr Gastriini, seerumista, paastotilassa
S -GbmAb Glomerulustyvikalvo, vasta-aineet
-GcVi Gonokokki, viljely (Neisseria gonorrhoeae)
S -GD1aAb Gangliosidi GD1a, vasta-aineet, seerumista
S -GD1aAbG Gangliosidi GD1a, IgG-vasta-aineet, seerumista
S -GD1aAbM Gangliosidi GD1a, IgM-vasta-aineet, seerumista
S -GDomesE S -Glycophagus domesticus (d73), IgE vasta-aineet
S -GDomesG Glycyphagus domesticus, IgG vasta-aineet, seerumista
S -Ge90G Undulaatti (seerumiproteiinit, höyhenet ja ulosteet), IgG vasta-aineet, seerumista
S -GelatE Gelatiini, IgE vasta-aineet, seerumista
B -Gelso-D Gelsoliinigeeni, DNA-tutkimus verestä
B -GeneSeq Yksittäisen geenin läpisekvensointitutkimus, verestä
S -Genta Gentamysiini, seerumista
-GenUusL Aikaisemmin tehdyn tutkimuksen uudelleenarviointi ja lausunto
Pt-GFR-las Glomerulusten suodatusnopeus, vain laskenta (KA1XN)
Pt-GFRe Glomerulussuodosnopeus, estimoitu
Pt-GFReKCE Glomerulussuodosnopeus, estimoitu CKD-EPI kaavalla kystatiini C:stä
fS-GH Kasvuhormoni, seerumista, paastotilassa
U -GHBCt Gammahydroksibutyraatti, seulonta ja varmistus virtsasta
-GiarVr Giardia, värjäys (Trofotsoiitit)
B -GLE1 Hervan ja Vuopalan tautia aiheuttavan GLE1-geenin valtamutaatiot, verestä
Ts-GLE1 Hervan ja Vuopalan tautia aiheuttavan GLE1-geenin valtamutaatiot, kudosnäytteestä
S -GliadiE Gliadiini (f98), IgE vasta-aineet, seerumista
P -Glkg Glukagoni, plasmasta
Pt-Glkg-R1 Glukagonikoe (C-peptidimääritys)
Pt-GlomFR Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus GFR (KA1MN)
Am-Gluk Glukoosi, lapsivedestä
As-Gluk Glukoosi, askitesnesteestä
Di-Gluk Glukoosi, dialyysinesteestä
fP-Gluk Glukoosi, plasmasta, paastotilassa
Li-Gluk Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä
nU-Gluk Glukoosi, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
P -Gluk Glukoosi, plasmasta
Pf-Gluk Glukoosi, pleuranesteestä
Sy-Gluk Glukoosi, nivelnesteestä
P -GLUK-O Glukoosi, kvalitatiivinen, plasmasta
Pt-Gluk-R Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 2 h)
Pt-Gluk-R1 Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 1, 2 h)
Pt-Gluk-R2 Glukoosikoe, oraalinen, pitkä (0, 1, 2, 3, 4, 5 h)
Pt-Gluk-R5 Glukoosi-koe, kasvuhormoni
S -GluteeE Gluteeni (f79), IgE vasta-aineet, seerumista
S -GnatAb Gnathostoma, vasta-aineet, seerumista
S -Golim Golimumabi, seerumista
S -GolimAb Golimumabi, vasta-aineet, seerumista
S -GolimPa Golimumabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti, seerumista
S -GPenE S -G Penisilliini (c1), IgE vasta-aineet
S -GQ1bAb Gangliosidi GQ1b, vasta-aineet, seerumista
S -GQ1bAbG Gangliosidi GQ1b, IgG-vasta-aineet, seerumista
S -GQ1bAbM Gangliosidi GQ1b, IgM-vasta-aineet, seerumista
B -GRACI-D Letaali neonataali metabolinen oireyhtymä (GRACILE), valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-GRACI-D Letaali neonataali metabolinen oireyhtymä (GRACILE), valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -GreippE Greippi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -GreLabE Greer Labs Inc. (h1), IgE vasta-aineet, seerumista
P -GT Glutamyylitransferaasi, plasmasta
S -GuarkuE Guarkumi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Gx2Ryh Heinäryhmä (gx2), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Gx6Ryh Heinäryhmä (gx6), IgE vasta-aineet, seerumista

H   (sivun alkuun)

S -HaapaE S -Haavan siitepöly (t14), IgE vasta-aineet
S -HAE Hae-tutkimus (Hereditaarinen angioödeema-tutkimus)
B -HAIHT Haihtuvien aineiden seulonta, verestä
S -Halop Haloperidoli, seerumista
S -HamsepE Hamsterin epiteeli (e84), IgE vasta-aineet, seerumista
S -HamsteG Hamsterin epiteeli, IgG vasta-aineet, seerumista
S -HanhhöE Hanhen höyhenet (e70), IgE vasta-aineet, seerumista
P -Haptog Haptoglobiini, plasmasta
S -HaspähE S -Hasselpähkinä (f17), IgE-vasta-aineet
S -HAVAb Hepatiitti A-virus, vasta-aineet
B -Hb Hemoglobiini, verestä
cB-Hb Hemoglobiini, kapillaariverestä
P -Hb Hemoglobiini, plasmasta
U -Hb Hemoglobiini, virtsasta
B -Hb-A2 Hemoglobiini-A2, verestä
vB-Hb-CO VB-Hb-CO
B -Hb-Ef Hb-Ef, Hemoglobiini, elektroforeesi, verestä, verestä
B -Hb-F Hemoglobiini, fetaali, verestä
uB-Hb-F Hemoglobiini, fetaali, napaverestä
B -Hb-Fr Hemoglobiini, fraktiot, verestä
vB-Hb-Met Methemoglobiini, laskimoverestä
B -HBA/B-D Alfa- ja betatalassemia sekä sirppisoluanemia, DNA-tutkimus verestä
B -HbA1c Hemoglobiini-A1c, verestä
B -HbA1cVT Hemoglobiini-A1c, vieritesti, verestä
S -HBcAb Hepatiitti B-virus, c-antigeeni, vasta-aineet
S -HBcAbM Hepatiitti B-virus, IgM vasta-aineet ydinantigeenia kohtaan, seerumista
P -HBcfDNA Biopankki, solunulkoinen DNA
S -HBE Hepatiitti B-virus, e-antigeeni ja -vasta-aineet
B -HbF-Fc Immunofenotyypitys, fetomaternaalivuoto
B -HbS Hemoglobiini S, osuus, verestä
S -HBsAb Hepatiitti B-virus, s-antigeeni, vasta-aineet
S -HBsAg Hepatiitti B -virus, s-antigeeni
S -HBsAgCt Hepatiitti B -virus, pinta-antigeeni, varmistustesti, seerumista
S -HBsAgkv Hepatiitti B-virus, s-antigeeni (kvant), seerumista
-HBVNh Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo (kvant)
S -HBVNh Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo (kvant)
-HBVNhO Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo (kval)
S -HBVNhO Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo (kval)
S -HBVPAK Hepatiitti B-virustutkimus, HBsAg + HBcAb ja tarvittaessa HBcAbM
Li-hCG Koriongonadotropiini, aivo-selkäydinnesteestä
S -hCG Koriongonadotropiini, seerumista
U -hCG Koriongonadotropiini, virtsasta
-hCG-B-V Koriongonadotropiini-B-alayksikkö
S -hCG-B-V Koriongonadotropiini-B-alayksikkö, seerumista
U -hCG-O Koriongonadotropiini (kval), virtsasta
P -hCG-tot Koriongonadotropiini, totaali, plasmasta
S -HCVAb Hepatiitti C -virus, vasta-aineet
-HCVAbCt Hepatiitti C-virus, varmistustesti
S -HCVNh Hepatiitti C-virus, nukleiinihappo (kvant)
-HCVNhO Hepatiitti C-virus, nukleiinihappo (kval)
S -HCVNhO Hepatiitti C-virus, nukleiinihappo (kval)
P -HCVNhRE Hepatiitti C-virus resistenssimääritys, plasmasta
-HCVNhTy Hepatiitti C-virus, genotyypin määritys
S -HCVNhTy Hepatiitti C-virus, genotyypin määritys
P -Hcyst Homokysteiini, plasmasta
S -HDIE Heksametyleenidi-isosyanaatti (HDI; k77), IgE vasta-aineet, seerumista
S -HDVAb Hepatiitti D -virus, vasta-aineet
S -HDVNhO Hepatiitti D virus, nukleiinihappo (kval)
He-PAD Endomyocardiumin histologinen tutkimus
aB-HE-Tase Happoemästase ja pO2, valtimoverestä
cB-HE-Tase Happoemästase ja pO2, kapillaariverestä
mB-HE-Tase Happoemästase ja pO2, sekoittuneesta laskimoverestä
uA-HE-Tase Happoemästase ja pO2, napavaltimoverestä
uB-HE-Tase Happoemästase ja pO2, napaverestä
uV-HE-Tase Happoemästase ja pO2, napalaskimoverestä
vB-HE-Tase Happoemästase, laskimoverestä
zB-HE-Tase Happoemästase ja pO2, keskuslaskimoverestä
S -HE4 HE4, ihmisen epididymaalinen antigeeni 4, seerumista
S -Hed15Ry Hedelmäryhmä (fx15), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Hein1Er Heinäerittely (gx1), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Hein1Ry Heinäryhmä (gx1), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Hein3Ry Heinäryhmä (gx3), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Heingx4 Heinät gx4, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HeinraE S -Heinäratamon siitepöly (w9), IgE vasta-aineet
S -HelmHaE Helminthosporium halodes, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HelmHaG Helminthosporium halodes, IgG vasta-aineet, seerumista
Pt-Hembio Hembio
B -HemFuus Hematologinen fuusiogeenipaneeli, verestä
Bm-HemFuus Hematologinen fuusiogeenipaneeli, luuytimestä
Ts-HemFuus Hematologinen fuusiogeenipaneeli, kudosnäytteestä
B -HemMut Periytyvän hematologisen taudin geenipaneeli, verestä
Ts-HemMut Periytyvän hematologisen taudin geenipaneeli, kudoksesta
U -Hemsi-O Hemosideriini (kval), virtsasta
Pt-HengPai Maksimaalinen sisään- ja uloshengityspaine
B -HeparTP Hepariinitrombosytopeniatutkimus, verestä
Pt-HepPulG Keuhkoverenkierron oikovirtauksen gammakuvaus, hepatopulmonaalinen oireyhtymä (GD3PN)
S -Hepsid Hepsidiini, seerumista
S -HepyAbG Helicobacter pylori, IgG vasta-aineet, seerumista
F -HepyAg Helicobacter pylori, antigeeni, ulosteesta
-HepyNhO Helicobacter pylori, nukleiinihappo (kval)
Ts-HepyVi Helicobacter pylori, viljely
Ts-HER2ISH HER-2/neu-geenimonistuma, ISH-tutkimus, kudosnäytteestä
S -HermyrE Herhiläisen myrkky, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HerneE S -Herne (f12), IgE vasta-aineet
S -HersieE Herkkusieni, IgE vasta-aineet, seerumista
aB-Het-Ion Happoemästase ja elektrolyytit, valtimoverestä
cB-Het-Ion Happoemästase ja elektrolyytit, kapillaariverestä
mB-HET-Ion Happoemästase ja elektrolyytit, sekoittuneesta laskimoverestä
vB-Het-Ion Happoemästase ja elektrolyytit, laskimoverestä
aB-HET-Oks Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, valtimoverestä
mB-HET-Oks Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, sekoittuneesta laskimoverestä
vB-HET-Oks Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, laskimoverestä
zB-HET-Oks Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, keskuslaskimoverestä
cB-HETa-mi Happoemästase ja pO2 (sikiö), kapillaariverestä
S -HEVAb Hepatiitti E-virus, vasta-aineet
S -HevkasE Hevoskastanja, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HevkärE Hevoskärpänen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HEVNh Hepatiitti E-virus, nukleiinihappo (kvant)
S -HevohiE Hevosen hilse (e3), IgE vasta-aineet, seerumista
S -HevoneG Hevosen hilse, IgG vasta-aineet, seerumista
S -HevsaiE Hevosen saivartaja, IgE vasta-aineet, seerumista
B -HFE-D Periytyvään hemokromatoosiin liittyen kahden HFE-geenin valtamutaation (Cys282Tyr, His63Asp) tutkimus, verestä
S -HFOSTr Hapan fosfataasi, tartraattiresistentti 5b
B -Hg Elohopea, verestä
U -Hg Elohopea, virtsasta
F -hHb-O Hemoglobiini, ihmisen (kval), ulosteesta
-hHPVNhO Papilloomavirus, nukleiinihappo, suuren riskin (kval)
S -HHV6Ab Human herpesvirus 6, vasta-aineet
-HHV6Nh Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant)
B -HHV6Nh Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant), verestä
Li-HHV6Nh Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant), aivo-selkäydinnesteestä
S -HHV7NhO Human herpesvirus 7, nukleiinihappo (kval), seerumista
-HHV8NhO Human herpes -virus 8, nukleiinihappo (kval)
-HHVNh1 Herpes simplex tyyppi 1 ja 2, Varicella zoster ja HHV-6, DNA-osoitus
Li-HHVNh1 Herpes simplex tyyppi 1 ja 2 ja Varicella zoster nukleiinihappo (kval) sekä HHV-6, nukleiinihappo (kvant)
-HHVNh2 Herpes simplex 1 ja 2 - sekä Varicella zoster -virukset, PCR
Li-HHVNh2 Herpes simplex tyyppi 1 ja 2 sekä Varicella zoster, nukleiinihappo (kval)
S -Hhö72Ry Häkkilintujen höyhenet-ryhmä (ex72), IgE vasta-aineet, seerumista
S -HibAb Haemophilus influenzae (b), vasta-aineet, seerumista
S -HiirepE Hiiren epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HiiriE S -Hiiren epiteeli, seerumiproteiinit, virtsaproteiinit (e88), IgE vasta-aineet
S -HiiseeE Hiiren seerumiproteiinit, IgE vasta-aineet, seerumista
Fl-HiivaVi Fluorin hiivaviljely
S -HiivirE Hiiren virtsanproteiini, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-Hiki-R Hikikeräys (pilokarpiini iontoforeesi)
S -HillerE Hilleri, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HirssiE S -Hirssi (f55), IgE vasta-aineet
S -HistpAb Histoplasma, vasta-aineet, seerumista
-HIV1Nh HI-virus, RNA-osoitus, kvantitatiivinen
P -HIV1Nh HI -virus 1, nukleiinihappo (kvant)
P -HIV1Res HI-virus 1, resistenssimääritys, plasmasta
P -HIV1Tro HI-virus-1, tropismi, plasmasta
P -HIV2Nh HI-virus 2, nukleiinihappo (kvant), plasmasta
-HIVAbCt HI -virus, vasta-aineet, varmistus (seulottu näyte)
S -HIVAgAb HI-virus, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus
P -HIViniR HI-virus 1, integraasiresistenssi, plasmasta
P -HIVkant HIV, kantakokoelmanäyte, plasmasta
Ly-HLA Kudosantigeeni, lymfosyyteistä
B -HLA1Mun Munuaissiirtopotilaan HLA 1 tutkimuspaketti, verestä
B -HLA1PK Potilaan HLA 1 tutkimuspaketti, kantasolusiirto, verestä
B -HLA2FrK Potilaan HLA 2 näyte pakastettavaksi myöhempää tutkimustarvetta varten, verestä
B -HLA2FrR B-Sukulaisluovuttajan HLA 2 näyte pakastettavaksi
B -HLA2Mun Munuaissiirtopotilaan HLA 2 tutkimuspaketti, verestä
B -HLA2pak HLA 2 näyte pakastettavaksi myöhempää tutkimustarvetta varten, verestä
B -HLA2PRK Potilaan HLA 2 tutkimuspaketti, kantasolujen rekisterisiirto, verestä
B -HLAAbac HLA-Abacavir-yliherkkyys, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAAddi HLA-Addisonin tauti, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAAllo HLA-Allopurinoli-yliherkkyys, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAAmok HLA-Amoksisilliini-klavulaanihappo, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAAnky HLA-selkärankareuma, DNA-tutkimus, verestä
Ly-HLAB27 Kudosantigeeni B27 lymfosyyteistä
B -HLABeh HLA-Behcetin tauti, DNA-tutkimus, verestä
B -HLACarb HLA-Karbamatsepiini-yliherkkyys, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAESP Elinsiirtopotilaan laajennettu tutkimuspaketti (STEP), verestä
B -HLAFluc HLA-Flukloksasiliini-maksatoksisuus, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAGrav HLA-Basedowin (Gravesin) tauti, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAHaim Haimansiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti, verestä
B -HLAHepa HLA-krooninen autoimmuunihepatiitti, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAIDDM HLA-diabetes tyyppi 1, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAJIA HLA-lasten reuma, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAKeli Keliakian HLA-tautiassosiaatiotutkimus, verestä
B -HLAlaaj B-HLA-tautiassosiaatio, laaja tutkimuspaketti
B -HLAMaks Maksansiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti, verestä
B -HLAMS HLA-multippeliskleroosi, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAMyas HLA-myasthenia gravis, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAMyel HLA-myelodysplastinen oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAMyyr HLA-myyräkuume, DNA-tutkimus, verestä
B -HLANark HLA-narkolepsia, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAPsor HLA-psoriasis, DNA-tutkimus, verestä
B -HLARea HLA-reaktiivinen artriitti, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAReit HLA-Reiterin tauti, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAReti HLA-korioretinopatia (Birdshot), DNA-tutkimus, verestä
B -HLAReu HLA-nivelreuma
B -HLASjö HLA-Sjögrenin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä
B -HLASuol Suolensiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti, verestä
B -HLASyke Sydän/keuhkosiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti, verestä
B -HLATebe HLA-Tebentafusp uveamelanooma, DNA-tutkimus, verestä
B -HLATrb HLA-tyypitys ja leukosyyttivasta-aineet trombosyyttisiirtoa varten, verestä
S -HMGCRAb HMGCoAR-vasta-aineet, seerumista
B -HNPCC-D Periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), kolmen MLH1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä
Ts-HNPCCIH HNPCC:n immunohistokemiallinen tutkimus.
Ts-HNPCCre Periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), mikrosatelliittitutkimus, kudosnäytteestä
B -HNPCY-D Periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), MLH1-, MSH2- tai MSH6-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus, verestä
S -HolStiE Hollister-Stier Labs, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Home1Er Homesienierittely (mx1), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Home1Ry Homesieniryhmä (mx1), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Home2Ry Homesieniryhmä (mx2), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Home4Ry Homesieniryhmä (mx4), IgE vasta-aineet, seerumista
S -HopöIgE Homepölykeuhkopaneeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HopöIgG Homepölykeuhkopaneeli, IgG vasta-aineet, seerumista
-HPVNhTy Papilloomavirus, genotyypin määritys
Ts-HRD-D Homologisen rekombinaation vajaus, kudoksesta
Pt-HS-CO2 Hengityksen säätely, hiilidioksidistimulaatio
S -hs-CRP C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista
B -HS1-fD Hotspot syöpägeenipaneeli, verestä
Ts-HS1Mut Hotspot syöpägeenipaneeli somaattisille muutoksille, kudosnäytteestä
Pt-HSOrt Ortostaattinen koe hengityskaasuseurannassa
S -HSVAb Herpes simplex -virus, vasta-aineet
-HSVNhO Herpes simplex tyyppi 1 ja 2, DNA-osoitus, PCR
Li-HSVNhO Herpes simplex tyyppi 1 ja 2, nukleiinihappo (kval)
P -HSVNhO Herpes simplex -virus tyyppi 1 ja 2, nukleiinihapon osoitus plasmasta, plasmasta
S -HTLVAb Human T-cell leukemia -virus (HTLV), vasta-aineet
Li-HuAb Hu-D, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -HuAb Hu-D, vasta-aineet, seerumista
S -HummerE Hummeri, IgE vasta-aineet, seerumista
B -HUNT-D Huntingtonin tauti, ITI5-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä
U -Huseula Huumepikaseula, kvalitatiivinen, virtsasta, päivystyskäyttöön
U -Huum-O Huumeseulonta, kvalitatiivinen, virtsasta
U -Huum-Su Huumeseulonta, suppea, kvalitatiivinen, virtsasta
Me-HuumL-O Huume- ja lääkeainetutkimus, osoitus lapsenpihkasta
U -HuumLCt Huume- ja lääkeainetutkimus, semikvantitatiivinen, virtsasta
U -HuumOCt Huumeseulonta, kvalitatiivinen ja positiivisten varmistus, virtsasta
U -HuumTOF Huumeseula, laaja, kvalitatiivinen, MS-TOF, virtsasta
dU-HVA Homovanillinaatti, vuorokausivirtsasta
B -HYLS1-D Hydroletalus-oireyhtymä, HYLS1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä
Ts-HYLS1-D Hydroletalus-oireyhtymä, HYLS1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, kudosnäytteestä
Pt-HypAltR Hypoksia-altistuskoe
S -HyttynE S -Hyttynen (i71), IgE vasta-aineet
S -HyvehnE Hydrolysoitu vehnä (U977), IgE vasta-aineet, seerumista
P -Hyyttek Hyytymistutkimus, suppea, plasmasta
S -HöyhRyh Höyhenryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista

I   (sivun alkuun)

dU-I Jodidi, vuorokausivirtsasta
U -I Jodidi, virtsasta
S -IA2Ab IA2-vasta-aineet, seerumista
Pt-ICG-R Indosyaniinivihreäkoe
S -ICTP Kollageeni I:n karboksiterminaalinen telopeptidi, seerumista
S -IF-Ab Intrinsic factor, vasta-aineet, seerumista
Sk-IF-IgA Ihon immunofluoresenssitutkimus, IgA
S -IFNAbLa Interferoni, vasta-aineet, laaja
P -Ig Immunoglobuliinit, plasmasta
B -IG-D Immunoglobuliinigeenin uudelleenjärjestymätutkimus, verestä
Bm-IG-D Immunoglobuliinigeenin uudelleenjärjestymätutkimus, luuytimestä
P -IgA Immunoglobuliini A, plasmasta
S -IgD Immunoglobuliini D, seerumista
S -IgE Immunoglobuliini E, seerumista
S -IgE-Et Allergeeni, IgE vasta-aineet, erikoistekniikalla, seerumista (immunospot)
S -IgE-Ps Immunoglobuliini E, perusseulonta, seerumista
S -IgE-Pse Immunoglobuliini E, perusseulonta ja erittely, seerumista
S -IgE-Ss Immunoglobuliini E, suunnattu seulonta, seerumista
S -IgE-Sse Immunoglobuliini E, suunnattu seulonta ja erittely, seerumista
S -IgESiru Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet, mikrosirutekniikalla, seerumista
S -IGF-1 Insuliinin kaltainen kasvutekijä (IGF-1), seerumista
S -IGFBP3 Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3, seerumista
P -IgG Immunoglobuliini G, plasmasta
Li-IgG-Ind Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä
Li-IgG-Oc Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen , aivo-selkäydinnesteestä
S -IgG-Sc Immunoglobuliini G, alaluokat
S -IgG4 Immunoglobuliini G, alaluokka 4, seerumista
B -IgH-D Immunoglobuliinin raskaan ketjun geenin uudelleenjärjestymä, verestä
Bm-IgH-D Immunoglobuliinin raskaan ketjun geenin uudelleenjärjestymä, luuytimestä
Ts-IgH-D Immunoglobuliinin raskaan ketjun geenin uudelleenjärjestymä, kudosnäytteestä
S -IgLc-V Immunoglobuliini, kevyt ketjut, vapaat, seerumista
Li-IgM Immunoglobuliini M, aivo-selkäydinnesteestä
P -IgM Immunoglobuliini M, plasmasta
B -IgSHM-D Immunoglobuliinigeenin somaattiset hypermutaatiot, verestä
Bm-IgSHM-D Immunoglobuliinigeenin somaattiset hypermutaatiot, luuytimestä
S -IhoAb Iho, vasta-aineet (Epiteelin tyvikalvo-, Epiteelin väliaine-vasta-aineet)
S -IivaE Iiva, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-IKG Impedanssikardiografia
B -IL28B-D IL28B-geenin haplotyyppi, DNA-tutkimus, verestä
P -IL2R Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen, plasmasta
P -IL6 Interleukiini 6, plasmasta
S -IL8 Interleukiini 8, seerumista
-Imm-Ong Immunologisen määrityksen häiriötekijän selvitys
dU-ImmFix Immunofiksaatio, vuorokausivirtsasta
Li-ImmFix Immunofiksaatio, aivo-selkäydinnesteestä
S -ImmFix Immunofiksaatio, seerumista
U -ImmFix Immunofiksaatio, virtsasta
Pt-ImpOsk Impulssioskillometria
Pt-ImutieG Imuteiden gammakuvaus (PJ1AN)
Pt-ImutInj Imutie injektio
B -INCL-D Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi (INCL), valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-INCL-D Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi (INCL), valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -InfAAbG Influenssa-A virus, IgG vasta-aineet (EIA), seerumista
S -InfBAbG Influenssa-B virus, IgG vasta-aineet (EIA), seerumista
Bi-Inflamm Sappinesteen primaarisen sklerosoivan kolangiitin inflammaatiomarkkeripaketti, sapesta
S -Infli Infliksimabi, seerumista
S -InfliAb Infliksimabi vasta-aineet, seerumista
S -InfliPa Infliksimabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti, seerumista
U -INH-O Isoniatsidi, kvalitatiivinen, virtsasta
S -InhibB Inhibiini B, seerumista
S -InkiväE Inkivääri, IgE vasta-aineet, seerumista
P -INR Tromboplastiiniaika, INR-tulostus, plasmasta
cB-INR-hoi Tromboplastiiniaika, INR, vierimittaus,hoitoyksikön tekemä
B -INR-pik Tromboplastiiniaika, pikamittaus, INR, plasmasta
S -InshumE Insuliini (humaani), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Insu Insuliini, seerumista
S -Insu-Ab Insuliini, vasta-aineet, seerumista
S -InsuAAb Insuliini, autoimmuunivasta-aineet, seerumista
S -InsuRAb Insuliini, reseptori, vasta-aineet
-Intoks Intoksikaationäyte
B -Intoks Intoksikaatioveri
U -INTP Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi, virtsasta
Pt-IOM-1 Leikkauksen aikainen neurofysiologinen valvonta, yksi menetelmä
Pt-IOM-2 Leikkauksenaikainen neurofysiologinen valvonta, vaativa
Pt-IOM-3 Leikkauksenaikainen neurofysiologinen valvonta, erittäin vaativa, aikuiset ja lapset
B -IOSCA-D Twinkle-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-IOSCA-D Twinkle-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -IspaghE Ispaghula, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Itrakon Itrakonatsoli, seerumista

J   (sivun alkuun)

B -JAK2-D JAK2-geenin mutaatioanalyysi, verestä
Bm-JAK2-D JAK2-geenin mutaatioanalyysi, luuytimestä
S -JakoisE Jauhokoisa kuehniella, IgE vasta-aineet, seerumista
S -JalavaE Jalava, IgE vasta-aineet, seerumista
S -JamakrE Japanin makrilli (f50), IgE vasta-aineet, seerumista
S -JausavE Jauhosavikka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -JCVAb JC-virus, vasta-aineet, seerumista
-JCVNh JC-virus, nukleiinihappo (kvant)
Li-JCVNh JC-virus, nukleiinihappo (kvant), aivo-selkäydinnesteestä
P -JCVNh JC-virus, nukleiinihappo (kvant), plasmasta
U -JCVNh JC-virus, nukleiinihappo (kvant), virtsasta
Pt-JN2DS Alavatsan aineenvaihdunnan PET-magneettitutkimus (JN2DS)
Pt-JN5DS Kehon aineenvaihdunnan PET-magneettitutkimus (JN5DS)
S -JPEAb Japanin enkefaliittivirus, vasta-aineet
S -JuusChE S -Juusto (Cheddar) (f81), IgE vasta-aineet
S -JuusHoE S -Juusto(Home) (f82), IgE vasta-aineet
S -Jyr70Er Jyrsijäerittely (ex70), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Jyr70Ry Jyrsijäryhmä (ex70), IgE vasta-aineet, seerumista
S -JärvirE Järviruoko, IgE vasta-aineet, seerumista

K   (sivun alkuun)

Di-K Kalium, dialyysinesteestä
dU-K Kalium, vuorokausivirtsasta
P -K Kalium, plasmasta
U -K Kalium, virtsasta
S -KaakaoE S -Kaakao (f93), IgE vasta-aineet
S -KaaliE Kaali, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KahviE Kahvi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Kala2Er Kalaerittely (fx2),IgE vasta-aineet, seerumista
S -Kala2Ry Kalaryhmä (fx2), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KalhöyE Kalkkunan höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaliseE Kanarianlinnun seerumiproteiinit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaliulE Kanarianlinnun ulosteet, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KallihE Kalkkunanliha, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KalmarE Kalmari (f258), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KampelE Kampela, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KamsimE Kampasimpukka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KanahöE S -Kanan höyhenet (e85), IgE vasta-aineet
S -KanaliE Kananliha, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KanaseE Kanan seerumiproteiinit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaneliE Kaneli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaniepE Kanin epiteeli (e82), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaniG Kanin epiteeli, IgG vasta-aineet, seerumista
S -KaniliE Kaninliha (f213), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KanrhöE Kanarialinnun höyhenet (e201), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KanseeE Kanin seerumi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KanuloE Kanan uloste, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KanvirE Kanin virtsanproteiini, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-Kapto-R Kaptopriilikoe
S -Karba Karbamatsepiini, seerumista
S -Karba-V Karbamatsepiini, vapaa, seerumista
S -KardAb Kardiolipiini, vasta-aineet
P -KardAbG Kardiolipiini, IgG vasta-aineet, plasmasta
S -KarmesE S -Karvaisen mesiheinän siitepöly (g13), IgE vasta-aineet
dU-Karni-T Karnitiini, totaali, vuorokausivirtsasta
S -Karni-T Karnitiini, totaali, seerumista
S -Karni-V Karnitiini, vapaa, seerumista
S -KarpalE Karpalo, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KarpunE Karmiininpunainen E120, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaseinG Kaseiini, IgG vasta-aineet, seerumista
S -KastanE Kastanja (f299), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KatajaE Kataja, IgE vasta-aineet, seerumista
dU-Katekol Katekoliamiinit ( adr + noradr + dop ), vuorokausivirtsasta
S -KatkarE S -Katkarapu (f24), IgE vasta-aineet
S -KauraE Kaurajauho (f7), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaurspE S -Kauran siitepöly (g14), IgE vasta-aineet
Pt-KauVdUÄ Kaulan valtimoiden Doppler-UÄ (PA6DE)
B -KefaBAT Kefaleksiini basofiiliaktivaatio, verestä
S -KefaklE Kefaklori (c7), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KeimaiE Keitetty maito, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KeliSeu Keliakiaseulonta
S -KeliSu Keliakiatutkimus, suppea
Am-KELK-D KEL-geeni, DNA-tutkimus, lapsivedestä
U -KemSeul Kemiallinen seulonta, virtsasta
S -Kerulo Keruloplasmiini, seerumista
S -Ketiap Ketiapiini, seerumista
Pt-KeuAluG Keuhkojen alueellisen toiminnan gammakuvaus (GD2FN)
Pt-KeuPerG Keuhkoperfuusion gammakuvaus (GD1CN)
Pt-KeuPV-G Keuhkojen perfuusion ja ventilaation gammakuvaus (GD1QN)
Pt-KeuVenG Keuhkoventilaation gammakuvaus (GD1FN)
Ki-PAD Munuaisen histologinen tutkimus
Ki-PAD-IF Munuaisen immunofluorenssitutkimus
Sy-Kide-O Kiteet (kval), nivelnesteestä
S -KiiviE S -Kiivi (f84), IgE vasta-aineet
S -KikherE Kahviherne, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-KilMetG Kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus (koko keho) (JN5PN)
Pt-KilpirG Kilpirauhasen gammakuvaus
B -Kim-D Luuytimensiirron jälkeisen kimerismin selvittäminen PCR-menetelmällä, verestä
Bm-Kim-D Luuytimensiirron jälkeisen kimerismin selvittäminen PCR-menetelmällä, luuytimestä
B -Kim-fD Kimerismin selvittäminen solunulkoisesta (free) DNA:sta, verestä
Bm-Kim-fD Kimerismin selvittäminen solunulkoisesta (free) DNA:sta, luuytimestä
S -KimmyrE Kimalaisen myrkky, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Kinid Kinidiini, seerumista
S -KirsikE Kirsikka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KissaG Kissan hilse, IgG vasta-aineet, seerumista
S -KisshiE S -Kissan hilse (e1), IgE-vasta-aineet
B -KIT-D cKIT-geenin mutaatiohaku, verestä
Bm-KIT-D cKIT-geenin mutaatiohaku, luuytimestä
Ts-KIT-D cKIT-geenin mutaatiohaku, kudosnäytteestä
U -Kiteet Kiteet, virtsasta
Bi-Kivi Kivianalyysi, sapesta
U -Kivi Kivianalyysi, virtsasta
S -KKAb Kaliumkanava (VGKC), vasta-aineet, seerumista
dU-Kli/Kni Kortisoli/kortisoni-suhde, ei konjugoitu, vuorokausivirtsasta
Bm-KLL-Res Immunofenotyypitys, kroonisen lymfoproliferatiivisen taudin jäännöstauti, luuytimestä
B -KLLFISH Kroonisen lymfaattisen leukemian fluoresenssi in situ -hybridisaatiotutkimus, verestä
S -Klobat Klobatsaami, seerumista
S -Klona Klonatsepaami, seerumista
S -Klopi Klomipramiini, seerumista
S -Klorprm Klooripromatsiini, seerumista
S -Klotsa Klotsapiini, seerumista
Pt-KlR-Spi Kliininen rasituskoe, spiroergometria
Pt-KlR-tje Kliininen rasituskoe, työjohteinen, pyöräergometria
Pt-KlR-tjj Kliininen rasituskoe, työjohteinen, juoksumattorasitus
Pt-KlR-tjM Kliininen rasituskoe, valvova lääkäri muusta yksiköstä
Pt-Klr-Vap Kliininen rasituskoe, vapaa rasitus
Pt-KlrSpiO Kliininen rasituskoe, spiroergometria, obesiteetti
B -KML-QR BCR/ABL-geenin fuusio-RNA kroonisessa myelooisessa leukemiassa, verestä
S -KoiheiE S -Koiranheinän siitepöly (g3), IgE vasta-aineet
S -KoiperE Koiperhonen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KoiraG Koiran hilse, IgG vasta-aineet, seerumista
S -KoirhiE S- Koiran hilse (e5), IgE-vasta-aineet
S -KoiruoE Koiruoho (w5), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KoivuE S -Koivun siitepöly (t3), IgE vasta-aineet
S -KoivuG S -Koivun siitepöly (t3), IgG vasta-aineet
U -KokaCt Kokaiini, varmistus, virtsasta
fP-Kol Kolesteroli, plasmasta, paastotilassa
P -Kol Kolesteroli, plasmasta
fP-Kol-HDL Kolesteroli, high density lipoprotein, plasmasta
P -Kol-HDL Kolesteroli, high density lipoproteiinit, plasmasta
fP-Kol-LDL Kolesteroli, low density lipoprotein, plasmasta
P -Kol-LDL Kolesteroli, low density lipoproteiinit, plasmasta
S -KoLaIgE Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KoLaIgG Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgG vasta-aineet, seerumista
S -Koll7Ab Kollageeni VII, vasta-aineet, seerumista
Pt-KolVPET Eturauhasen aineenvaihdunnan PET-TT varjoaineella (KE1JR)
S -KonalbE Konalbumiini (f323, natiivi, nGal d 3), IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-KonsN-1 Lausunto neurofysiologisesta tutkimuksesta, tavallinen
Pt-KonsN-2 Neurofysiologinen konsultaatio, aikuiset ja lapset
Pt-KonsNH Neurofysiologinen konsultaatio, hoitajan tekemä, lapset
Pt-KonsNHä Lausunto neurofysiologisesta tutkimuksesta, hälytysindikaatiot, kaikki ikäryhmät
Pt-Konsuni Neurofysiologinen unikonsultaatio, lääkärin tekemä, aikuiset
B -Kontr-D Kontrollinäyte sukulaisen sekvensointitutkimukseen, verestä
Ts-Kontr-D Kontrollinäyte sukulaisen sekvensointitutkimukseen, kudosnäytteestä
S -KoopähE S -Kookospähkinä (f36), IgE-vasta-aineet
P -Kopept Kopeptiini, plasmasta
S -Kopö2Ry Kotipölyryhmä (hx2), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KorianE Korianteri, IgE vasta-aineet, seerumista
dU-Kors-V Kortisoli, vapaa, vuorokausivirtsasta
S -Korsol Kortisoli, seerumista
Sa-Korsol Kortisoli, syljestä
Pt-KoSEEG Lausunto SEEG-tutkimusvuorokaudesta
S -KostIgE Yleinen kosteusvauriopaneeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KostIgG Kosteusvauriopaneeli, yleinen, IgG vasta-aineet, seerumista
Pt-KoVEEG1 Lausunto VEEG-tutkimusvuorokaudesta
U -Kr/Krea U -Kreatiini/Kreatiniini-suhde
B -KRAS-fD KRAS-geenin mutaatiotutkimus, solunulkoinen (free) DNA
dU-Krea Kreatiniini, vuorokausivirtsasta
P -Krea Kreatiniini, plasmasta
U -Krea Kreatiniini, virtsasta
Pt-Krea-Cl Kreatiniinin poistuma
Pt-KromafG Kromaffiinikudoksen/adrenergisen kudoksen gammakuvaus (MIBG) (BC5AN)
B -KromHem Kromosomitutkimus, hematologinen, verestä
Bm-KromHem Kromosomitutkimus, hematologinen, luuytimestä
Am-Kromos Kromosomitutkimus lapsivedestä
B -Kromos Kromosomitutkimus verestä, synnynnäiset poikkeavuudet
Cv-Kromos Kromosomitutkimus istukan korion villus kudoksesta
Sk-Kromos Kromosomitutkimus ihosta
Pt-KromSpG Kromaffiinikudoksen SPET-gammakuvaus (BC5SN)
Ts-KromTuu Tuumorin kromosomitutkimus, kudosnäytteestä
P -Krtiin Kreatiini, plasmasta
S -Kryog Kryoglobuliini
S -Kryopre Kryopresipitaatin analyysi
Ks-SoluVi Ks-Kantasolusiirteen soluviljely, viability
S -KudosAb Kudosvasta-aineet pakettitutkimus, seerumista
S -KudosL Kudosvasta-aineet laaja pakettitutkimus, seerumista
S -KukaalE Kukkakaali, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Kukk2Ry Kukkaryhmä (wx2), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KukkaEr Kukkaerittely (wx5), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -KukkRyh Kukkien siitepölyryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KulpiiE Kultapiisku, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KuminaE Kumina, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KurkkuE Kurkku, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KurpitE Kurpitsa, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KursieE Kurpitsansiemen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KuusiE S -Kuusen siitepöly (t201), IgE vasta-aineet
S -KvinoaE Kvinoa, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Kyhemag Kylmähemagglutiniinit
P -KysC Kystatiini C, plasmasta
S -KyyhkyG Kyyhky (seerumiproteiinit, höyhenet ja ulosteet), IgG vasta-aineet, seerumista
S -KyyhöyE Kyyhkysen höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-KäsiErg Käsiergometria

L   (sivun alkuun)

L:E-ABO-Rh Veriryhmä ja Rh (lapset), punasoluista
L:E-CoombO L:E-Coombs, suora (sikiö/lapsi)
B -La Lasko, verestä
S -LaakerE Laakerinlehti (f278), IgE vasta-aineet, seerumista
S -LacSacE Laceyella sacchari, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LacSacG Laceyella sacchari, IgG vasta-aineet, seerumista
S -LakalbE A-laktalbumiini (f76, natiivi, nBos d 4), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Lakosam Lakosamidi, seerumista
B -LAKT-D Laktoosimalabsorptioon liittyvä geenimuutos, DNA-tutkimus verestä
Ts-Laktaas Laktaasi, kudosnäytteestä
fP-Laktaat Laktaatti, plasmasta, paastotilassa
Li-Laktaat Laktaatti, aivo-selkäydinnesteestä
Pf-Laktaat Laktaatti, pleuranesteestä
Sy-Laktaat Laktaatti, nivelnesteestä
U -LaktD+L Laktaatti, D- ja L-muoto, virtsasta
S -Lam5AbG Laminiini 5, IgG-vasta-aineet, seerumista
S -LamaheE Lampaanmaidon hera (f326), IgE vasta-aineet, seerumista
Am-Lamel Lamellaarikappaleet, lapsivedestä
S -LamlihE Lampaanliha, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LammaiE Lampaanmaito,IgE vasta-aineet, seerumista
S -LammepE S -Lampaan epiteeli (e81), IgE vasta-aineet
S -Lamotri Lamotrigiini, seerumista
S -LangAb Langerhansin saareke, vasta-aineet
S -LateksE S -Lateksi (luonnonkumi, k82), IgE vasta-aineet
B -LCHAD-D Long chain 3-hydroxyacyl CoA dehydrogenaasin puutos (LCHAD), valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-LCHAD-D Long chain 3-hydroxyacyl CoA dehydrogenaasin puutos (LCHAD), valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
P -LD Laktaattidehydrogenaasi, plasmasta
S -LD-Is Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit, seerumista
S -LDestrE S -Lepidoglyphus destructor (d71), IgE vasta-aineet
S -LDestrG Lepidoglyphus destructor, IgG vasta-aineet, seerumista
B -LDLRe-D LDL-reseptorigeenin tutkimus, FH-diagnoosi, verestä
B -LEBER-D Leberin optikusatrofia, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus verestä
S -LegiAb Legionella, vasta-aineet
-LegiNhO Legionella, nukleiinihappo (kval)
S -LeheraE Lehmänhera, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LehmhiE Lehmän hilse (e4), IgE vasta-aineet, seerumista
S -LehmäG Lehmän hilse, IgG vasta-aineet, seerumista
S -LehsalE Lehtisalaatti, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LeihiiE S -Leivinhiiva (f45), IgE vasta-aineet
-Leis-O Leishmania (kval), värjäys
S -LeisAb Leishmania, vasta-aineet, seerumista
-LeisNhO Leishmania, nukleiinihappo (kval)
U -LepnAg Legionella-antigeeni, osoitus virtsasta
S -LeppäE S -Lepän siitepöly (t2), IgE vasta-aineet
S -LeptAb Leptospira, vasta-aineet
S -Leptin Leptiini, seerumista
B -LeptNhO Leptospira, nukleiinihappo (kval), verestä
Li-LeptNhO Leptospira, nukleiinihappo (kval), aivo-selkäydinnesteestä
S -Leu-EO Leukosyyttivasta-aineet, elinsiirtoa odottava, seerumista
S -Leu-ES Leukosyyttivasta-aineet, toimivan siirrännäisen seuranta, seerumista
S -Leu-KS Leukosyyttivasta-aineet, kantasolusiirtoa odottava, seerumista
La-Leuk Leukosyytit, leukafereesinäytteestä
Pd-Leuk Leukosyytit, vatsaontelon dialyysinesteestä
S -LeukAbO Leukosyytit, vasta-aineet, seerumista
S -LeuXCDC Leukosyyttiensopivuuskoe, sytotoksiset vasta-aineet, seerumista
S -Leveti Levetirasetaami, seerumista
S -Levomep Levomepromatsiini, seerumista
S -LH Luteinisoiva hormoni, seerumista
S -Li Litium, seerumista
S -Lidokai Lidokaiini, seerumista
Se-Likvo-O Likvorin osoitus, eritteestä
S -LimetE Limetti, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LimoviE Limoviikuna (k81), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Linetso Linetsolidi, seerumista
S -LinssiE Linssi, IgE vasta-aineet, seerumista
fP-Lipaas Lipaasi, plasmasta, paastotilassa
Pd-Lipaas Lipaasi, vatsaontelon dialyysinesteestä
Se-Lipaas Lipaasi, eritteestä
fS-Lipo(a) Lipoproteiini (a), seerumista, paastotilassa
fP-LipoA1 Lipoproteiini, apo A1, plasmasta, paastotilassa
fS-LipoA1 Lipoproteiini, apo A1, seerumista
P -LipoA1 Lipoproteiini, apo A1, plasmasta
fP-LipoB Lipoproteiini, apo B, plasmasta, paastotilassa
fS-LipoB Lipoproteiini, apo B, seerumista
P -LipoB Lipoproteiini, apo B, plasmasta
-ListVi Listeria, viljely
S -LKMAb Maksa-ja munuaismikrosomi, vasta-aineet
-LLajitt Leukosyyttien lajittelu
-LMark Immunofenotyypitys, leukosyytit, ohutneulanäytteestä tai kudospalasta
B -LMark Immunofenotyypitys, akuutti leukemia, verestä
Li-LMark Leukosyyttien pintamarkkerit aivo-selkäydinnesteestä
Ts-LMark Leukosyyttien pintamarkkerit, kudosnäytteestä
Bm-LMark-H Immunofenotyypitys, akuutti leukemia, luuytimestä
Li-LMark-H Immunofenotyypitys, leukosyytit, aivo-selkäydinnesteestä
S -LohiE S -Lohi (f41), IgE vasta-aineet
S -Lorat Loratsepaami, seerumista
B -LQTSMut Synnynnäisen pitkä QT-oireyhtymän geenipaneeli, verestä
B -LQTY-D Synnynnäinen pitkä QT-oireyhtymä, KCNQ1- tai KCNH2-geenin yksittäisen mutaation tutkimus, verestä
Lr-PAD Maksan histologinen tutkimus
Pt-LRasIsk Yläraajan noniskeeminen rasitus, laktaatti-, ammoniakki- ja vCO2-seuranta
Pt-LRH-R LRH-koe
U -LSDCt Lysergihappodietyyliamidi, varmistustesti, virtsasta
S -LupispE Lupiinin siitepöly (w207), IgE vasta-aineet, seerumista
S -LupsieE Lupiininsiemen, IgE vasta-aineet, seerumista
P -LupusAk Lupusantikoagulantti, plasmasta
Pt-Luu-PET Luuston aineenvaihdunnan PET-TT (NK6DR)
Pt-LuuDynG Luuston dynaaminen/useampivaiheinen gammakuvaus (NK6BN)
S -LuumuE Luumu, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-LuuSp2Q Luuston laaja SPET ja matala-annos TT (NK6BQ)
Pt-LuuSpeG Luuston SPET-gammakuvaus (NK6SN)
Pt-LuuSpeQ Luuston SPET ja matala-annos TT (NK6AQ)
Pt-LuustoG Luuston gammakuvaus (NK6AN)
Pt-LuuTih1 Luun tiheysmittaus, 1 kohde, ilman lausuntoa, sisältää automaattisen graafisen ja numeerisen tulkintaosan Pt-LuuTih1
Pt-LuuTih2 Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta, ilman lausuntoa
Pt-LuuTih3 Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1PA) natiiviröntgen, ilman lausuntoa, sisältää automaattisen graafisen ja numeerisen tulkintaosan Pt-LuuTih3
Pt-LuuTiL1 Luun tiheysmittaus, 1 kohde, lausuttuna
Pt-LuuTiL2 Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6SA), lausuttuna
Pt-LuuTiL3 Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1RA) natiiviröntgen, lausuttuna
Pt-LuuTTBS Laaja luuntiheysmittaus (WX2RA)
Pt-LuuydiG Luuytimen gammakuvaus (NK6PN)
B -Ly-S Lymfosyyttien stimulaatiot, verestä
B -LyDiKLL Immunofenotyypitys, krooninen lymfoproliferatiivinen tauti, verestä
Bm-LyDiKLL Immunofenotyypitys, krooninen lymfoproliferatiivinen tauti, luuytimestä
S -LysotsE Lysotsyymi (k208), IgE vasta-aineet, seerumista
B -LyTbIFN M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut, verestä
Pf-LZM Lysotsyymi, pleuranesteestä
S -LZM Lysotsyymi, seerumista
B -Lääk-Hu Lääke- ja huumausaineseulonta, verestä

M   (sivun alkuun)

B -M-FISH Fluoresenssi in situ hybridisaatio, 24 väri, verestä
Bm-M-FISH Fluoresenssi in situ hybridisaatio, 24 väri, luuytimestä
Ts-M-FISH Fluoresenssi in situ hybridisaatio, 24 väri, kudosnäytteestä
S -M226E Staphylococcal enterotoxin TSST(m226), IgE vasta-aineet, seerumista
S -MaapähE S -Maapähkinä (f13), IgE-vasta-aineet
fP-Mabi-La fP-Mahalaukun biomerkkiainetutkimus, laaja
S -MAGAb Myeliiniin assosioituva glykoproteiini (MAG), vasta-aineet, seerumista
Pt-MahaFuG Mahalaukun toiminnan gammakuvaus (JD1FN)
S -MaissiE S -Maissi (f8), IgE vasta-aineet
S -MaitoE S -Maito (f2), IgE vasta-aineet
S -MakapäE Makadamiapähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista
B -Makon-D Äidin solujen kontaminaatio, DNA-tutkimus
Ts-MaKon-D Äidin solujen kontaminaatio, DNA-tutkimus
S -MakrilE Makrilli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MaksaAb Maksan autovasta-aineet, immunoblotting-tutkimus
S -MallasE Mallas, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MalSppE Malassezia spp (m227), IgE vasta-aineet, seerumista
Ts-Maltaas Maltaasi, kudosnäytteestä
S -MandarE Mandariini, IgE vasta-aineet, seerumista
U -Mandel Mantelihappo, virtsasta
S -ManeilE Mausteneilikka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MangoE S -Mango (f91), IgE vasta-aineet
S -MansikE S -Mansikka (f44), IgE vasta-aineet
S -MantelE Manteli, IgE vasta-aineet, seerumista
U -MaPGa Manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo, virtsasta
S -MarsepE S -Marsun epiteeli (e6), IgE-vasta-aineet
S -MarsuG Marsun epiteeli, IgG vasta-aineet, seerumista
S -MatoAb Matovasta-aineet eosinofiliapotilaalta, seerumista
-MatoLm Mato, lajimääritys (makroskooppinen mato)
S -Maufx70 Mausteet fx70, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Maufx71 Mausteet fx71, IgE vasta-aineet, seerumista
-MbViVr Mykobakteeri, viljely ja värjäystutkimukset (-TbVrVi ym.)
B -MCAD-D Medium chain acyl CoA dehydrogenaasin puutos (MCAD), ACADM-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-MCAD-D Medium chain acyl CoA dehydrogenaasin puutos (MCAD), ACADM-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -MDIE S -Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (MDI; k76), IgE vasta-aineet
-MDRsVi Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely
B -MEB-D Lihas-silmä-aivo-oireyhtymä (MEB), POMGNT1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-MEB-D Lihas-silmä-aivo-oireyhtymä (MEB), POMGNT1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
Pt-MeckelG Ektooppisen mahalaukun limakalvon gammakuvaus (Meckelin divertikkeli) (JF1PN)
B -MECP2-D Rettin oireyhtymä, Methyl-CpG binding proteiini 2-geenin (MECP2) geenivirhe verestä
B -MECP2Y Rettin oireyhtymä, yksittäisen MECP2-geenin mutaation DNA-tutkimus, verestä
Pt-Meet2 Potilastapauksen kliinispatologinen käsittely kokouksessa, annetaan lisälausunto
Pt-Meeting Potilastapauksen kliinispatologinen käsittely kokouksessa, ei lisälausuntoa
Pt-MEG-3 Magnetoenkefalografia (MEG), laaja ad 3h, interiktaalinen, lapset ja aikuiset
Pt-MEG-Et Magnetoenkefalografia (MEG), erikoistekniikka ad 6h, lapset ja aikuiset
S -MehmyrE S -Mehiläisen myrkky (i1), IgE vasta-aineet
S -MehmyrG Mehiläinen, IgG vasta-aineet, seerumista
S -MeiramE Meirami, IgE vasta-aineet, seerumista
B -MELAS-D MELAS-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus verestä
Ts-MELAS-D MELAS-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä
Sa-Melat Melatoniini, syljestä, syljestä
S -MeloniE S -Meloni (f87), IgE vasta-aineet
B -MEN11-D Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, MEN1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
S -Metad Metadoni, seerumista
U -MetadCt Metadoni, varmistus, virtsasta
Pt-MetakP Pt-Metakoliiniprovokaatio, bronkospasminen tutkimus
U -MetfeCt Metyylifenidaatti, varmistus, virtsasta
U -Methipp Metyylihippuurihappo, virtsasta
S -MetlehE Metsälehmus, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MetMal Metyylimalonaatti, seerumista
dU-MetNor Metanefriini ja normetanefriini, vuorokausivirtsasta
S -MetNor Metanefriini ja normetanefriini, seerumista
dU-Mg Magnesium, vuorokausivirtsasta
P -Mg Magnesium, plasmasta
U -Mg Magnesium, virtsasta
Bm-MGGFe MGG- ja rautavärjäys, luuytimestä
Ts-MGMTmet MGMT-geenin promoottorialueen metylaatiotutkimus, kudosnäytteestä
dU-MHistam Metyylihistamiini, vuorokausivirtsasta
S -Mians Mianseriini, seerumista
-MICAe Bakteeri, aerobinen ja anaerobinen, MIC-määritys
S -MicFaeE Micropolyspora faeni, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MicFaeG Micropolyspora faeni, IgG vasta-aineet, seerumista
-MicrsVr Microsporidia, värjäys
S -Midats Midatsolaami, seerumista
B -MiFi Mikrofilariat, verestä
S -MinkkiE Minkki (epiteeli), IgE vasta-aineet, seerumista
B -minMut Harvinaisen mutaation DNA-tutkimus verestä, jatkotutkimus
Ts-minMut Harvinaisen mutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä, jatkotutkimus
S -MinttuE Minttu, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MitoAb Mitokondria, vasta-aineet
Ts-Mitoent Mitokondrioentsyymit, kudosnäytteestä
Ts-Mitok-D Mitokondriaalisen DNA:n rakennemuutosten tutkimus kudosnäytteestä
P -Mitotan Mitotaani (Lysodren), plasmasta
B -MKexom Molekyylikaryotyypitys, eksonitasoiset muutokset, verestä
Ts-MKexom Molekyylikaryotyypitys, eksonitasoiset muutokset,kudoksesta
B -MKlihas Molekyylikaryotyypitys, neuromuskulaaritauteihin kohdennettu tutkimus, verestä
B -MKS-D Meckelin oireyhtymä, MKS1- ja CC2D2A-geenien valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä
Ts-MKS-D Meckelin oireyhtymä, MKS1- ja CC2D2A-geenien valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä
Am-MKsyn Molekyylikaryotyypitys synnynnäiset poikkeavuudet, lapsivedestä
B -MKsyn Molekyylikaryotyypitys synnynnäiset poikkeavuudet (array), verestä
Cv-MKsyn Molekyylikaryotyypitys synnynnäiset poikkeavuudet, sikiön suonikalvon nukkalisäkkeestä
Ts-MKsyn Molekyylikaryotyypitys synnynnäiset poikkeavuudet (array), kudosnäytteestä
B -MKvan Molekyylikaryotyypitys vanhemman kontrollitutkimus, verestä
Bm-MM-IFT Immunofenotyypitys, multippeli myelooma, luuytimestä
B -Mn Mangaani, verestä
U -Mn Mangaani, virtsasta
Li-MOGAb Myeliinioligodendrosyyttiglykoproteiini, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -MOGAb Myeliinioligodendrosyyttiglykoproteiini, vasta-aineet, seerumista
S -Moklob Moklobemidi, seerumista
S -Moksifl Moksifloksasiini, seerumista
dU-MOMA Metoksihydroksimandelaatti, vuorokausivirtsasta
S -MonAb-O Mononukleoosi, vasta-aineet (kval), seerumista
S -MorbAb Tuhkarokkovirus, vasta-aineet
-MorbNhO Tuhkarokkovirus, nukleiinihappo (kval)
B -Morfo Solujen morfologinen tarkastelu, verestä
S -MorphiE Morphine, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MPOAbG Myeloperoksidaasi, IgG-vasta-aineet
Bm-MRD-ALL Immunofenotyypitys, akuutin B-soluisen lymfoblastileukemian jäännöstauti, luuytimestä
B -MRDMut Kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, verestä
Bm-MRDMut Kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, luuydinnäytteestä
Ts-MRDMut Kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, kudosnäytteestä
-MRSANhO Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA), nukleiinihapon osoitus
-MRSAVi Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA), viljely
Ts-MSIpika Mikrosatelliitti-instabiliteetti (MSI-H) tutkimus, kudosnäytteestä
Pt-MSLT Nukahtamisviivetutkimus (MSLT), lapset
S -MTX Metotreksaatti, seerumista
S -MucRacE S -Mucor racemosus (m4), IgE vasta-aineet
S -MucRacG Mucor racemosus, IgG vasta-aineet, seerumista
B -MUL-D Mulibrey-nanismi, MUL-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-MUL-D Mulibrey-nanismi, MUL-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -MunakeE S -Munankeltuainen (f75), IgE vasta-aineet
S -MunaRyh Kananmunaryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MunavaE S -Munanvalkuainen (f1), IgE vasta-aineet
Pt-MunDMSG Munuaisparenkyymin gammakuvaus (KA1AN)
Pt-MunFunG Munuaistoiminnan gammakuvaus (KA1FN)
S -MunkoiE Munakoiso, IgE vasta-aineet , seerumista
S -MuSKAb Lihasspesifinen tyrosiinikinaasi, vasta-aineet, seerumista
S -MuskukE Muskottikukka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MuspipE Mustapippuri, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MuspähE Muskottipähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MustekE Mustekala, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MustikE Mustikka, IgE vasta-aineet, seerumista
Ym-MuuAll Muu allergeeni, ympäristöstä
B -MuuBAT Muu basofiiliaktivaatio, mikä?, verestä
Pt-MWT Hereilläpysymistutkimus (MWT), aikuiset
B -MxA MxA -tutkimus, verestä
Li-MYD88-D MYD88-geenin mutaatiotutkimus, likvorista
B -MyelMut Syöpägeenipaneeli myelooisten leukemioiden somaattisille muutoksille, verestä
Bm-MyelMut Syöpägeenipaneeli myeloisten leukemioiden somaattisille muutoksille, luuytimestä
Ts-MyelMut Syöpägeenipaneeli myelooisten leukemioiden somaattisille muutoksille, kudosnäytteestä
-MygeHe Mycoplasma genitalium, herkkyysmääritys
-MygeNhO Mycoplasma genitalium, nukleiinihappo (kval)
U -MygeNhO U -Mycoplasma genitalium, nukleiinihappo (kval)
B -MYH-D Periytyvä MYH-geenivirheisiin liittyvä polypoosi; tavall. mutaatioiden DNA-tutkimus verestä
Ts-MYH-D Periytyvä MYH-geenivirheisiin liittyvä polypoosi; tavall. mutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä
-MyHeCp Mycoplasma pneumoniae ja Chlamydia pneumoniae, nukleiinihappo (kval) ja Mycoplasma pneumoniae-herkkyys
-Myle Mycobacterium leprae
P -Myogl Myoglobiini, plasmasta
S -MyosAb Myosiittitutkimus, vasta-aineet, seerumista
P -MyPA Mykofenolihappo, plasmasta
S -MypnAb Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet
-MypnNhO Mycoplasma pneumoniae, nukleiinihappo (kval)
-Myrkyt Myrkytyspaketti (B -, U - ja -Intoks)
S -MäntyE Männyn siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista

N   (sivun alkuun)

Pt-N2-SB Nitrografia, single breath
Di-Na Natrium, dialyysinesteestä
dU-Na Natrium, vuorokausivirtsasta
P -Na Natrium, plasmasta
U -Na Natrium, virtsasta
B -NAIT Immuunitrombopeniatutkimus, vastasyntyneen, verestä
S -nAmba1E S -Tuoksukki, natiivi (nAmb a 1, w230), IgE vasta-aineet
S -nAnac2E S -Ananas, natiivi (nAna c 2 Bromelin, k202), IgE vasta-aineet
B -NARP-D NARP-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaation tutkimus verestä
Ts-NARP-D NARP-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaation tutkimus kudosnäytteestä
S -nArtv1E S -Pujo, natiivi (nArt v 1, w231), IgE vasta-aineet
S -nArtv3E S -Pujo, natiivi (nArt v 3, w233), IgE vasta-aineet
S -Natal Natalitsumabi, seerumista
S -NatsuAb Natalitsumabi, vasta-aineet, seerumista
S -NaudliE S -Naudanliha (f27), IgE vasta-aineet
S -nBosd6E S -Naudan seerumialbumiinin, natiivi (Bos d 6 BSA, e204), IgE vasta-aineet
S -nCanf3E S -Koiran seerumialbumiini, natiivi (nCan f 3, e221), IgE vasta-aineet
S -nCupa1E S -Sypressi, natiivi (nCup a 1, t226), IgE vasta-aineet
S -nCynd1E S -Varvasheinä, natiivi (nCyn d 1, g216), IgE vasta-aineet
S -nDerp1E S -D. Pteronyssinus, natiivi (nDer p 1, d202), IgE vasta-aineet
Ne-PAD Hermon neuropatologinen tutkimus
Li-NeGadAb Neuronaaliset glutamaattidekarboksylaasi (GAD) vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -NeGadAb Neuronaaliset glutamaattidekarboksylaasi (GAD) vasta-aineet, seerumista
Se-Neste-O Nesteen osoitus, eritteestä
-NeurSyf Neurosyfilis, pakettitutkimus seerumista ja aivoselkäydinnesteestä
B -NeutOks Neutrofiilien oksidaatiokyky, verestä
S -nFeld2E S -Kissan seerumialbumiinin (Fel d 2, e220), IgE vasta-aineet
Pt-NFS NAFLD Fibrosis Score
S -nGlym5E S -Soijapapu, natiivi (nGly m 5, f431), IgE vasta-aineet
S -nGlym6E S -Soijapapu, natiivi (nGly M 6, f432), IgE-vasta-aineet
B -NGSgMT3 Mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, verestä
Ts-NGSgMT3 Mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä
B -NGSmMT2 Mitokondrio-DNA:n läpisekvensointi NGS-menetelmällä, verestä
Ts-NGSmMT2 Mitokondrio-DNA:n läpisekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä, kudosnäytteestä
B -NGSpMT1 Mitokondrio-DNA:n ja mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, verestä
Ts-NGSpMT1 Mitokondrio-DNA:n ja mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä
fP-NH4-ion Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa
U -Ni Nikkeli, virtsasta
S -NiitnuE Niittynurmikan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
B -NIPTtri Sikiön trisomiatutkimus äidin verinäytteestä, verestä
-NiveNhO Nivelnesteen mikrobit, nukleiinihappo (kval)
S -nKaseiE S -Kaseiini, natiivi (f78, nBos d 8), IgE vasta-aineet
Li-NMDARAb NMDA-reseptori (NR1), vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -NMDARAb NMDA-reseptori (NR1), vasta-aineet, seerumista
Pt-NMUS-1 ENMG-tutkimuksen yhteydessä tehtävä neuromuskulaarinen UÄ, aikuiset
Pt-NO-ex Uloshengityskaasun typpioksidi
-NocaVi Nocardia, viljely
S -NokkonE Nokkonen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -nOlee1E S -Öljypuu, natiivi (nOle e 1, t224), IgE vasta-aineet
B -NoonMut Noonanin oireyhtymän geenipaneeli, verestä
Ts-NoonMut Noonanin oireyhtymän geenipaneeli, kudosnäytteestä
F -NoroNhO Norovirus, nukleiinihappo (kval)
S -Nortrip Nortriptyliini, seerumista
Pt-NOtto Näytteenottomaksu
B -NPH1-D Nefronoftiisi, kromosomi 2q13 deleetion tutkimus verestä
Ts-NPH1-D Nefronoftiisi, kromosomi 2q13 deleetion tutkimus kudosnäytteestä
S -nPhlp4E S -Timotei, natiivi (nPhl p 4, g208), IgE vasta-aineet
B -NPHS1-D Kongenitaalinefroosi (CNF), NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä
Ts-NPHS1-D Kongenitaalinefroosi (CNF), NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä
B -NPM1-QR Nukleofosmiinigeenin kvantatiivinen jäännöstautianalyysi, verestä
Bm-NPM1-QR Nukleofosmiinigeenin kvantatiivinen jäännöstautianalyysi, luuytimestä
S -nSalk1E S -Otakilokki, natiivi (nSal k 1, w232), IgE vasta-aineet
Li-NSE Neuronispesifinen enolaasi, aivo-selkäydinnesteestä
S -NSE Neuronispesifinen enolaasi, seerumista
Ts-NT1Mut Syöpägeenipaneeli aivokasvainten somaattisille muutoksille, kudosnäytteestä
Pt-nTMS-Pu Puhealueiden paikannus, aikuiset ja lapset
-NUDT15 NUDT15-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
U -NukahCt Nukahtamislääkkeet (tsaleploni, tsolpideemi, tsopikloni), virtsasta
S -NurnatE S -Nurminatan siitepöly (g4), IgE vasta-aineet
S -NurpunE S -Nurmipuntarpään siitepöly (g16), IgE vasta-aineet

O   (sivun alkuun)

Pt-Obd-1 Obduktio, aikuinen
Pt-Obd-2 Obduktio, lapsi
Pt-Obd-6 Obduktio, metabolinen
Pt-ObdPika Päivystysobduktio, aikuinen
B -OHButM Beeta-hydroksibutyraatti, pika, verestä
P -OHButyr Beeta-hydroksibutyraatti, plasmasta
S -OHKarba Hydroksikarbatsepiini, seerumista
S -OHKloro Hydroksiklorokiini, seerumista
S -OhraE Ohrajauho (f6), IgE vasta-aineet, seerumista
S -OhraspE S -Ohran siitepöly (g201), IgE vasta-aineet
dU-Oksal Oksalaatti, vuorokausivirtsasta
P -Oksal Oksalaatti, plasmasta
U -OksikCt Oksikodoni, varmistus, virtsasta
S -Olants Olantsapiini, seerumista
U -Oligs U -Oligosakkaridit
S -OliiviE Oliivi (musta), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Om5GliE S -Vehnä, rekombinantti (rTri a 19, Omega-5 Gliadin, f416), IgE vasta-aineet
S -OmenaE S -Omena (f49), IgE vasta-aineet
-Onch-O Onchocerca (kval)
U -OpiaaCt Opiaatit, varmistus, virtsasta
S -OreganE Oregano, IgE vasta-aineet, seerumista
Li-OreksA Oreksiini A, aivo-selkäydinnesteestä
U -Orgah Orgaaniset hapot, semikvantitatiivinen, virtsasta
U -Orotaat Orotaatti, virtsasta
Pt-Ortos-R Ortostaattinen koe
nU-Osmol Osmolaliteetti, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
P -Osmol Osmolaliteetti, plasmasta
S -Osmol Osmolaliteetti, seerumista
U -Osmol Osmolaliteetti, virtsasta
S -Osteoca Osteokalsiini, seerumista
S -OsteriE Osteri, IgE vasta-aineet, seerumista
S -OtakilE Otakilokki (w11), IgE vasta-aineet, seerumista
S -OtsuAbG Orientia tsutsugamushi, IgG-vasta-aineet, seerumista
S -OvalbuE Ovalbumiini (f232, natiivi, nGal d 2), IgE vasta-aineet, seerumista
S -OvomukE Ovomukoidi (f233, natiivi, nGal d 1), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Oxpam Oksatsepaami, seerumista

P   (sivun alkuun)

Pt-Paasto Paastotutkimus (glukoosi ja insuliini)
Bm-PAD Luuytimen histologinen tutkimus
Bo-PAD Luun tai kovakudoksen histologinen tutkimus
Ln-PAD Imusolmukkeen histologinen tutkimus
Lu-PAD Keuhkon histologinen tutkimus
M -PAD Lihaksen neuropatologinen tutkimus
Pl-PAD Istukan histologinen tutkimus
Ts-PAD-1 Kudosnäytteen histologinen tutkimus, pieni kudosnäyte
Ts-PAD-3 Kudosnäytteen histologinen tutkimus, suppea leikkauspreparaatti
Bo-PAD-4 Luu- tai pehmytkudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Gi-PAD-4 Gi-alueen näytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Lu-PAD-4 Keuhkonäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Ts-PAD-4 Kudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Ts-PAD-5 Kudosnäytteen histologinen tutkimus, erittäin laaja leikkauspreparaatti, kudosnäytteestä
Ts-Pad-Bio Pad-Biopankki, kudosnäytteestä
Sk-PAD-IF Ihon ja limakalvojen immunofluoresenssitutkimus
Ts-PAD-IH Immunohistokemiallinen tutkimus kudosnäytteestä
Ts-PAD-ISH In situ-hybridisaatiotutkimus, kudosnäytteestä
Ts-PAD-PNB Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus, kudosnäytteestä
Ts-PAD4-Hn Pään ja kaulan alueen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
Ts-PADBrea Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus, kudosnäytteestä
Ts-PADColo Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus, kudosnäytteestä
Ts-PADEndo Kohdun limakalvon histologisen materiaalin tutkimus
Ts-PADGast Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus
Sk-PADIhot Ihottumanäytteen histologinen tutkimus
Ts-PADKert Kertymätautiepäilytutkimus kudosnäytteestä
Ts-PADKolp Kolposkopianäytteiden histologinen tutkimus
Ts-PADpika Kudosnäytteen pikaleiketutkimus
Ts-PADPros Prostatabiopsian histologinen tutkimus
Ln-PADSent Vartijaimusolmuketutkimus (sentinel node)
S -PajuE Pajun siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
-PalovVi Palovammapotilas, bakteeriviljely
B -Panel-L Suuri geenipaneeli, verestä
Ts-Panel-L Suuri geenipaneeli, kudosnäytteestä
Ts-Panel-M Keskikokoinen geenipaneeli, kudosnäytteestä
B -Panel-S Pieni geenipaneeli, verestä
Ts-Panel-S Pieni geenipaneeli, kudosnäytteestä
Pt-Papa-1 Gynekologinen irtosolunäyte
Pt-Papa-2 Gynekologinen irtosolututkimus, seulonta
Pt-PapaHPV Diagnostinen gynekologinen irtosolunäyte, josta HPV-tutkimus pyydetty erikseen.
S -PapaijE S -Papaija (f293), IgE vasta-aineet
S -PappCE PappC, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PaprikE S -Paprika (f218), IgE vasta-aineet
S -PapuhöE S -Papukaijan höyhenet (e213), IgE vasta-aineet
S -PapukaG Papukaija (seerumiproteiinit, höyhenet ja ulosteet), IgG vasta-aineet, seerumista
S -PapuvaE Valkoinen papu, IgE vasta-aineet, seerumista
-Para-O Parasiitit, kudospalasta tai kudosnesteestä (imprint eli leimausnäyte)
F -Para-O Parasiitit, ulosteesta (Alkueläinten kystat, madot, madonmunat, toukat)
Sk-Para-O Parasiitit, iholta
-ParaAb Parasiitti, vasta-aineet (Tutkimukset parasiittilajeittain)
S -ParagAb Paragonimus, vasta-aineet, seerumista
F -ParaNhO Ulosteen parasiitit, nukleiinihappo (kval), ulosteesta
S -ParapäE Parapähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Paras Parasetamoli, seerumista
Pt-ParaSpQ Lisäkilpirauhasen SPET ja matala-annos-TT (BB1AQ)
-PareNhO Parechovirus, nukleiinihappo (kval)
Li-PareNhO Parechovirus, nukleiinihappo (kval), aivo-selkäydinnesteestä
S -PareNhO Parechovirus, nukleiinihappo (kval), seerumista
S -ParoAb Sikotautivirus, vasta-aineet
S -Paroks Paroksetiini, seerumista
-ParoNhO Sikotautivirus, nukleiinihappo (kval)
S -ParsaE Parsa, IgE vasta-aineet, seerumista
S -ParsakE Parsakaali, IgE vasta-aineet, seerumista
S -ParvAb Parvorokkovirus, vasta-aineet
-ParvNhO Parvorokkovirus, nukleiinihappo (kval)
S -ParvNhO Parvorokkovirus, nukleiinihappo (kval)
S -PassheE S -Passiohedelmä (f294), IgE vasta-aineet
Pt-PAsSieR Pystyasennon sietokoe
-PAXRNA RNA:n eristys, erikoisputki
B -Pb Lyijy, verestä
nU-PBG Porfobilinogeeni, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
U -PBG Porfobilinogeeni, virtsasta
U -PBG-O Porfobilinogeeni (kval), virtsasta
P -PBMCbio Eristetyt PBMC-solut, verestä, plasmasta
P -PC Proteiini C, plasmasta
P -PC-Ag Proteiini C, antigeeni, plasmasta
S -PcomyAb Paracoccidioidomyces, vasta-aineet, seerumista
Ts-PCR-Kim Kimerismin selvittäminen PCR-menetelmällä, kudosnäytteestä
P -PCT Prokalsitoniini, plasmasta
B -PCT-D Porphyria cutanea tardan familiaarisen muodon DNA-tutkimus, verestä
S -PeiphöE S -Peipon höyhenet (e214), IgE vasta-aineet
S -PekpähE Pekaanipähkinä, IgE-vasta-aineet, seerumista
S -PelsieE Pellavansiemen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PemfiAb Pemfigoidi, BP180-antigeeni, vasta-aineet
S -PenFreE Penicillium frequentans, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PenFreG Penicillium frequentans, IgG vasta-aineet, seerumista
S -PenNotE S -Penicillium notatum (P. chrysogenum, m1), IgE vasta-aineet
S -PenNotG Penicillium notatum, IgG vasta-aineet, seerumista
S -PenSppE Penicillium spp, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PenSppG S -Penicillium spp. (Gm27), IgG vasta-aineet
Pt-Pent-R1 Pentagastriinikoe, subkutaaninen
Pt-Pent-R2 Pentagastriinikoe, intravenöösi
Pt-PentHoi Vaativa inhalaatiohoito
fS-Pepsin1 Pepsinogeeni 1, seerumista
S -PepäspE Pekaanipähkinä siitepöly (t22), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Perampa Perampaneeli, seerumista
S -Perfen Perfenatsiini, seerumista
Pt-PernaG Pernan ja lisäpernan gammakuvaus (JM1AN)
S -PersikE S -Persikka (f95), IgE vasta-aineet
S -PersilE Persilja, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PersimE Persimoni, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PerunaE S -Peruna (f35), IgE vasta-aineet
B -PEth Fosfatidyylietanoli, verestä
B -PGx-D Farmakogeneettinen paneeli, DNA-tutkimus verestä
S -PhlebAb Phlebovirus, vasta-aineet
S -Phlp5bE Timotei, rekombinantti (rPhl p 5b, g215), IgE vasta-aineet, seerumista
S -PhoBetE Phoma betae (m13), IgE vasta-aineet, seerumista
S -PholcoE Pholcodine, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PhomBeG Phoma betae, IgG vasta-aineet, seerumista
dU-Pi Fosfaatti, epäorgaaninen, vuorokausivirtsasta
P -Pi Fosfaatti, epäorgaaninen, plasmasta
U -Pi Fosfaatti, epäorgaaninen, virtsasta
-PicoNhO Pikornavirus, nukleiinihappo (kval)
F -PicoNhO Pikornavirus, nukleiinihappo (kval), ulosteesta
Li-PicoNhO Pikornavirus, nukleiinihappo (kval), aivo-selkäydinnesteestä
S -PicoNhO Pikornavirus, nukleiinihappo (kval), seerumista
S -PIIINP Prokollageeni III:n aminoterminaalinen propeptidi, seerumista
Ts-Pika2 Kudosnäytteen pikaleiketutkimus, klo 15.30-18.00
Ts-Pika3 Kudosnäytteen pikaleiketutkimus, klo 18.00-8.00, viikonloppu, pyhät
S -PimakrE Piikkimakrilli (f60), IgE vasta-aineet, seerumista
S -PinaatE Pinaatti, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PINP Prokollageeni I:n aminoterminaalinen propeptidi, seerumista
S -PinsieE Pinjansiemen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PisPakE Pistiäisallergian selvittelypaketti, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PistaaE Pistaasi, IgE vasta-aineet, seerumista
E -PK Pyruvaattikinaasi, punasoluista
B -PKD1/2 Autosomissa vallitsevasti periytyvä munuaisten rakkulatauti,PKD1-ja PKD2-geenien DNA-tutkimus verestä, verestä
S -PLA2RAb Fosfolipaasi-A2-reseptori, vasta-aineet, seerumista
P -PLAb Fosfolipidi, vasta-aineet, plasmasta
B -Plas-O Malariaplasmodit (kval)
S -PlasAb Plasmodium, vasta-aineet
F -PlesVi Plesiomonas shigelloides, viljely ulosteesta
S -PlihAb Poikkijuovalihas, vasta-aineet
B -PML-QR PML/RARA geenien fuusio-RNA, verestä
Bm-PML-QR PML/RARA-geenien fuusio-RNA: t(15:17), kvantitatiivinen, luuytimestä
-PncaNhO Pneumocystis jirovecii, nukleiinihappo (kval)
B -PNH-La PNH laaja tutkimus (punasolut, granulosyytit, monosyytit), verestä
Pt-PoAmLM1 Yöpolygrafia, ambulatorinen, jalkaliikerekisteröinnein
Pt-PoAmLM2 Yöpolygrafia, ambulatorinen, lapselle, jalkaliikerekisteröinnein
-pocABRC Influenssa A/B, RSV ja COVID-19-koronavirus, POC-nukleiinihaponosoitus (kval)
Pt-Pol-eiL Yöpolygrafia, ambulatorinen
Pt-PolAmb Yöpolygrafia, aikuiset
Pt-PolAmb2 Yöpolygrafia, ambulatorinen, lapselle
Ts-POLEMut POLE-geenin mutaatiotutkimus, kudoksesta
B -POLG-D Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, POLG-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä
Ts-POLG-D Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, POLG-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, kudosnäytteestä
B -POLGY-D Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, yksittäisen POLG-geenin mutaation DNA-tutkimus verestä
F -Poli-Vi Polio, viljely, ulosteesta
B -Porf Porfyriinit, verestä (punasoluista)
F -Porf Porfyriinit, ulosteesta
nU-Porf Porfyriinit, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
U -Porf Porfyriinit, virtsasta
P -Porf-O Porfyriinit, kvalitatiivinen, plasmasta
U -Porf-O Porfyriinit (kval), virtsasta
S -PorkkaE S -Porkkana (f31), IgE vasta-aineet
S -Posak Posakonatsoli
U -PoVNh Polyoomavirus, nukleiinihappo (kvant), virtsasta
S -PoxAb Orthopoxvirus, vasta-aineet
-PoxNhO Orthopoxvirus, nukleiinihapon osoittaminen (kval)
-PoxPAK Orthopoxvirus, osoitus
fS-PP Haimaperäinen peptidi, seerumista, paastotilassa
Pp-BaktNh Pp -Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku
B -PP-Zn/V Sinkkiin sitoutuneen ja vapaan protoporfyriinin suhde, verestä
S -Pr3Ab S-Proteinaasi 3, IgG-vasta-aineet
S -Prealb Prealbumiini, seerumista
S -PrealbL Prealbumiini, lapset, seerumista, seerumista
U -PregaCt Pregabaliini, varmistus, virtsasta
S -Pregnlo Pregnenoloni, seerumista
S -Primid Primidoni, seerumista
S -PRL Prolaktiini, seerumista
S -PRLkrom Prolaktiini, kromatografinen, seerumista
S -PRLmakr Prolaktiini, makro, seerumista
P -proBNP Natriureettinen peptidi, B -tyypin N-terminaalinen propeptidi, plasmasta
S -PROG Progesteroni, seerumista
U -ProKre Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta
S -Propfen Propafenoni, seerumista
As-Prot Proteiini, askitesnesteestä
cU-Prot Proteiini, keräysvirtsasta
dU-Prot Proteiini, vuorokausivirtsasta
Li-Prot Proteiini, aivo-selkäydinnesteestä
Pf-Prot Proteiini, pleuranesteestä
S -Prot Proteiini, seerumista
Sy-Prot Proteiini, nivelnesteestä
U -Prot Proteiini, virtsasta
dU-Prot-Fr Proteiini, fraktiot, vuorokausivirtsasta
Li-Prot-Fr Proteiini, fraktiot, aivo-selkäydinnesteestä
S -Prot-Fr Proteiini, fraktiot, seerumista
U -Prot-Fr Proteiini, fraktiot, virtsasta
S -ProtamE Protamiini, IgE vasta-aineet, seerumista
B -ProtC-D Proteiini C mutaatio W380G, DNA, verestä
Ts-PrP-IH Proteaasispesifin patologisen prioniproteiinin osoittaminen immunohistokemiallisesti CJD-turvalaboratoriossa, kudosnäytteestä
P -PS Proteiini S, plasmasta
P -PS-Ag Proteiini S, antigeeni, plasmasta
P -PS-AgV Proteiini S, antigeeni, vapaa, plasmasta
B -PS1d9-D Preseniliini1-geenin eksoni 9:n deleetion DNA-tutkimus verestä
P -PSA Prostataspesifinen antigeeni, plasmasta
P -PSA-suh Prostataspesifinen antigeeni, suhde, plasmasta
B -PseudTr Pseudotrombopeniatutkimus, verestä
Pt-PSG Laaja unipolygrafia, unilaboratoriossa, aikuiset
Pt-PSG-Amb Unipolygrafia (PSG, sis. univaiheet) kotona
Pt-PSG-Et Unipolygrafia, päiväaikainen, lapset
Pt-PSG-lab Unipolygrafia unilaboratoriossa, aikuiset
Pt-PSG-T Unipolygrafia unilaboratoriossa, ilman lausuntoa, lapset
S -PsolAb Parietaalisolu, vasta-aineet
PT-EKG-SR EKG, suurresoluutiotutkimus
fP-PTH Parathormoni, plasmasta, paastotilassa
P -PTHrP Paratyreoideahormonin kaltainen peptidi, plasmasta
S -PujoE S -Pujon siitepöly (w6), IgE vasta-aineet
S -PujoG Pujon siitepöly, IgG vasta-aineet, seerumista
S -PumpulE S -Pumpuli (o1), IgE vasta-aineet
S -PunajuE Punajuuri, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PunkamE Punakampela, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Puu9Er Puuerittely (tx9), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Puu9Ry Puuryhmä (tx9), IgE vasta-aineet, seerumista
S -PuumAb Puumalavirus, vasta-aineet
S -PuuvsiE Puuvillansiemen, IgE vasta-aineet, seerumista
Bm-PVK Perusverenkuva, luuytimestä
La-PVK Perusverenkuva, leukafereesinäytteestä
B -PVK+Eo B-Perusverenkuva, trombosyytit ja eosinofiilit
B -PVK+Ne Perusverenkuva, trombosyytit ja neutrofiilit, verestä
B -PVK+NeR Perusverenkuva, trombosyytit, neutrofiilit ja retikulosyytit, verestä
B -PVK+TKD Perusverenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta, koneellinen, verestä
uB-PVK+TKD Perusverenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta, koneellinen, napaverestä
B -PVKT Perusverenkuva ja trombosyytit, verestä
uB-PVKT Perusverenkuva ja trombosyytit, napaverestä
uB-PVKT-pu uB -Perusverenkuva ja trombosyytit (napaveripunktio)
B -PVKT+Re Retikulosyytit, perusverenkuva ja trombosyytit
B -PVKTKDR Perusverenkuva, leukos. kon.eritt., trombos. ja retikulos., verestä
B -PVKTNeE Perusverenkuva, trombosyytit, neutrofiilit ja eosinofiilit, verestä
B -PWS-D Prader-Willi oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä
U -Pyr 1-Pyrenoli (Hydroksipyreeni), virtsasta
B -Pyruv Pyruvaatti, verestä
Li-Pyruv Pyruvaatti, aivo-selkäydinnesteestä
S -PyökkiE Pyökki, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Päh22Er Pähkinäerittely (fx22), IgE vasta-aineet, seerumista
S -PähComE Pähkinäerittely ja komponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Pähk1Er Pähkinäerittely (fx1),IgE vasta-aineet, seerumista
S -Pähk1Ry Pähkinäryhmä (fx1), IgE vasta-aineet, seerumista
S -PähPakE Pähkinäallergian selvittelypaketti, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PähpenE Pähkinäpensaan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PäivkE S -Päivänkakkaran siitepöly (w7), IgE vasta-aineet
S -PäärynE Päärynä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PölyEr S -Pölyerittely (phad), IgE vasta-aineet

R   (sivun alkuun)

S -RabiAb Rabiesvirus, vasta-aineet
S -rActd8E rAct d 8 (f430, rekombinantti, kiivi), IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-RadFosH Radiofosforihoito
Pt-RadJodH Radiojodihoito, kilpirauhaskudos
S -RaiheiE S -Englannin raiheinän siitepöly (g5), IgE vasta-aineet
S -RakuunE Rakuuna, IgE vasta-aineet, seerumista
S -rAlta1E S -Alternaria alternata, rekombinantti (rAlt a 1, m229), IgE vasta-aineet
S -rAnao3E S -Cashewpähkinä, rekombinantti (rAna o 3, f443), IgE vasta-aineet
S -rApi10E S -Mehiläisen myrkky, rekombinantti (rApi m 10, i217), IgE vasta-aineet
S -rApig1E S -Selleri, rekombinantti (rApi g 1.01, f417), IgE vasta-aineet
S -rApim1E S -Mehiläinen, rekombinantti (rApi m 1 Phospholipase A2, i208), IgE vasta-aineet
S -rApim2E rApi m 2 (i214, rekombinantti, mehiläisen myrkky), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rApim3E S -Mehiläisen myrkky, rekombinantti (rApi m 3, i215), IgE vasta-aineet
S -rApim5E S -Mehiläisen myrkky, rekombinantti (rApi m 5, i216), IgE vasta-aineet
S -RapsiE Rapsi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RapsspE S -Rapsin siitepöly (w203), IgE vasta-aineet
S -RapuE Rapu, IgE vasta-aineet, seerumista
S -rArah1E S -Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 1, f422), IgE vasta-aineet
S -rArah2E S -Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 2, f423),IgE vasta-aineet
S -rArah3E S -Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 3, f424), IgE vasta-aineet
S -rArah6E S -Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 6, f447), IgE vasta-aineet
S -rArah8E S -Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 8 PR-10, f352), IgE vasta-aineet
S -rArah9E S -Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 9 LTP, f427), IgE vasta-aineet
S -rAspf1E S -Aspergillus fumigatus, rekombinatti (rAsp f 1, m218), IgE vasta-aineet
S -rAspf2E S -Aspergillus fumigatus, rekombinatti (rAsp f 2, m219), IgE vasta-aineet
S -rAspf3E S -Aspergillus fumigatus, rekombinantti (rAsp f 3, m220), IgE vasta-aineet
S -rAspf4E S -Aspergillus fumigatus, rekombinantti (rAsp f 4, m221), IgE vasta-aineet
S -rAspf6E S -Aspergillus fumigatus, rekombinantti (rAsp f 6, m222), IgE vasta-aineet
Pt-RasUKG Rasitus-UKG (FM1LE)
Pt-RasUÄSE Rasitus-UKG-spiroergometria (FM1SE) Pt-RasUÄSE
S -rBere1E S -Parapähkinä, rekombinantti (rBer e 1, f354), IgE vasta-aineet
S -rBetv1E Koivu rekombinantti (rBet v 1, t215), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rBetv2E Koivu, rekombinantti (rBet v 2, t216), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rBetv4E Koivu, rekombinantti (rBet v 4, t220), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rBetv6E Koivu, rekombinantti (rBet v 6, t225), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rBt221E Koivu, rekombinantti (rBet v 2, rBet v 4, t221), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rCanf1E S -Koira, rekombinantti (rCan f 1, e101), IgE vasta-aineet
S -rCanf2E S -Koira, rekombinantti (rCan f 2, e102), IgE vasta-aineet
S -rCanf4E rCan f 4 (e229, rekombinantti, koira), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rCanf5E S -Koira, rekombinantti (rCan f 5, e226), IgE vasta-aineet
S -rCanf6E rCan f 6 (e230, rekombinantti, koira), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rCora1E S -Hasselpähkinä, rekombinantti (rCor a 1 PR-10, f428), IgE vasta-aineet
S -rCora8E S -Hasselpähkinä, rekombinantti (rCor a 8 LTP, f425), IgE vasta-aineet
S -rCora9E S -Hasselpähkinä, rekombinantti (rCor a 9, f440), IgE vasta-aineet
S -rCypc1E S -Karppi, rekombinantti (rCyp c 1, f355), IgE vasta-aineet
S -rDer10E D. Pteronyssinus, rekombinantti (rDer p 10 Tropomyosin, d205), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rDer23E D. Pteronyssinus, rekombinantti (rDer p 23, d209), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rDerp2E D. Pteronyssinus, rekombinantti (rDer p 2, d203),IgE vasta-aineet, seerumista
E -RDW Punasolujen kokojakauma
Pt-REF-Bli Räpäysheijaste (Blink-refleksi), perustutkimus
P -Reninm Reniini, konsentraatio, plasmasta
S -rEquc1E S -Hevonen, rekombinantti (rEqu c 1, e227), IgE vasta-aineet
Bm-Resid Immunofenotyypitys, akuutin leukemian jäännöstauti, luuytimestä
-RespNhO Respiratoriset mikrobit, nukleiinihappo (kval)
B -RET-D RET-proto-onkogeeni, mutaatiohaku verestä
E -Reti-ma Retikulosyyttit (mikroskopointimenetelmä), punasoluista
uE-Reti-pu Retikulosyytit, napaverestä
B -Retik Retikulosyytit, verestä
E -Retik Retikulosyytit, punasoluista
uE-Retik Retikulosyytit, napaveren punasoluista
B -RETY-D RET-proto-onkogeenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus, verestä
P -RF Reumafaktori, plasmasta
S -rFeld1E S -Kissa, rekombinantti (rFel d1, e94), IgE vasta-aineet
S -rFeld4E S -Kissa, rekombinantti (rFel d 4, e228), IgE vasta-aineet
S -rFeld7E rFel d 7 (e231, rekombinantti, kissa), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rGadc1E S -Turska, rekombinantti (rGad c 1, f426), IgE vasta-aineet
S -rGlym4E S -Soijapapu, rekombinantti (rGly m 4 PR-10, f353), IgE vasta-aineet
Am-RH RH-genotyypitys, lapsivesi DNA-tutkimus, lapsivedestä
B -RH RH-genotyypitys, DNA-tutkimus, verestä
S -rHev11E Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 11, k224), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -rHevb1E Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 1, k215), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHevb3E Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 3, k217), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHevb5E Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 5, k218), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHevb6E Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 6.02, k220), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHevb8E Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 8 Profilin, k221), IgE vasta-aineet, seerumista
S -RhNigE Rhizopus nigricans, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RhNigG Rhizopus nigricans, IgG vasta-aineet, seerumista
Li-RiAb Ri/Nova-1, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -RiAb Ri/Nova-1, vasta-aineet, seerumista
S -RickAb S-Rickettsia, vasta-aineet
S -RIF Rifampisiini, seerumista
S -RiisiE S -Riisi (f9), IgE vasta-aineet
-RinoNhO Rinovirus, nukleiinihappo (kval)
Li-RinoNhO Rinovirus, nukleiinihappo (kval), aivo-selkäydinnesteestä
S -RinoNhO Rinovirus, RNA-osoitus, seerumista
Pt-RinoSup Rinomanometria, supistavalla lääkkeellä
S -Risper Risperidoni, seerumista
S -rJugr1E S -Saksanpähkinä, rekombinantti (rJug r 1, f441), IgE vasta-aineet
S -rJugr3E S -Saksanpähkinä, rekombinantti (rJug r 3, f442), IgE vasta-aineet
S -rMald1E S -Omena, rekombinantti (rMal d 1, f434), IgE vasta-aineet
S -rMald3E S -Omena, rekombinantti (rMal d 3, f435), IgE vasta-aineet
B -RMRPL-D Rusto-hiushypoplasia, RMRP-geenin laaja mutaatiohaku verestä
Ts-RMRPL-D Rusto-hiushypoplasia, RMRP-geenin laaja mutaatiohaku kudosnäytteestä
Ts-RNA-ISH RNA in situ hybridisaatiotutkimus kudosnäytteestä
-RNAex RNA, eristys
Ts-RNAFuus Polyoomavirus (JCV,BKV), DNA-osoitus
S -RNAPoAb RNA-polymeraasi, vasta-aineet, seerumista
S -Ro214E CCD;MUXF3 from bromelin, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RocuroE Rocuronium, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RohtliE Rohtoliperi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RotseeE Rotan seerumiproteiinit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RottaE S -Rotan epiteeli,seerumiproteiinit,virtsaproteiinit (e87), IgE vasta-aineet
S -RottepE S -Rotan epiteeli (e73), IgE vasta-aineet
S -RotvirE Rotan virtsaproteiinit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -rParj2E S -Muuriyrtti, rekombinantti (rPar j 2, w211), IgE vasta-aineet
S -rPena1E S -Katkarapu, rekombinantti (rPen a 1,tropomyosin, f351), IgE vasta-aineet
S -rPg213E Timotei, rekombinantti (rPhl p 1/rPhl p 5b, g213), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPhl11E Timotei, rekombinantti (rPhl p 11, g211), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPhl12E Timotei, rekombinantti (rPhl p 12 profilin, g212), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPhlp1E Timotei, rekombinantti (rPhl p1, g205), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPhlp2E Timotei, rekombinantti (rPhl p 2, g206), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPhlp6E Timotei, rekombinantti (rPhl p 6, g209), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPhlp7E Timotei, rekombinantti (rPhl p 7, g210), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPold5E S -Ampiaisen myrkky, rekombinantti (rPol d 5, i210), IgE vasta-aineet
S -rPrup1E S -Persikka, rekombinantti (rPru p 1 PR-10, f419), IgE vasta-aineet
S -rPrup3E S -Persikka, rekombinantti (rPru p 3 LTP, f420), IgE vasta-aineet
S -rPrup4E S -Persikka, rekombinantti (rPru p 4 Profiliini, f421), IgE vasta-aineet
S -rPrup7E RPru p 7 (f454, rekomvinantti, persikka), IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-RR-Pa Verenpaine, pitkäaikaisrekisteröinti (24h)
S -rSesi1E RSes i 1 (f449, rekombinantti, seesaminsiemen), IgE vasta-aineet, seerumista
Ps-RSVAg Respiratorinen synsytiaalivirus, antigeeni, nielueritteestä
S -Rt213E Männyn siitepöly (Rt213), IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-rTMS Navigoitu sarja-TMS-hoito
S -rTri14E S -Vehnä, rekombinantti (rTri a 14, f433), IgE vasta-aineet
S -RubeAb Vihurirokkovirus, vasta-aineet
-RubeNhO Vihurirokkovirus, nukleiinihappo (kval)
S -RuisE Ruisjauho (f5), IgE vasta-aineet, seerumista
S -RuisspE S -Rukiin siitepöly (g12), IgE vasta-aineet
S -Ruo20Ry Ruoka-aineryhmä (fx20), IgE vasta-aineet, seerumista
S -RuoComE Ruokaerittely ja komponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Ruok5Er S- Ruoka-aine-erittely (fx5), IgE vasta-aineet
S -Ruok5Ry Ruoka-aineryhmä (fx5), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rVesv1E S -Ampiaisen myrkky, rekombinantti (rVes v 1 Phospholipase A1, i211), IgE vasta-aineet
S -rVesv5E S -Ampiainen, rekombinantti (rVes v 5, i209), IgE vasta-aineet
S -Rx1Ryh Rx1 (g6, w6, w9, w21, t3), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Rx2Ryh Rx2 (d2, e1, e3, e5, m6), IgE vasta-aineet, seerumista

S   (sivun alkuun)

S-IgA-puut Immunoglobuliini A-puutostutkimus, seerumista
S-RekovAb Rekoveriini, vasta-aineet, seerumista
Am-S100 S100-proteiini, lapsivedestä
S -S100 S100-proteiini, seerumista
S -SaarniE Saarni, IgE vasta-aineet, seerumista
Ts-Sakraas Sakkaraasi, kudosnäytteestä
S -SakspäE Saksanpähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Salis Salisylaatit, seerumista
B -SALLA-D Sallan tauti, SLC17A5-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-SALLA-D Sallan tauti, SLC17A5-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -SalmAb Salmonella, vasta-aineet
F -SalmVi Salmonella, viljely
S -SalpapE Salkopapu, IgE vasta-aineet , seerumista
Pt-SapImG Sappihappojen imeytymistutkimus (JK3MN)
Pt-SappiG Sappiteiden gammakuvaus (JK3AN)
fS-Sappih Sappihapot, seerumista, paastotilassa
U -Sappiv Sappiväriaineet, virtsasta
Pt-SapRefG Sappirefluksin gammakuvaus (JK3PN)
S -SardiiE Sardiini, IgE vasta-aineet, seerumista
Ts-SarFuus Sarkoomien fuusiogeenipaneeli, kudosnäytteestä
S -SarvapE Sarviapila (f305), IgE vasta-aineet, seerumista
Sc-Kromos Sc-Kromosomitutkimus
P -SC5b-9 Komplementti, SC5b-9-kompleksi, plasmasta
S -SCC-Ag Squamous cell carsinoma-antigeeni, seerumista
-Schi-O Schistosoma, limakalvosta
U -Schi-O Schistosoma, virtsasta
P -Se Seleeni, plasmasta
U -Se Seleeni, virtsasta
S -SeessiE Seesaminsiemen (f10), IgE vasta-aineet, seerumista
S -SeitiE Seiti, IgE vasta-aineet, seerumista
B -SEKVY-D Yksittäisen tunnetun mutaation sekvensointitutkimus, verestä
Ts-SEKVY-D Yksittäisen tunnetun mutaation sekvensointitutkimus, kudosnäytteestä
S -SellerE S -Selleri (f85), IgE vasta-aineet
Pt-SEP1 Somatosensorinen herätevastetutkimus (SEP), aikuiset ja lapset
S -Serto Sertolitsumabi, seerumista
S -Sertral Sertraliini, seerumista
B -Sferos Perinnöllisen sferosytoosin osoitus, verestä
S -SHBG Sukupuolihormoneja sitova globuliini, seerumista
Pt-ShuntRL Oikovirtauksen (oikea-vasen) mittaaminen, happihengitys
Li-Siderof Siderofaagit, aivo-selkäydinnesteestä
S -SienAb Sieni, vasta-aineet (Tutkimukset sienilajeittain)
-SienHe Sieni, antibioottiherkkyysmääritys
-SienLm Sieni, lajimääritys
-SienNhO Sieni, nukleiinihappo (kval)
Pu-SienVi Sieni, viljely (syvänäyte)
Sk-SienVi Sieni, viljely (pintanäyte)
Pt-Sik Sikiön säilytys ja käsittely
S -SikaepE S -Sian epiteeli (e83), IgE vasta-aineet
S -SikaepG Sian epiteeli, IgG vasta-aineet, seerumista
S -SikaliE S -Sianliha (f26), IgE vasta-aineet
B -SikiöRH Sikiön RHD-veriryhmä suojausta varten, verestä
S -SikvirE Sian virtsanproteiini, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SiliAb Sileälihas, vasta-aineet
S -SilliE S -Silli (f205), IgE vasta-aineet
S -SimpukE Simpukka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SinappE Sinappi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SindAb Sindbis -virus, vasta-aineet
S -SinsimE S -Sinisimpukka (f37), IgE vasta-aineet
S -SipuliE Sipuli, IgE vasta-aineet, seerumista
B -SiroMS Sirolimuusi, massaspektrometrinen, verestä
S -Sital Sitalopraami, seerumista
dU-Sitraat Sitraatti, vuorokausivirtsasta
S -SitruuE Sitruuna, IgE vasta-aineet, seerumista
-SLCO1B1 SLCO1B1-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
S -SoijapE Soijapapu (f14), IgE vasta-aineet, seerumista
S -SojusiE Sokerijuurikkaan siemen, IgE vasta-aineet, seerumista
U -Soke-O Sokerit, pelkistävät, virtsasta
As-Solut Solut, askitesnesteestä
Li-Solut Solut, aivo-selkäydinnesteestä
Pd-Solut Solut, vatsaontelon dialyysinesteestä
Pf-Solut Solut, pleuranesteestä
Sy-Solut Solut, nivelnesteestä
U -Solut Partikkelien peruslaskenta, virtsasta
Pt-Som-PET Somatostatiinireseptoreiden PET-TT (JN5ER) Pt-Som-PET
Pt-SomResG Somatostatiinireseptoreiden gammakuvaus (JN7AN) Pt-SomResG
Pt-SomVPET Somatostatiinireseptoreiden PET-TT varjoaineella (JN4LR)
B -SOPnäyt Sopivuuskoe, verestä
Li-SOX1Ab SOX1-antigeeni, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -SOX1Ab SOX1-antigeeni, vasta-aineet, seerumista
Li-Spektri Likvorin spektri (320-640 nm)
S -SpelttE Speltti (f124), IgE vasta-aineet, seerumista
S -SpermE S -Siemenneste (o70), IgE vasta-aineet
Pt-SpiErgL Kliininen rasituskoe, spiroergometria laktaattinäyttein
Pt-Spir2as Virtaustilavuus-spirometria ja oksimetria istuen ja maaten
Pt-SpirD-X Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe ilman lausutoa
Pt-SpirErg Kliininen rasituskoe, verikaasuspiroergometria
Pt-SpirMin Spirometria kannettavalla laitteella
Pt-SpirMVV Lyhytaikainen maksimiventilaatio spirometrilla
Pt-Spiro-X Virtaustilavuus-spirometria ilman lausuntoa
S -SpnAbNV Streptococcus pneumoniae, ei konjugaattirokoteserotyypit, vasta-aineet, seerumista
S -SpnAbVT Streptococcus pneumoniae, konjugaattirokoteserotyypit, vasta-aineet, seerumista
Pt-ST-Et Yhdistetty tuntokynnysmittaus
Pt-ST-Temp Terminen tuntokynnysmittaus, aikuiset
S -StaAtrG S -Stachybothrys atra (chartarum; Gm24), IgG-vasta-aineet
La-Start Haploidenttisen siirteen solut, leukafereesinäytteestä
S -StAtraE Stachybotrys atra (chartarum), IgE vasta-aineet, seerumista
-StauPVL Staphylococcus aureus, Panton Valentine leukosidiini (PVL-geeni)
S -SteBotE Stemphyllium botryosum, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SteBotG Stemphyllium botryosum, IgG vasta-aineet, seerumista
S -StentAE Staphylococcal entrotoxin A, IgE vasta-aineet, seerumista
S -StentBE Staphylococcal enterotoxin B, IgE vasta-aineet, seerumista
S -StentCE Staphylococcal enterotoxin C, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SterAb Steroidisolu, vasta-aineet
P -Sterol Sterolit, plasmasta
U -StpnAg Streptococcus pneumoniae, antigeeni, virtsasta
Ps-StrAAg Streptococcus pyogenes (A), antigeeni, nielueritteestä
S -StrDNAb Streptococcus DNAasi B, vasta-aineet
Ps-StrJVi Streptokokki, jatkoviljely, nielueritteestä
-StroVi Strongyloides, viljely
Ps-StrVi Streptokokki, viljely, (beetahemolyyttinen streptokokki), nielueritteestä
S -SugiE Sugi (japanin punasetri), IgE vasta-aineet, seerumista
U -Suhti Suhteellinen tiheys, virtsasta
U -Sukkase Sukkinyyliasetoni ja sukkinyyliasetoasetaatti, virtsasta
S -SulfAbM Sulfatidi, IgM vasta-aineet, seerumista
S -SuolinE Suolinkainen (ascaris), IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-SuoVuoG Suolistoverenvuodon gammakuvaus (JF4PN)
S -SurtouE Surviaissääsken toukka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SuxameE Suxamethonium (c202), IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-Syd-PET Sydänlihaksen aineenvaihdunnan laaja PET-TT (FM1JR)
Pt-SydAmyG Sydämen TTR-amyloidoosin gammakuvaus (FM1AN)
Pt-SydAmyQ Sydämen TTR-amyloidoosin SPECT-TT (FM1QN)
Pt-SydLepQ Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos TT levossa (FM1CQ)
Pt-SydMagL Sydämen VKMT, erittäin laaja, lääkärin osuus (FM1XG)
Pt-SydOikG Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus (FM2FN)
Pt-SydPerQ Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala annos TT levossa ja rasituksessa (FM1TQ)
Pt-SydPPET Sydänperfuusion PET-TT radiovedellä
Pt-SydPumG Sydämen pumpputoiminnan gammakuvaus, tasapainotila (FM1FN)
Pt-SydRasQ Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos TT rasituksessa (FM2CQ)
Pt-SydänUÄ Sydämen kattava rakenteellinen ja toiminnallinen UÄ (FM1EE)
-SyfilCt Syfilis, vasta-aineet, varmistus (seulottu näyte)
Pt-SylkirG Sylkirauhasten gammakuvaus (EL3AN) Pt-SylkirG
S -SypresE Sypressi, IgE vasta-aineet, seerumista
-Syto Irtosolututkimus, muu
As-Syto Peritoneaalinesteen irtosolututkimus (askitesnesteestä)
Bf-Syto Bronkuseritteen irtosolututkimus
Li-Syto Likvorin irtosolututkimus
Pf-Syto Pleuranesteen irtosolututkimus
Ex-Syto-1 Ysköksen irtosolututkimus
U -Syto-1 Virtsan irtosolututkimus
Bm-Syto-IF Luuytimen kasvainsolujen immunofluoresenssitutkimus
Ly-Sytotuo Immunofenotyypitys, lymfosyyttien sytologisesta tuorenäytteestä, lymfosyyteistä

T   (sivun alkuun)

Ly-T-CD4 Immunofenotyypitys, T-auttajasolut, verestä
P -T3-V Trijodityroniini, vapaa, plasmasta
S -T3-Vdi Trijodityroniini, vapaa, dialyysimenetelmä, seerumista
P -T4-V Tyroksiini, vapaa, plasmasta
S -T4-Vdi Tyroksiini, vapaa, dialyysimenetelmä, seerumista
S -TaatelE Taateli, IgE vasta-aineet, seerumista
B -TAb-Ty Trombosyyttivasta-aineet, tyypitys, verestä
B -TacroMS Takrolimuusi, massaspektrometrinen, verestä
Pt-Tahdist Vainajan tahdistimen poisto
S -TaimenE S -Taimen (f204), IgE vasta-aineet
S -TammiE S -Tammmen siitepöly (t7), IgE vasta-aineet
S -TaskraE Taskurapu, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TATI Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori, seerumista
U -TATI Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori, virtsasta
S -TattarE S -Tattari (f11), IgE vasta-aineet
Li-Tau Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä
Li-TBEAb Puutiaisenkefaliittivirus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -TBEAb Puutiaisenkefaliittivirus, vasta-aineet
S -TBEAbMO Puutiaisenkefaliittivirus, IgM vasta-aineet (kval), seerumista
S -TBG Tyroksiinia sitova globuliini, seerumista
B -TbIFNg M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys, verestä
-TbNhO Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihapon osoitus
B -TCRG-D T-Solureseptorin gammaketjun geenin uudelleenjärjestymä, verestä
Bm-TCRG-D T-solureseptorin gammaketjun geenin uudelleenjärjestymä, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, luuytimestä
Ts-TCRG-D T-solureseptorin gammaketjun geenin uudelleenjärjestymä, kudosnäytteestä
S -TDIE Tolueenidi-isosyanaatti (TDI; k75), IgE vasta-aineet, seerumista
S -TeeE Tee, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TeikAb Teikkohappo, vasta-aineet
B -TEL-QR TEL/AML1 geenien fuusio-RNA: t(12:21), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, verestä
S -Temats Tematsepaami, seerumista
S -Teofy Teofylliini, seerumista
S -TesMSVl Testosteroni, massaspektrometrinen, vapaa laskettu, seerumista
S -Testo Testosteroni, seerumista
S -TestoMS Testosteroni, massaspektrometrinen, seerumista
S -TestoVl Testosteroni, vapaa, laskettu, seerumista
textNottoM P -Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant)
P -TfR Transferriinireseptori, plasmasta
B -TGFBI-D Sarveiskalvodystrofia, TGFBI-geenin kohdennettu mutaatiohaku
S -THAb Tyreoideahormonien autoimmuunivasta-aineet, seerumista
S -THSD7Ab THSD7A, vasta-aineet, seerumista
S -TilliE Tilli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TimjamE Timjami, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TimoteE S -Timotein siitepöly (g6), IgE vasta-aineet
S -TimoteG S -Timotein siitepöly (g6), IgG vasta-aineet
S -Tiopen Tiopentaali, seerumista
S -Tiosyan Tiosyanaatti, seerumista
S -TitiAb S-Titiini, vasta-aineet
U -Tl Tallium, virtsasta
B -TMD-D Tibiaalinen lihasdystrofia (TMD), titiinigeenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä
Ts-TMD-D Tibiaalinen lihasdystrofia (TMD), titiinigeenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä
Ts-TmrFuus Kiinteiden kasvainten fuusiogeenipaneeli, kudosnäytteestä
Pt-TMS-Et Liikeaivokuoren paikannus, aikuiset ja lapset
Pt-TMS-S Motorinen herätevastetutkimus (MEP) magneettistimulaatiolla, aikuiset
S -TNF Tuumorinekroositekijä, alfa, seerumista
P -TnI Troponiini I, plasmasta
P -TnT Troponiini T, plasmasta
P -TnT-O Troponiini T (kval), plasmasta
S -TOB Tobramysiini, seerumista
U -TOFCt1 HuumTOF, varmistus, 1 yhdiste ja sen aineenvaihduntatuotteet, virtsasta
U -TOFCt2 HuumTOF, varmistus, 2 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet, virtsasta
U -TOFCt3 HuumTOF, varmistus, 3 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet, virtsasta
U -TOFCt4 HuumTOF, varmistus, 4 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet, virtsasta
U -TOFCt5 HuumTOF, varmistus, 5 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet, virtsasta
B -Tolu Tolueeni, verestä
S -TomaatE S -Tomaatti (f25), IgE vasta-aineet
S -TonnikE S -Tonnikala (f40), IgE vasta-aineet
S -Topiram Topiramaatti, seerumista
S -TorakkE S -Torakka (i6), IgE vasta-aineet
S -Tosil Tosilitsumabi, seerumista
S -TosilAb Tosilitsumabi vasta-aineet, seerumista
-ToukNa Hyönteistoukka, natiivivalmiste ja kasvatus
S -ToxoAb Toksoplasma, vasta-aineet
-ToxoNhO Toksoplasma, nukleiinihappo (kval)
B -TP53-D TP53-geenin DNA-tutkimus, verestä
Bm-TP53-D TP53-geenin DNA-tutkimus, luuytimestä
Ts-TP53-D TP53-geenin DNA-tutkimus, kudosnäytteestä
S -TPHA Treponema pallidum, hemagglutinaatiotesti (TPHA)
-TPMT TPMT-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
S -TPOAb Tyreoideaperoksidaasi, vasta-aineet
S -TPutreE Tyrophagus putrescentiae, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TPutreG Tyrophagus putrescentiae, IgG vasta-aineet, seerumista
S -Tr1Seul Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, ensimmäinen trimesteri, seerumista
S -Tr2Seul Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, toinen trimesteri, seerumista
Li-TrAb Tr (Purkinjensolu, Trotter), vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -TrAb Tr (Purkinjensolu, Trotter), vasta-aineet, seerumista
U -TramaCt Tramadoli, varmistus, virtsasta
fP-Transf Transferriini, plasmasta, paastotilassa
S -Trats Tratsodoni, seerumista
S -TrbrAb Trypanosoma brucei, vasta-aineet, seerumista
S -TrcrAb Trypanosoma cruzi, vasta-aineet, seerumista
fP-Trfesat Transferriinin rautakyllästeisyys, plasmasta, paastotilassa
B -TrFuPFA Trombosyytit, funktiotutkimus PFA-laitteella, verestä
Pt-TRH-R1 Tyreotropiinin vapauttajahormonikoe, suppea
Pt-TRH-R2 Tyreotropiinin vapauttajahormonikoe, laaja
fP-Trigly Triglyseridit, plasmasta, paastotilassa
P -Trigly Triglyseridit, plasmasta
S -TriGoeG Trichophyton m.v.goetzii, IgG vasta-aineet, seerumista
S -TriIntE Trichophyton m.v. interd, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TriIntG Trichophyton m.v.interd, IgG vasta-aineet, seerumista
Am-TriNhO Trisomia, nukleiinihappo (kval), lapsivedestä
B -TriNhO Trisomia, nukleiinihappo (kval), verestä
Cv-TriNhO Trisomia, nukleiinihappo (kval), sikiön suonikalvon nukkalisäkkeestä
Ts-TriNhO Trisomia, nukleiinihappo (kval), kudosnäytteestä
S -TriRubE Trichophyton rubrum, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TriRubG Trichophyton rubrum, IgG vasta-aineet, seerumista
S -TriVirE S -Trichoderma viride (m15), IgE-vasta-aineet
B -TromAbO Trombosyyttivasta-aineet, suora osoitus (kval), verestä
P -Trombai Trombiiniaika, plasmasta
P -Trombot Tromboositaipumuksen selvittely, plasmasta
S -TrpaAb Treponema pallidum, vasta-aineet, seerumista
-TrvaAg Trichomonas vaginalis, antigeeni
B -TrVeADP Trombosyytit, ADP-reseptoriestäjävaste VerifyNow-laitteella, verestä
B -TrVeASA Trombosyytit, ASA-vaste VerifyNow-laitteella, verestä
S -TrViriG Trichoderma viride, IgG vasta-aineet, seerumista
B -Tryp-O Trypanosomat, rikastus ja osoittaminen
-TrypNa Trypanosomat, natiivivalmiste
S -Trypt Tryptaasi, seerumista
Ly-TSc-Fc Immunofenotyypitys, T-solut alaluokat, laaja, lymfosyyteistä
P -TSH Tyreotropiini, plasmasta
uS-TSH Tyreotropiini (napaveri), napaseerumista
S -TSHRAb TSH-reseptori, vasta-aineet
S -Tsonis Tsonisamidi, seerumista
P -TT Tromboplastiiniaika, plasmasta
Ly-TTCD4/8 Immunofenotyypitys, T-auttaja/estäjäsolujen suhde, verestä
S -tTGAbA Kudostransglutaminaasi, IgA-vasta-aineet
S -tTGAbG Kudostransglutaminaasi, IgG-vasta-aineet
Pt-TulehLG Tulehduspesäkkeen gammakuvaus soluleimauksella (koko keho) (JN6PN)
S -TulimuE Tulimuurahainen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TuoksuE Tuoksukki, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Tuokw2E Tuoksukki (w2), IgE vasta-aineet , seerumista
S -TuosimE S -Tuoksusimakkeen siitepöly (g1), IgE vasta-aineet
La-Tuote TCRab ja CD19 -selekoidun siirteen solut, leukafereesinäytteestä
S -TurskaE S -Turska (f3), IgE vasta-aineet
S -Tx10Ryh Puuryhmä (tx10), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Tx1Ryh Puuryhmä (tx1), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Tx5Ryh Puuryhmä (Tx5), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Tx6Ryh Puuryhmä (tx6), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Tx7Ryh Puuryhmä (tx7), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Tx8Ryh Puuryhmä (tx8), IgE vasta-aineet, seerumista
Af-Tygl Tyreoglobuliini, punktionesteestä
S -Tygl Tyreoglobuliini, seerumista
S -TyglAb Tyreoglobuliini, vasta-aineet
S -TymidK Tymidiinikinaasi, seerumista

U   (sivun alkuun)

U-TrisykCt Trisykliset masennuslääkkeet, varmistus, virtsasta
B -UBE3A-D Angelmanin oireyhtymä, UBE3A-geenin mutaatiotutkimus, verestä
Ug-PAD-4 Ug- Urogenitaalialueen näytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti
S -UloChaE Ulocladium chartarum, IgE vasta-aineet, seerumista
S -UloChaG Ulocladium chartarum, IgG vasta-aineet, seerumista
S -UnduhöE S -Undulaatin höyhenet (e78), IgE vasta-aineet
S -UnduloG Undulaatin uloste, IgG vasta-aineet, seerumista
S -UnduulE Undulaatin uloste (e77), IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-Unipak Narkolepsia-tutkimuspaketti A sis. unipolygrafian (PSG) kotona
Pt-UnipakL Narkolepsia-tutkimuspaketti B sis. video-unipolygrafian (PSG) unilaboratoriossa
S -UnisieE Unikonsiemen, IgE vasta-aineet, seerumista
uP-FIX UP-Hyytymistekijä IX, napaplasmasta
uP-FVIII UP-Hyytymistekijä VIII, napaplasmasta
B -UPD7-D Uniparentaalidisomia, koromosomi 7, DNA-tutkimus, verestä
dU-Uraat Uraatti, vuorokausivirtsasta
P -Uraat Uraatti, plasmasta
U -Uraat Uraatti, virtsasta
P -UraRasb Uraatti, rasburikaasihoito, plasmasta
dU-Urea Urea, vuorokausivirtsasta
P -Urea Urea, plasmasta
U -Urea Urea, virtsasta
S -Urtikar Urtikaria (HR, histamiinin vapautus), seerumista
-UrurNhO Ureaplasma urealyticum, nukleiinihappo (kval)
B -USH3-D Usherin oireyhtymä, tyyppi 3, CLRN1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä
Ts-USH3-D Usherin oireyhtymä, tyyppi 3, CLRN1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä
S -Ustek Ustekinumabi, seerumista
S -UstekAb Ustekinumabi vasta-aineet, seerumista
S -UstNudE Ustalogo nuda/tritici, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-UTP-1 Konsultaatiopyyntö kliinikolta, valmis näyte
Pt-UÄSyst Sydämen systolisen toiminnan seuranta ultraäänellä

V   (sivun alkuun)

S -VaahteE Vaahtera, IgE vasta-aineet, seerumista
S -VadelmE Vadelma, IgE vasta-aineet, seerumista
Pt-Vainaja Vainajan säilytys ja käsittely
S -ValksiE Valkosipuli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Valpr Valproaatti, seerumista
S -Valpr-V Valproaatti, vapaa, seerumista
S -ValpyöE Valkopyökki (t209), IgE vasta-aineet, seerumista
S -VAN Vankomysiini, seerumista
S -VaniljE Vanilja, IgE vasta-aineet, seerumista
Li-Vara Varanäyte, aivo-selkäydinnesteestä
Pt-VartiG Vartijaimusolmukkeen paikantaminen gammakuvauksella (PJ5AN)
Pt-VartSpQ Vartijaimusolmukkeen SPET ja matala-annos TT (PJ5AQ)
S -VaskuAb Vaskuliittivasta-aineet, pakettitutkimus, seerumista
B -VasOHPK Vastasyntyneiden seulonta, 17-OHP-kontrolli, verestä
B -VasSeu1 B-Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonta
B -VasSeuK Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonta, kontrolli, verestä
S -VedolPa Vedolitsumabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti, seerumista
S -Vegf Vegf, seerumista
S -VegfD Vascular Endothelial Growth Factor D, seerumista
S -VehnspE S -Vehnän siitepöly (g15), IgE vasta-aineet
S -VehnäE Vehnäjauho (f4), IgE vasta-aineet, seerumista
aB-VeKaas Verikaasuanalyysi (pO2, pCO2, pH ja laskenta), valtimoverestä
vB-VeKaas Verikaasuanalyysi (pO2, pCO2, pH ja laskenta), laskimoverestä
Pt-VekaNot Valtimoverinäytteen ottaminen
S -Venlafk Venlafaksiini, seerumista
Pt-VEP-K Visuaalinen herätevastetutkimus (VEP), kokokenttätutkimus, aikuiset ja lapset
S -VesimeE Vesimeloni (f329), IgE vasta-aineet, seerumista
B -VGH-ML Vertaileva genominen hybridisaatio -mikrolevytesti, verestä
Bm-VGH-ML Vertaileva genominen hybridisaatio -mikrolevytesti, luuytimestä
Ts-VGH-ML Vertaileva genominen hybridisaatio -mikrolevytesti, kudosnäytteestä
B -VHL2-D B -Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, Dna-tutkimus, Laaja mutaatiohaku
F -VichVi Kolera, viljely (Vibrio cholerae)
S -VihpapE Papu, vihreä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -VihpipE Viherpippuri, IgE vasta-aineet, seerumista
S -ViikunE Viikuna (f328), IgE vasta-aineet, seerumista
S -ViirypE Viinirypäle, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Vilj3Er Viljaerittely (fx3), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -Vilj3Ry Viljaryhmä (fx3), IgE vasta-aineet, seerumista
fP-VIP Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi, plasmasta
F -VirAg Adeno- ja rotavirusantigeenin osoitus
Pt-Vireys Pt-Vireystutkimus
Se-Virts-O Virtsan osoitus punktionesteestä
P -Viskos Viskositeetti, plasmasta
-VKORC1 VKORC1-geenin nukleotidivariaatiot, DNA-tutkimus
fS-VLCFA Rasvahapot, hyvin pitkäketjuiset (22 C), seerumista, paastotilassa
Ts-VmMut Vaskulaaristen malformaatioiden geenipaneeli, kudosnäytteestä

W   (sivun alkuun)

Li-WNVAb West Nile Virus, vasta-aineet
S -WNVAb S -West Nile Virus, vasta-aineet
S -VoikukE S -Voikukan siitepöly (w8), IgE-vasta-aineet
S -Vorikon Vorikonatsoli, seerumista
S -Vortiok Vortioksetiini, seerumista
Pt-VP-coa Neliraajapainemittaus aortan koarktaatiossa
B -VP-D Porfyria variegatan DNA-diagnoosi, verestä
Pt-VP-dop Raajojen valtimopaineen mittaus dopplerilla Pt-VP-dop
Pt-VP-ple Raajojen valtimopaineen mittaus pletysmografialla Pt-VP-ple
B -VpenBAT Penisilliini V basofiiliaktivaatio, verestä
S -VPenE S -V Penisilliini (c2), IgE vasta-aineet
B -VR-geno Veriryhmä, laaja genotyypitys, DNA-tutkimus
E -VR-Ty Veriryhmä, antigeenityypitys, punasoluista
E -VR-Ty2 Veriryhmä, laaja antigeenityypitys, punasoluista
B -VRAb-Gr Raskaudenaikaiset veriryhmävasta-aineet
P -VRAb-O Veriryhmävasta-aineet, seulonta, plasmasta
B -VRAbGrS Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset, seurantatutkimus, verestä
B -VRAbTu1 Veriryhmä, vasta-aineet, tunnistus, verestä
B -VRAbTu3 Veriryhmä, vasta-aineet, tunnistus, panagglutiniini, plasmasta
B -VRAbTu4 Veriryhmä, vasta-aineet, tunnistus, plasmasta
B -VRAbTu5 Punasoluvasta-aineiden tunnistus (neuvola), verestä
-VREVi Vankomysiini resistentti enterokokki (VRE), viljely
B -VRisäGr Veriryhmätutkimukset, isä, verestä
E -VrTark E-Veriryhmätarkistus
B -WT1-QR WT1-geenin ekspressiotutkimus, kvantitatiivinen, verestä
Bm-WT1-QR WT1-geenin ekspressiotutkimus, kvantitatiivinen, luuytimestä
S -VuohepE Vuohen epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -VuomaiE Vuohenmaito, IgE vasta-aineet, seerumista
P -Vuotot Vuototaipumuksen selvittely, plasmasta
P -vWF-Ag Von Willebrand- tekijä, antigeeni, plasmasta
P -vWF-Akt von Willebrand-tekijä, aktiivisuus (GPib sitoutuminen), %, plasmasta
P -vWF-Ty Von Willebrand-tekijä, multimeerit, plasmasta
P -vWF2N Von Willebrand-tekijä, FVIII -sitomiskyky, plasmasta
P -vWFCB von Willebrand -tekijä, kollageeniin sitoutuminen (VWF:CB), plasmasta
S -Wx209Ry Kukka- ja ruohoryhmä (wx209), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Wx3Ryh Kukkaryhmä (wx3), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Wx7Ryh Kukka- ja ruohoryhmä (wx7), IgE vasta-aineet, seerumista
S -VZVAb Vesirokkovirus, vasta-aineet
S -VZVAbG S-Vesirokkovirus, IgG vasta-aineet
-VZVNhO Varicella-Zoster virus, nukleiinihapon osoittaminen (kval)
Li-VZVNhO Vesirokkovirus, nukleiinihappo (kval), aivo-selkäydinnesteestä
P -VZVNhO Varicella-zoster-virus, nukleiinihapon osoitus plasmasta, plasmasta

X   (sivun alkuun)

B -XKompl Verensiirtokomplikaatiotutkimus, verestä
B -XLRS-D X-kromosomissa periytyvä retinoskiisi, XLRS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä
Ts-XLRS-D X-kromosomissa periytyvä retinoskiisi, XLRS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä
-Xpand-D Aiemmin tehdyn geenipaneelitutkimuksen laajentaminen eksomiksi

Y   (sivun alkuun)

S -YersAb Yersinia, vasta-aineet, agglutinaatiotesti
S -YersAbL Yersinia, vasta-aineet, laaja tutkimus (EIA ja agglutinaatio)
B -YKrom-D Y-kromosomin poikkeavuuksia, verestä
Li-YoAb Yo (PCA1,CDR62), vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -YoAb Yo (PCA1,CDR62), vasta-aineet, seerumista

Z   (sivun alkuun)

Li-Zic4Ab Zic4-antigeeni, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
S -Zic4Ab Zic4-antigeeni, vasta-aineet, seerumista
dU-Zn Sinkki, vuorokausivirtsasta
P -Zn Sinkki, plasmasta
S -ZnT8Ab Sinkkitransportteri 8, autoimmuunivasta-aineet, seerumista
-ZoonNhO Zoonoosivirus, nukleiinihappo (kval)
S -ZoonVAb Zoonoosivirus, vasta-aineet
-ZoonVi Zoonoosivirus, viljely
zS-BioL Biopankki, lapset yli 12v, sentraalinen keskuslaskimoveri
S -Zuklop Tsuklopentiksoli, seerumista

Ä   (sivun alkuun)

S -ÄITSEUL Äitiysneuvoloiden seulontatutkimus

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.